Blogi

Lääkesäästöt haettava tasapuolisesti lääkealalta

19.08.2022 | 10:52

Teksti : Erkki Kostiainen

Apteekeille kaavailtu leikkaus on aivan liian suuri ja sitä on kohtuullistettava apteekkien lähipalveluiden ja palvelutason turvaamiseksi, kirjoittaa Apeekkariliiton viestintäjohtaja Erkki Kostiainen.

HALLITUS KOKOONTUU budjettiriiheensä elo-syyskuun vaihteessa. Riihessä päätetään myös ensi vuonna toteutettavista lääkesäästöistä, joilla osittain rahoitetaan tiukentuvaa hoitajamitoitusta tehostetun palveluasumisen ja pitkäaikaisen laitoshoidon yksiköissä.

Lääketeollisuus ry on viime aikoina viestinyt julkisuudessa, että lääkkeisiin liittyneet säästötoimenpiteet ovat viime vuosina kohdistuneet yhä uudelleen lääketeollisuuteen, ja olisi kohtuullista, että myös muut lääkejakeluketjun toimijat kantavat vastuun säästöistä. 

Lääketeollisuus ry jättää mainitsematta, että apteekit ovat osallistuneet aiempiinkin säästöihin, sillä aina kun lääkkeen hintaa lasketaan, se leikkaa myös apteekeilta. Nyt apteekkeihin kohdistuvaksi kaavailtu yli 60 miljoonan euron säästö leikkaisi peräti 12 prosenttia apteekkien lääke-euroista eli myyntikatteesta, lääkeyrityksiltä vain murto-osan siitä. 

Olisi oikeudenmukaista, että lääkesäästöt toteutettaisiin aiempaan tapaan niin, että lääkejakeluketjun kaikki toimijat osallistuisivat siihen lääke-euron jakosuhteessa.

SUMMA ON VALTAVA, sillä apteekkien lääkemyynnin nettovoitto oli vuonna 2020 noin 24 miljoonaa euroa. Apteekkariliitto on tarjonnut hallitukselle ratkaisua toteutustavasta, jolla säästöt voidaan toteuttaa apteekkipalveluita vaarantamatta. Sosiaali- ja terveysministeriön ehdottamalla tavalla leikkaus johtaisi mittaviin sopeutustoimiin apteekeissa.

Apteekkien kuluista liki 60 prosenttia on henkilöstökuluja, joihin sopeutustoimet väistämättä kohdistuisivat. Muista kuluista ei säästöjä ole juuri saatavissa varsinkin, kun inflaatio laukkaa nykyisellä vauhdilla ja päinvastoin kasvattaa apteekkienkin kuluja. Arvioitu vähennystarve apteekeissa olisi yhdestä kolmeen työntekijää. Tällä olisi radikaali vaikutus apteekkien palvelutasoon. 

Apteekeille suunniteltu leikkaus on aivan liian suuri ja sitä on kohtuullistettava apteekkien lähipalveluiden ja palvelutason turvaamiseksi. Olisi oikeudenmukaista, että säästöt toteutettaisiin aiempaan tapaan niin, että lääkejakeluketjun kaikki toimijat osallistuisivat siihen lääke-euron jakosuhteessa. Tämä on perusteltua siitäkin syystä, että viime vuosina lääkemyynnin kasvueurot ovat menneet lääkeyrityksille. 

Tilanteessa, jossa terveyskeskukset ja päivystykset ovat pahoin ruuhkautuneet ja osin jo kriisiytyneet, olisi hallitukselta vastuutonta politiikkaa heikentää kohtuuttomasti apteekkipalveluita, joihin kansalaiset ovat viime aikoina yhä enemmän turvautuneet, kun lääkäreiden ja hoitajien vastaanotoille ei ole päässyt henkilöstöpulan vuoksi.

KUTEN JULKISUUDESSA on arvioitu, on mahdollista, että hoitajamitoituksen voimaantuloa joudutaan lykkäämään. Jos näin käy, se antaa mahdollisuuden toteuttaa apteekkitalouden kokonaisuudistus, joka on välttämätön siitäkin syystä, että nykyinen lääketaksa-apteekkivero ei enää toimi tilanteessa, jossa markkinoille on tullut yhä kalliimpia lääkkeitä.

Aluevaalien edellä poliitikot lupasivat turvata kansalaisille lähipalvelut. Nyt on näytön paikka. Tulevat hyvinvointialueet tarvitsevat toimivat lääkehuollon palvelut, joiden turvin kevennetään myös muun terveydenhuollon taakkaa. Kansalaiset ja apteekit odottavat hallitukselta vastuullisia päätöksiä, joilla apteekkien lähipalvelut turvataan jatkossakin. 

Kirjoittaja on proviisori ja Apteekkariliiton viestintäjohtaja.