kuva: Mikko Käkelä
Blogi

Lääkealennuksia on syytä rajoittaa

02.07.2021 | 10:25

Teksti : Charlotta Sandler

Jaa artikkeli:

Lääkeneuvonnalla on varmistettava, ettei hinta ohjaa asiakasta tekemään lääkkeiden järkevän käytön näkökulmasta väärää ostopäätöstä, kirjoittaa Apteekkariliiton farmaseuttinen johtaja Charlotta Sandler.

MAUSTETYTTÖJEN LAULUISSA rännitetään yskänlääkkeitä ja reseptivapaita särkylääkkeitä kaljan kera. Itsehoitolääkkeiden väärinkäyttöpotentiaali tunnetaan siis jopa pop-laulajien keskuudessa.

Kaikki apteekissa työskentelevät tunnistavat asiakaskunnassa henkilöitä, jotka pyrkivät hankkimaan lääkkeitä väärinkäyttöön. Apteekkien toimintaa ohjaa kuitenkin eettinen ohjeisto, jonka mukaisesti apteekkihenkilökunta ei myy lääkkeitä tai muita tuotteita asiakkaalle, jonka epäillään hankkivan niitä tahalliseen väärinkäyttöön.

Samalla päihdekäyttäjiä pyritään ohjaamaan asianmukaiseen hoitoon. Hyvä esimerkki siitä näkymättömästä ohjaus- ja neuvontatyöstä, joka säästää jopa miljardi euroa vuosittain muualla terveydenhuollossa.

Muutos on periaatteellisesti merkittävä, sillä Suomessa on perinteisesti pidetty arvona lääkkeiden samahintaisuutta kaikissa maan apteekeissa.

HALLITUS ANTOI  juhannuksen alla eduskunnalle pitkään valmistellut lääkelain muutokset, joilla muun muassa mahdollistetaan apteekkien välinen kilpailu itsehoitolääkkeiden hinnoilla.

Muutos on periaatteellisesti merkittävä, sillä Suomessa on perinteisesti pidetty arvona lääkkeiden samahintaisuutta kaikissa maan apteekeissa, jotta asiakkaat ovat yhdenvertaisessa asemassa lääkkeitä hankkiessaan. Samalla on varmistettu, että asiakkaalle valitaan oikea ja sopivin lääke alennuksista riippumatta.

Lakiesityksen mukaan farmaseuttiseen ammattiosaamiseen ja ammattietiikkaan pohjautuen apteekin tulee pidättäytyä sellaisten tuotteiden hintojen alentamisesta, joiden vaikuttavuudesta ei ole näyttöä tai joiden käyttö on Itselääkityksen Käypä hoito -suosituksen vastaista.

Ehdotuksen mukaan alennettuja itsehoitolääkkeitä ei myöskään saisi käyttää sisäänheittotuotteina, eikä mahdollisuus alentaa itsehoitolääkkeiden hintoja saa johtaa lääkkeiden epäasialliseen markkinointiin tai itsehoitolääkkeiden tarpeettomaan käyttöön, joka ei perustu käyttäjän lääketieteelliseen tarpeeseen.

Ei tietenkään saa, mutta miten se varmistetaan?

HALLITUS JÄTTI lakiesitykseen mahdollisuuden rajoittaa asetuksella alennusmahdollisuutta, jos se on kansanterveydellisistä syistä tarpeellista.

Mielestäni on. Jo ennen lain voimaantuloa olisi syytä rajata alennusten piiristä ainakin ne lääkkeet, joiden käyttöä ei ole tarkoituksenmukaista edistää markkinoinnin keinoin.

Aloitetaan nyt vaikka niistä Maustetyttöjen mainitsemista yskän- ja särkylääkkeistä.