Lääkkeiden saatavuus on heikentynyt vuosi vuodelta ja on nyt Pohjoismaiden heikoin. Lue lisää »

Rouva piristyi ja pystyi itse syömään, kun lääkkeiden murskaus ja verenkiertolääkitys l... Lue lisää »

Voiteet, vitamiinit ja lastentuotteet kiinnostavat laatutietoisia ostosmatkailijoita. Lue lisää »

Vuoden 2017 notkahduksen jälkeen lääkemyynti tukuista apteekeille kasvoi viime vuonna 4... Lue lisää »

Fimea on palkannut lisää väkeä hoitamaan Britannialta siirtyneitä myyntilupaprosesseja.... Lue lisää »

Lääkejakelutoimijat: Riskinhallintaa parannettava kustannustehokkaasti

   16.02.2018 10:28  INKERI HALONEN

HUS-Apteekki ja Apteekkariliitto eivät usko apteekkien varastointivelvoitteen kasvattamisen tuovan toivottuja hyötyjä.

Fimean ehdotukset lääkejakelun toimintavarmuuden parantamiseksi ovat herättäneet lääkejakeluketjun toimijoissa varauksellista kannatusta. Kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että toiminnan varmuutta tulee kehittää hyvässä yhteistyössä, mutta keinoista ollaan eri mieltä.

Fimean ehdottamia keinoja pidetään järeinä.

– Ehdotukset ovat laaja-alaisia ja voimakkaita, mutta syksyllä käytyjen keskustelujen pohjalta odotettuja, Oriolan vt. toimitusjohtaja Kimmo Virtanen sanoo.

Myös Suomen Eläinlääkäriliiton puheenjohtaja Päivi Lahti luonnehtii ehdotuksia vahvoiksi.

– Uskon, että jos ne toteutettaisiin, mahdollisten lääkejakeluun kohdistuvien poikkeustilanteiden vaikutukset jäisivät huomattavasti vähäisemmiksi, hän toteaa.

Tamron toimitusjohtaja Kai Kaasalainen toteaa, että toisaalta osa ehdotuksista on sellaisia, jotka ovat Tamrossa jo käytössä, kuten kriittisten tietojärjestelmien kahdennus ja kriisiviestintäkyvykkyys.

Myös Apteekkariliitto kannattaa kattavan varautumis- ja viestintäsuunnitelman laatimista, mutta painottaa, että yksittäisten ehdotusten kustannusvaikutukset on arvioitava huolellisesti ennen päätöksentekoa.

Lääketukut eivät innostu varastoinnin hajauttamisesta ja monikanavajakelusta

Lääketukut suhtautuvat varauksellisesti etenkin Fimean ehdotuksiin lääketukkujen varastoinnin hajauttamisesta, rajatusta monikanavajakelusta ja tuotetietojen ylläpitämisestä kaikkien jakelijoiden järjestelmissä.

– Suhtaudumme varauksella ehdotuksiin, jotka toteutuessaan nostavat painetta lääkkeiden hintoihin, Kimmo Virtanen toteaa.

Myöskään Tamrossa ei ilahduta ajatuksesta lääketukkujen varastoinnin hajauttamisesta.

– Mikäli asiakastoimituksia tekevän jakeluvaraston toiminta pitäisi hajauttaa, pitäisi käytännössä olla kaksi puoliteholla ja tuplavarastomäärällä toimivaa jakeluvarastoa, jotta ne pystyisivät poikkeustilanteessa aidosti toisensa korvaamaan. Tällä puolestaan on kestämätön kustannusvaikutus, joka nostaisi suoraan lääkkeiden hintoja hyvin merkittävästi, Kaasalainen sanoo.

Kaasalainen pitää myös ehdotusta kriittisten tuotteiden siirtämisestä rajatusti monikanavajakeluun toteuttamiskelvottomana.

– Mikäli toimintaympäristö ei vastaavasti muutu, toimijoilla ei ole mahdollisuutta kilpailla monikanavassa ja tällöin ehdotuksen toteutuskelpoisuus ja myös hyöty jää meille epäselväksi.

Kaasalainen pitää kuitenkin tärkeänä, että kriittisten valmisteiden määrittely aloitettaisiin viipymättä. 

– Kun tämä on tehty, pystytään riskinhallintatoimet eri toimijoilla nykyistä paremmin kohdentamaan oikeisiin valmisteisiin ja toimintaprosesseihin.

