Lääkehuolto etääntyy kunnista. Reilu neljännes apteekeista kertoo annosjakelun lähtenee... Lue lisää »

Sosiaali- ja terveysministeriön ylimmäksi virkamieheksi vaihtuu demaritaustainen sote-a... Lue lisää »

Mielinauhojen ja kampanjatuotteiden myynti apteekeissa tuotti liki 27000 euroa mielente... Lue lisää »

Syöpälääkettä käyttävät tuhannet naiset, ja häiriö kestää syyskuun loppupuolelle asti. ... Lue lisää »

Keliakialle geneettisesti alttiit lapset sairastuvat sitä todennäköisemmin mitä enemmän... Lue lisää »

Lääkeaineet ympäristössä – luokittelua Ruotsin malliin

   28.02.2018 13:00  SANJA KARLSSON

NYKYPÄIVÄN KULUTTAJAT ovat yhä lisääntyvässä määrin kiinnostuneita ostamiensa tuotteiden ympäristövaikutuksista.

Lääkkeissä kuluttaja ei voi vielä ottaa ympäristönäkökulmaa huomioon.

Asiakkaat kuitenkin tiedustelevat jo nyt apteekeissa lääkkeiden ympäristövaikutuksista. Aiheesta tarvitaan selvästi lisää tietoa!


GENERATION GREEN -ryhmä Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnassa on jatkanut aktiivisesti vihreän farmasian sisällyttämistä farmasian alan koulutukseen.

Tulevaisuudessa apteekeissa työskentelevät alan ammattilaiset varmasti tietävät lääkkeiden ympäristövaikutuksista entistä enemmän.

Reseptilääkkeissä potilaan valinnan vapaus toki rajoittuu vain vaihtokelpoisten valmisteiden joukkoon, joissa lääkeaine on sama.

Lääkeaineilla on kuitenkin eroja niiden ympäristölle merkittävien ominaisuuksien, kuten pysyvyyden, biokertyvyyden ja toksisuuden suhteen.

Ympäristövalveutunut asiakas saattaakin tulevaisuudessa haluta tietoa siitä, minkä särkylääkkeen tai kipugeelin valita itsehoitolääkkeistä, jotta ympäristövaikutus olisi pienin mahdollinen.

Terapeuttinen vaikutus ja lääkkeen soveltuvuus potilaan muuhun lääkitykseen ovat tietysti tärkeimmät kriteerit itsehoitolääkkeenkin valinnassa.

Kuitenkin tilanteessa, jossa useampi lääke soveltuisi, voisi ympäristönäkökulma toimia myös yhtenä kriteerinä.


JOTTA LÄÄKKEIDEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSIA voidaan vertailla, ne täytyy ensin luokitella.

Ruotsissa tämä työ on jo aloitettu: lääkeaineita on ryhdytty luokittelemaan niiden ympäristölle aiheuttaman riskin perusteella.

Luokittelu perustuu lääkeaineen käyttömääristä laskettuun arvioituun pitoisuuteen vesistöissä sekä lääkeaineen toksisuuteen (T) vesieliöille, joiden avulla lasketaan kullekin lääkeaineelle riskiluokitus.

Lisäksi luokittelussa tarkastellaan myös kahta muuta ominaisuutta: pysyvyyttä (P) ja biokertyvyyttä (B), jotka ovat merkityksellisiä ominaisuuksia ympäristön kannalta.

Lääketeollisuuden yritykset voivat halutessaan osallistua hankkeeseen ja vapaaehtoisesti tuoda julki lääkevalmisteidensa sisältämien lääkeaineiden ympäristöriskinarvioinnin. Ne julkaistaan Lif:n ylläpitämillä www.fass.se -sivuilla.


KIINNOSTUS LUOKITTELUUN ON HERÄNNYT myös muissa maissa, ja vastaavanlainen luokittelu on tehty esimerkiksi Norjassa käyttäen suoraan Lif:n julkaisemaa ympäristödataa, mutta suhteuttamalla riskinarviointi Norjan myyntilukuihin.

Vastaavanlainen riskinarviointi olisi todennäköisesti melko yksinkertaista toteuttaa myös meillä. Tämä tieto auttaisi myös apteekkilaisia vastaamaan asiakkaiden kysymyksiin.Kirjoittaja työskentelee Helsingin yliopistolla vihreän farmasian projektissa ja on Generation Green -ryhmän jäsen.


Osallistu keskusteluun

Kommenttisi tulee näkyviin vasta kun keskustelun valvoja on hyväksynyt sen julkaistavaksi. Emme julkaise hyvien tapojen vastaisia emmekä aiheeseen liittymättömiä kommentteja.


Vihreä farmasia odottaa kansainvälistä hyväksyntää
23.06.2016 10:00 EEVA TERÄSALMI

23.06.2016 10:00 EEVA TERÄSALMI


Apteekkimaksu on muuttumassa apteekkiveroksi
16.06.2016 14:00 SAMI VARONEN

16.06.2016 14:00 SAMI VARONEN


Farmasian opetus uudistuu – näkyykö ympäristönäkökulma?
26.05.2016 11:13 OUTI SALMINEN

26.05.2016 11:13 OUTI SALMINEN


Itsehoitolääkkeiden hyödyt käyttöön
13.05.2016 10:15 SARI ESSAYAH

13.05.2016 10:15 SARI ESSAYAH


Onko kaloilla päänsärkyä?
29.04.2016 15:03 REIJO KÄRKKÄINEN

29.04.2016 15:03 REIJO KÄRKKÄINEN


Apteekit mukaan yhteistyöhön osaksi sote-uudistusta
15.04.2016 09:27 ANNELI KILJUNEN

15.04.2016 09:27 ANNELI KILJUNEN


Helsinki tarvitsee apteekkimuseon
31.03.2016 10:00 PEKKA HAAVISTO

31.03.2016 10:00 PEKKA HAAVISTO


Miksi korjata sitä, mikä toimii?
18.03.2016 09:10 SARI ESSAYAH

18.03.2016 09:10 SARI ESSAYAH


Influenssarokote helposti apteekista
09.03.2016 10:12 ANNIKA SAARIKKO

09.03.2016 10:12 ANNIKA SAARIKKO