Anna Schoultz. Kuva: Eeva Anundi
Blogi

Farmaseuttia on toruttu

08.11.2021 | 08:01

Teksti : Anna Schoultz

Jaa artikkeli:

Yksilön syyllistämisen sijaan virhetilanteet pitäisi nähdä mahdollisuutena oppia ja kehittää toimintaa turvallisemmaksi, kirjoittaa apteekkari Anna Schoultz.

MITÄ ON lääkitysturvallisuuskulttuuri? Otsikon mukainen kommentti tuli vastaan Emilia Mäkisen pro gradu -tutkimuksen aineistossa, jossa tutkittiin toimituspoikkeamarekisteriin kirjattuja toimituspoikkeamatapauksia apteekeissa. 

Lääkitysturvallisuuskulttuuri tarkoittaa sitä, että myönnetään se tosiasia, että vaaratapahtumia tapahtuu kaikille. Sen sijaan, että syyllistetään virhetilanteissa yksilöä, pyritään näkemään tapahtuma mahdollisuutena oppia ja kehittää toimintaa niin, ettei vaaratapahtumaa enää syntyisi.  Pyritään siis luomaan ennaltaehkäiseviä suojauksia. 

Jos apteekissa tapahtuu toimituspoikkema, lopputuloksena voisi esimerkiksi varastoida lääkkeet eri tavalla, käsitellä asiaa henkilökunnan kanssa siten, että kaikki olisivat riskikohdasta tietoisia sekä huomioida asia uusien henkilöiden perehdytyksessä. Sen sijaan farmaseutin syyllistäminen ja jopa toruminen ei ole lääkitysturvallisuuskulttuurin mukaista toimintaa. 

Farmaseutin syyllistäminen ja jopa toruminen ei ole lääkitysturvallisuuskulttuurin mukaista toimintaa.

APTEEKIT, kuten muutkin terveydenhoitoalat, ovat perinteisesti olleet hyvin hierarkisia. Näitä hierarkisia rakenteita on kuitenkin purettava siten, että jokainen työyhteisössä voi ja uskaltaa tuoda ilmi lääkitysturvallisuuden riskikohtia apteekin toiminnassa. 

Pitää voida ammattiryhmästä riippumatta uskaltaa sanoa,  että tässä on riski vaaratapahtumalle. Pitää voida sanoa: "Hei, tätä asiaa minulle ei ole opetettu, voisiko joku neuvoa". Ilmapiirin apteekissa tulee olla avoin ja keskusteleva, ei syyllistävä. Turvallisuuskulttuurin luomisessa apteekkarit ja apteekissa toimivat esimiehet ovat avainasemassa.

Turvallisuuskulttuuria ei muuteta sormia napsauttamalla, vaan sen eteen on tehtävä pitkäjänteisesti työtä. Suomen Apteekkariliitosta saa tähän tukea. Lääkitysturvallisuusvastaavan nimeäminen voisi olla ensimmäinen askel. 

Lääkitysturvallisuuden kehittäminen on oikeutetusti nostettu apteekkien toiminnan kehittämisen keskiöön. Lääkitysturvallisuus on yksi vastuullisen toiminnan osa-alue. Se on työmme ydintä, joka luo luottamuksen suomalaiseen apteekkijärjestelmään. Tehdään yhdessä töitä sen eteen.

Kirjoittaja on Helsingin Punavuoren apteekin apteekkari