Myös lääkkeiden tuotetietojen hallintaa ja kulkemista pitäisi kehittää. Kaasalaisen mukaan toimintavarmuuden kannalta paras vaihtoehto olisi keskittää lääkkeiden tuotetiedot Lääketietokeskukseen.

– Heillä nämä tiedot toki jo ovatkin, mutta samalla tulisi varmistaa, että tiedot ovat jatkuvasti päivätasoisesti ajan tasalla. 

Apteekit: Varastointivelvoitteen kasvattaminen ei ratkaise ongelmaa

Apteekkien varastointivelvoitteen kasvattaminen jakaa toimijoiden mielipiteitä. Fimean ehdotuksessa apteekkien varastovelvoitetta ehdotetaan määriteltäväksi kuukauden mittaiseksi.

HUS-Apteekki ja Apteekkariliitto eivät usko apteekkien varastointivelvoitteen kasvattamisen tuovan toivottuja hyötyjä.

– Fimean esittämä varastointivelvoite ei ratkaise akuuttia lääkehuoltokriisiä tilanteessa, jossa lääkkeiden tukkujakelu keskeytyy, koska sillä ei ole vaikutusta potilaskohtaisesti tilattavien lääkkeiden saatavuuteen. Apteekin varastointivelvoitteen kasvattaminen johtaisi lääkkeiden vanhenemiseen varastoihin ja lääkehävikkiin, Apteekkariliiton farmaseuttinen johtaja Charlotta Sandler sanoo.

Apteekkariliitto pitääkin ehdotusta kohtuuttomana ja käytännössä apteekeille mahdottomana.

– Ehdotuksen laajuudesta riippuen velvoite nostaisi apteekin varaston arvoa johtaen käytännön ongelmiin sekä rahoituksessa että apteekkikaupoissa. Erityisesti kylmäsäilytettävien lääkkeiden osalta varastotilan mittava kasvattaminen ei tilakysymysten vuoksi ole edes mahdollista, Sandler jatkaa.

Myös HUS-Apteekin apteekkari Kerstin Carlsson uskoo, että velvoitevarastoinnin lisääminen sekä monikanavajakelu nostavat merkittävästi yhteiskunnan kustannuksia.

Eläinlääkäriliiton Päivi Lahti toteaa olevansa ehdotuksesta huolissaan.

– Olen hieman huolissani yksittäisten apteekkien varastointivelvoitteesta, mutta en osaa arvioida, onko kuukauden varasto apteekin kannattavuuden näkökulmasta liian suuri. Pienet apteekit syrjäseuduilla ovat meille tärkeitä niin potilaidemme kannalta kuin asiakkaankin ominaisuudessa.


Lääkevarmennus tulee, oletko valmis?
05.12.2018 08:40 RIIKKA HYNYNEN

05.12.2018 08:40 RIIKKA HYNYNEN


Asiakaspalvelu kaipaa uutta digiloikkaa
21.11.2018 11:30 ALEKSI WESTERHOLM

21.11.2018 11:30 ALEKSI WESTERHOLM


Newton vastaan new tech
02.11.2018 11:10 MARIANNE HOVI

02.11.2018 11:10 MARIANNE HOVI


Tärkeintä on arvostus, ja siihen on syy
01.10.2018 08:00 Aleksi Westerholm

01.10.2018 08:00 Aleksi Westerholm


Hoitokokeiluja haastavaan arkeen
20.09.2018 09:00 KAISU AHLQVIST

20.09.2018 09:00 KAISU AHLQVIST


Pistoa kerrakseen!
31.08.2018 13:24 Jonne Peltoniemi

31.08.2018 13:24 Jonne Peltoniemi


Itsestään huolehtiminen auttaa kohtaamaan muita
10.08.2018 12:56 MARIANNE HOVI

10.08.2018 12:56 MARIANNE HOVI


Mitä tutkija hutkii apteekissa?
31.07.2018 09:08 Riikka Hynynen

31.07.2018 09:08 Riikka Hynynen


Tupakoinnin vähentämisen uudet suuntaukset
11.06.2018 13:33 EEVA TERÄSALMI

11.06.2018 13:33 EEVA TERÄSALMI


Lääkeaineet ympäristössä – luokittelua Ruotsin malliin
28.02.2018 13:00 SANJA KARLSSON

28.02.2018 13:00 SANJA KARLSSON