Lääkehuolto etääntyy kunnista. Reilu neljännes apteekeista kertoo annosjakelun lähtenee... Lue lisää »

Sosiaali- ja terveysministeriön ylimmäksi virkamieheksi vaihtuu demaritaustainen sote-a... Lue lisää »

Mielinauhojen ja kampanjatuotteiden myynti apteekeissa tuotti liki 27000 euroa mielente... Lue lisää »

Syöpälääkettä käyttävät tuhannet naiset, ja häiriö kestää syyskuun loppupuolelle asti. ... Lue lisää »

Keliakialle geneettisesti alttiit lapset sairastuvat sitä todennäköisemmin mitä enemmän... Lue lisää »

Lääkeaineet ympäristössä – luokittelua Ruotsin malliin

   28.02.2018 13:00  SANJA KARLSSON

NYKYPÄIVÄN KULUTTAJAT ovat yhä lisääntyvässä määrin kiinnostuneita ostamiensa tuotteiden ympäristövaikutuksista.

Lääkkeissä kuluttaja ei voi vielä ottaa ympäristönäkökulmaa huomioon.

Asiakkaat kuitenkin tiedustelevat jo nyt apteekeissa lääkkeiden ympäristövaikutuksista. Aiheesta tarvitaan selvästi lisää tietoa!


GENERATION GREEN -ryhmä Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnassa on jatkanut aktiivisesti vihreän farmasian sisällyttämistä farmasian alan koulutukseen.

Tulevaisuudessa apteekeissa työskentelevät alan ammattilaiset varmasti tietävät lääkkeiden ympäristövaikutuksista entistä enemmän.

Reseptilääkkeissä potilaan valinnan vapaus toki rajoittuu vain vaihtokelpoisten valmisteiden joukkoon, joissa lääkeaine on sama.

Lääkeaineilla on kuitenkin eroja niiden ympäristölle merkittävien ominaisuuksien, kuten pysyvyyden, biokertyvyyden ja toksisuuden suhteen.

Ympäristövalveutunut asiakas saattaakin tulevaisuudessa haluta tietoa siitä, minkä särkylääkkeen tai kipugeelin valita itsehoitolääkkeistä, jotta ympäristövaikutus olisi pienin mahdollinen.

Terapeuttinen vaikutus ja lääkkeen soveltuvuus potilaan muuhun lääkitykseen ovat tietysti tärkeimmät kriteerit itsehoitolääkkeenkin valinnassa.

Kuitenkin tilanteessa, jossa useampi lääke soveltuisi, voisi ympäristönäkökulma toimia myös yhtenä kriteerinä.


JOTTA LÄÄKKEIDEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSIA voidaan vertailla, ne täytyy ensin luokitella.

Ruotsissa tämä työ on jo aloitettu: lääkeaineita on ryhdytty luokittelemaan niiden ympäristölle aiheuttaman riskin perusteella.

Luokittelu perustuu lääkeaineen käyttömääristä laskettuun arvioituun pitoisuuteen vesistöissä sekä lääkeaineen toksisuuteen (T) vesieliöille, joiden avulla lasketaan kullekin lääkeaineelle riskiluokitus.

Lisäksi luokittelussa tarkastellaan myös kahta muuta ominaisuutta: pysyvyyttä (P) ja biokertyvyyttä (B), jotka ovat merkityksellisiä ominaisuuksia ympäristön kannalta.

Lääketeollisuuden yritykset voivat halutessaan osallistua hankkeeseen ja vapaaehtoisesti tuoda julki lääkevalmisteidensa sisältämien lääkeaineiden ympäristöriskinarvioinnin. Ne julkaistaan Lif:n ylläpitämillä www.fass.se -sivuilla.


KIINNOSTUS LUOKITTELUUN ON HERÄNNYT myös muissa maissa, ja vastaavanlainen luokittelu on tehty esimerkiksi Norjassa käyttäen suoraan Lif:n julkaisemaa ympäristödataa, mutta suhteuttamalla riskinarviointi Norjan myyntilukuihin.

Vastaavanlainen riskinarviointi olisi todennäköisesti melko yksinkertaista toteuttaa myös meillä. Tämä tieto auttaisi myös apteekkilaisia vastaamaan asiakkaiden kysymyksiin.Kirjoittaja työskentelee Helsingin yliopistolla vihreän farmasian projektissa ja on Generation Green -ryhmän jäsen.


Osallistu keskusteluun

Kommenttisi tulee näkyviin vasta kun keskustelun valvoja on hyväksynyt sen julkaistavaksi. Emme julkaise hyvien tapojen vastaisia emmekä aiheeseen liittymättömiä kommentteja.


Lääkejakelutoimijat: Riskinhallintaa parannettava kustannustehokkaasti
16.02.2018 10:28 INKERI HALONEN

16.02.2018 10:28 INKERI HALONEN


Onnistuminen tuo suurimmat säästöt
28.04.2017 10:44 ARJA KARJALAINEN

28.04.2017 10:44 ARJA KARJALAINEN


Apteekit ja omaishoito yhteistyöhön
21.03.2017 14:20 SIRKKA-LIISA KIVELÄ

21.03.2017 14:20 SIRKKA-LIISA KIVELÄ


Yhteiskunnallinen vaikuttavuus korostuu
12.01.2017 09:14 JOUNI HIRVONEN

12.01.2017 09:14 JOUNI HIRVONEN


Lääkkeiden ympäristövaikutukset omavalvonnan alle
05.01.2017 09:14 JUSSI MERIKALLIO

05.01.2017 09:14 JUSSI MERIKALLIO


Lääkejäämät kannattaa puhdistaa jo päästölähteillä
23.09.2016 11:11 Taina Nystén

23.09.2016 11:11 Taina Nystén


Liikuntaresepti apteekista
18.08.2016 10:00 SARI ESSAYAH

18.08.2016 10:00 SARI ESSAYAH


Tutkimus ja kestävä kehitys – lääkekehityksen uhka vai mahdollisuus?
11.08.2016 09:24 JARI YLI-KAUHALUOMA

11.08.2016 09:24 JARI YLI-KAUHALUOMA


Korvaushoitoa apteekista Kanadan malliin
01.08.2016 10:00 HARRI OVASKAINEN

01.08.2016 10:00 HARRI OVASKAINEN


Itsehoitolääkkeet voivat tehostaa terveydenhuoltoa
30.06.2016 10:10 NADIA TAMMINEN

30.06.2016 10:10 NADIA TAMMINEN