Koronaviruksen hoitoon etsitään ratkaisua jo olemassa olevista lääkkeistä. Lue lisää »

Apteekin 3D-tulostimella syntyi ensin kasvomaskit omalle henkilökunnalle, sitten kotiho... Lue lisää »

Jo yhdeksän kymmenestä apteekista tarjoaa lääkkeiden kotiinkuljetusta Lue lisää »

Hajallaan oleva tieto lääkevalmisteista halutaan nykyistä paremmin saataville. Lue lisää »

Euroopan lääkevirasto kehottaa jatkamaan verenpaine-, sydän- ja munuaistautien lääkitys... Lue lisää »

Potilasturvallisuus synnyttää uusia apteekkipalveluita

   30.09.2016 09:57  Anna-Riia Holmström

TÄMÄN PÄIVÄN sosiaali- ja terveydenhuollon potilaiden ja asiakkaiden hoitoon liittyy merkittäviä riskejä.

Arvioiden mukaan yksi kymmenestä potilaasta Suomessa kokee hoitonsa aikana haittatapahtuman. Yksi tuhannesta potilaasta kuolee haittatapahtuman seurauksena.

Inhimillisen kärsimyksen ohella haittatapahtumat kustantavat yhteiskunnallemme noin miljardi euroa vuodessa. Monet näistä tilanteista liittyvät lääkkeisiin.TUTKIMUSTEN MUKAAN lähes puolet haittatapahtumista olisi ehkäistävissä terveyden- ja lääkehuollon toimintaa kehittämällä.

Tämä sekä käynnissä oleva palvelurakenteen uudistus luovat apteekeille uusia toimintamahdollisuuksia. Nyt on oikea hetki tarttua näihin mahdollisuuksiin.KESKEISINTÄ ON on tunnistaa ne paikalliset sosiaali- ja terveydenhuollon tarpeet, joissa apteekki voi toimia asiantuntijana ja kehittää paikallisia lääkehoidon käytäntöjä.

Apteekin asiantuntijapalveluja tarvitseva asiakas voi olla esimerkiksi terveyskeskus tai palvelutalo.

Apteekki voi muun muassa auditoida asiakkaan lääkehoidon käytäntöjä, arvioida lääkehoitoprosessin riskikohtia sekä suunnitella ratkaisuja riskien ja lääkehoidon haittatapahtumien vähentämiseksi.

Apteekki voi myös liittyä paikallisen sairaanhoitopiirin HaiPro Terveydenhuollon vaaratapahtumien raportointijärjestelmän käyttäjäksi.

Tällöin esimerkiksi apteekissa huomatut lääkehoidon poikkeamat, kuten määräämisvirheet, voidaan raportoida suoraan järjestelmään.

Ensimmäinen askel on kuitenkin yhteyden luominen ja oman alueen terveydenhuollon yksiköihin ja niiden toimintaan tutustuminen.


EDELLÄ KUVATUSSA toiminnassa koulutuksesta on apua.

Kolmekymmentäyksi farmaseuttia ja proviisoria aloittaa tänä syksynä Helsingin ja Itä-Suomen yliopistoissa uuden apteekki-ja sairaalafarmasian erikoistumiskoulutuksen.

Koulutus on terveydenhuoltosuuntautunut ja opastaa käytännössä siihen, kuinka apteekit voivat hyödyntää asiantuntijuuttaan entistä enemmän potilaiden turvallisen ja rationaalisen lääkehoidon edistämisessä.

Myös johtaminen, strategiatyö ja liiketalous ovat osa tätä kokonaisuutta.

Suomen Potilasturvallisuusyhdistys on hyvä moniammatillinen yhteistyöfoorumi, johon apteekkienkin kannattaa aktiivisesti osallistua. Osallistuminen yhdistyksen toimintaan antaa mahdollisuuden verkostoitumiselle ja tukea konkreettiseen toimintaan.Kirjoittaja toimii apteekki-ja sairaalafarmasian yliopisto-opettajana Helsingin yliopistossa sekä jäsenenä Suomen Potilasturvallisuusyhdistys Ry:n hallituksessa. Kirjoittaja viimeistelee lääkitysturvallisuuteen liittyvää väitöskirjaa.


Osallistu keskusteluun

Kommenttisi tulee näkyviin vasta kun keskustelun valvoja on hyväksynyt sen julkaistavaksi. Emme julkaise hyvien tapojen vastaisia emmekä aiheeseen liittymättömiä kommentteja.


Tiedät, mitä asiakas tarvitsee – mikset myy sitä?
22.10.2019 09:30 MAISA DURCHMAN

22.10.2019 09:30 MAISA DURCHMAN


Oppivan johtajan organisaatiokin oppii
29.10.2018 08:00 KATARIINA KALSTA

29.10.2018 08:00 KATARIINA KALSTA


Pelillisyys avaa uusia tapoja oppia
01.10.2018 08:00 KATARIINA KALSTA

01.10.2018 08:00 KATARIINA KALSTA


Jo joutui armas allergia
28.06.2018 10:00 Tiina Ahonen

28.06.2018 10:00 Tiina Ahonen


Työ ympäristöfarmasian hyväksi edistyy
08.12.2017 11:22 JAAKKO TEPPO

08.12.2017 11:22 JAAKKO TEPPO


Takeda on apteekkisi yhteistyökumppani
09.06.2017 14:20 Takeda Oy

09.06.2017 14:20 Takeda Oy


Taas meitä rokotetaan
04.11.2016 09:21 OLLI-PEKKA TIAINEN

04.11.2016 09:21 OLLI-PEKKA TIAINEN


Monimuotoisuutta muttei täysremonttia
02.06.2016 14:04 ANNIKA SAARIKKO

02.06.2016 14:04 ANNIKA SAARIKKO


Uudet lääkehoidot ja riskin jakaminen
23.05.2016 10:32 LAURI PELKONEN

23.05.2016 10:32 LAURI PELKONEN