Blogi

Miksi apteekkitoimintaa säännellään?

24.06.2015 | 16:22

Teksti : ERKKI KOSTIAINEN

Jaa artikkeli:

HALLITUS AIKOO purkaa turhaa sääntelyä tämän vaalikauden aikana. Tavoite on hyvä, sillä säädökset, jotka eivät ole kansalaisten ja yhteiskunnan edun mukaisia, onkin syytä purkaa.

Kaikki sääntely ei kuitenkaan ole turhaa. Hyvä esimerkki tästä on apteekkitoimiala, jossa sääntely toimii kansalaisten ja yhteiskunnan eduksi.

Sääntelyn ansiosta lääkkeiden hinnat ovat pysyneet erinomaisesti kurissa. Reseptilääkkeiden hinnat ovat viimeisen kymmenen vuoden aikana jopa laskeneet hintasääntelyn sekä lääkevaihto- ja viitehintasääntelyn ansiosta. Lääkkeiden hintakehitys onkin ollut täysin päinvastainen kuin esimerkiksi ruoan.

Näin isossa ja harvaanasutussa maassa apteekkien sijainnin sääntely ja viranomaisen tarveharkinta uusia apteekkeja perustettaessa ovat pitäneet huolen siitä, että apteekkiverkosto on tiheä ja maankattava. Tarveharkinnasta luopuminen lisäisi apteekkien määrää alueilla, joilla apteekkeja on jo entuudestaan tiheässä, mutta syrjäseutujen apteekkiverkostoa uhkaisi harvennus. Apteekkien yksikkökoko pienenisi, mikä aiheuttaisi tehottomuutta, heikentäisi lääkkeiden toimitusvarmuutta ja supistaisi tuotevalikoimia ja aukioloaikoja.

Apteekin omistajan pitää olla terveydenhuollon ammattihenkilö, proviisori. Omistamisen sääntelyllä varmistetaan, että toimintaa ohjaavat ensisijaisesti terveydenhuollolliset eivätkä liiketaloudelliset tavoitteet. Sääntelyn ansiosta myös kaikki lääkemyynnin tulot ja verot jäävät Suomeen.

ITSEHOITOLÄÄKKEIDEN MYYNTI on rajattu vain apteekkeihin ensisijaisesti lääkitysturvallisuuden varmistamiseksi, mutta rajauksella turvataan myös lääkkeiden maankattavaa saatavuutta. Jos itsehoitolääkkeitä myytäisiin myös kaupoissa, apteekkiverkosto harvenisi vääjäämättä, jolloin reseptilääkkeiden, monien itsehoitolääkkeiden ja terveysneuvonnan saatavuus heikkenisi.

Apteekkialan sääntelyn purkamista kannattavat perustelevat kantaansa toiminnan tehostamisella, vaikka apteekin osuus lääke-eurosta on keskimäärin alle 24 prosenttia, eli vähemmän kuin tehokkuuttaan esille tuovan päivittäistavarakaupan siivu ruoan hinnasta. Apteekki hoitaa siivullaan lääkejakelun ohella myös lääke- ja terveysneuvonnan ja sijoittuu asiakastyytyväisyysmittauksissa säännöllisesti toimialojen kärkijoukkoon. Mikä muu toimiala pystyy samaan?

Kirjoittaja on proviisori ja Apteekkariliiton viestintäjohtaja.