Blogi

Eväitä ensi vuoteen

12.12.2014 | 08:47

Teksti : MARJA RITALA

Jaa artikkeli:

MUUTAMAN HILJAISEMMAN vuoden jälkeen saimme aikaan Apteekkariliiton syyskokouksessa keskustelua tulevaisuuden näkymistä ja siitä, mihin meidän liittona kannattaa panostaa niin apteekin palveluissa, talousanalyysissä kuin edunvalvonnassammekin.

Syksyllä uudistettu liiton hallituksen työstämä strategia ja syyskokouksen hyväksymä liiton toimintasuunnitelma vuodelle 2015 ovat työkalujamme ensi vuodelle.

Eduskunnan käsittelyssä on kaksi hallituksen esitystä, jotka koskevat apteekkien toimintaa tulevaisuudessa.

Sairausvakuutuslakia ja lääkelakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että saadaan aikaiseksi 26 miljoonan euron säästö vuodesta 2016 lukien. Tämän myötä apteekeille tulisi tiukennettu hintaneuvontavelvoite, joka velvoittaisi meidät kertomaan asiakkaalle aina reseptilääkkeen toimittamisen yhteydessä tosiasiallisesti halvimman lääkkeen hinnan.

Tällä uskotaan saatavan muutaman miljoonan euron säästö aikaiseksi sitä kautta, että asiakas valitsee tutun geneerisen lääkkeen sijaan vielä hieman halvemman lääkkeen sekä myös sitä kautta, että lääkeyritysten välinen hintakilpailulääkevaihdon piirissä olevilla lääkkeillä kovenee.

On haasteellista suoriutua uudesta, tiukasta hintaneuvontavelvoitteestamme ja samalla pitää asiakastyytyväisyys ja asiakkaiden luottamus asiantuntevaan, ystävälliseen ja ripeään palveluumme korkealla tasolla.

Tämän muutoksen ja muiden, vuoden 2016 alussa voimaan tulevien, lääkekorvausjärjestelmään liittyvien muutosten vuoksi tietojärjestelmiimme luodaan ominaisuuksia, jotka tukevat sellaista hintaneuvontaa, jonka asiakas ottaa hyvin vastaan ja apteekki mielellään antaa.

Eduskunnan käsittelyssä olevassa lääkelakipaketissa, jota olemme odottaneet jo pari vuotta, on mukana apteekkien lääkevalmistuksen muuttaminen luvanvaraiseksi.

Luvanvaraisuus saattaa hieman entisestään vähentää niiden apteekkien määrää, jotka itse valmistavat lääkkeitä ja keskittää valmistusta valmistukseen erikoistuneisiin apteekkeihin. Apteekin valmistamien lääkkeiden hinnoittelu on ollut jälkeenjäänyttä jo kauan, eikä luvanvaraisuus, siis maksullisuus, asiaa yhtään helpota.

Lääkevalmistuksen lääketaksan suuntaviivoja on jo hahmoteltu apteekkitoiminnan kehittämistyöryhmässä. Toivomme voivamme jatkaa taksakeskusteluja ensi vuonna, jotta lääkkeiden valmistuksen hinnoittelu saataisiin kuntoon ennen siirtymäajan loppumista.

Asiakkaiden ostoskäyttäytyminen on muutoksessa monestakin syystä. Reseptilääkkeet voi ostaa ilman etukäteissuunnittelua ostos- ja kauppakeskusreissulla, kun ei tarvitse pitää mukana paperisia reseptejä. Lääkkeidenkin laillinen nettikauppa saa jo hieman jalansijaa.

Jää nähtäväksi, millaiset apteekit tästä muutoksesta selviävät voittajina. Yksi asia on pysynyt ennallaan: valtaosa asiakkaista haluaa edelleen ostaa itsehoitolääkkeensä apteekista neuvonnan kera.

Marja Ritala

Kirjoittaja aloittaa Apteekkariliiton puheenjohtajana tammikuussa 2015.