Lääkehuolto etääntyy kunnista. Reilu neljännes apteekeista kertoo annosjakelun lähtenee... Lue lisää »

Sosiaali- ja terveysministeriön ylimmäksi virkamieheksi vaihtuu demaritaustainen sote-a... Lue lisää »

Mielinauhojen ja kampanjatuotteiden myynti apteekeissa tuotti liki 27000 euroa mielente... Lue lisää »

Syöpälääkettä käyttävät tuhannet naiset, ja häiriö kestää syyskuun loppupuolelle asti. ... Lue lisää »

Keliakialle geneettisesti alttiit lapset sairastuvat sitä todennäköisemmin mitä enemmän... Lue lisää »

Lääkeaineet ympäristössä – luokittelua Ruotsin malliin

   28.02.2018 13:00  SANJA KARLSSON

NYKYPÄIVÄN KULUTTAJAT ovat yhä lisääntyvässä määrin kiinnostuneita ostamiensa tuotteiden ympäristövaikutuksista.

Lääkkeissä kuluttaja ei voi vielä ottaa ympäristönäkökulmaa huomioon.

Asiakkaat kuitenkin tiedustelevat jo nyt apteekeissa lääkkeiden ympäristövaikutuksista. Aiheesta tarvitaan selvästi lisää tietoa!


GENERATION GREEN -ryhmä Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnassa on jatkanut aktiivisesti vihreän farmasian sisällyttämistä farmasian alan koulutukseen.

Tulevaisuudessa apteekeissa työskentelevät alan ammattilaiset varmasti tietävät lääkkeiden ympäristövaikutuksista entistä enemmän.

Reseptilääkkeissä potilaan valinnan vapaus toki rajoittuu vain vaihtokelpoisten valmisteiden joukkoon, joissa lääkeaine on sama.

Lääkeaineilla on kuitenkin eroja niiden ympäristölle merkittävien ominaisuuksien, kuten pysyvyyden, biokertyvyyden ja toksisuuden suhteen.

Ympäristövalveutunut asiakas saattaakin tulevaisuudessa haluta tietoa siitä, minkä särkylääkkeen tai kipugeelin valita itsehoitolääkkeistä, jotta ympäristövaikutus olisi pienin mahdollinen.

Terapeuttinen vaikutus ja lääkkeen soveltuvuus potilaan muuhun lääkitykseen ovat tietysti tärkeimmät kriteerit itsehoitolääkkeenkin valinnassa.

Kuitenkin tilanteessa, jossa useampi lääke soveltuisi, voisi ympäristönäkökulma toimia myös yhtenä kriteerinä.


JOTTA LÄÄKKEIDEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSIA voidaan vertailla, ne täytyy ensin luokitella.

Ruotsissa tämä työ on jo aloitettu: lääkeaineita on ryhdytty luokittelemaan niiden ympäristölle aiheuttaman riskin perusteella.

Luokittelu perustuu lääkeaineen käyttömääristä laskettuun arvioituun pitoisuuteen vesistöissä sekä lääkeaineen toksisuuteen (T) vesieliöille, joiden avulla lasketaan kullekin lääkeaineelle riskiluokitus.

Lisäksi luokittelussa tarkastellaan myös kahta muuta ominaisuutta: pysyvyyttä (P) ja biokertyvyyttä (B), jotka ovat merkityksellisiä ominaisuuksia ympäristön kannalta.

Lääketeollisuuden yritykset voivat halutessaan osallistua hankkeeseen ja vapaaehtoisesti tuoda julki lääkevalmisteidensa sisältämien lääkeaineiden ympäristöriskinarvioinnin. Ne julkaistaan Lif:n ylläpitämillä www.fass.se -sivuilla.


KIINNOSTUS LUOKITTELUUN ON HERÄNNYT myös muissa maissa, ja vastaavanlainen luokittelu on tehty esimerkiksi Norjassa käyttäen suoraan Lif:n julkaisemaa ympäristödataa, mutta suhteuttamalla riskinarviointi Norjan myyntilukuihin.

Vastaavanlainen riskinarviointi olisi todennäköisesti melko yksinkertaista toteuttaa myös meillä. Tämä tieto auttaisi myös apteekkilaisia vastaamaan asiakkaiden kysymyksiin.Kirjoittaja työskentelee Helsingin yliopistolla vihreän farmasian projektissa ja on Generation Green -ryhmän jäsen.


Osallistu keskusteluun

Kommenttisi tulee näkyviin vasta kun keskustelun valvoja on hyväksynyt sen julkaistavaksi. Emme julkaise hyvien tapojen vastaisia emmekä aiheeseen liittymättömiä kommentteja.


Lääkevarmennus tulee, oletko valmis?
05.12.2018 08:40 RIIKKA HYNYNEN

05.12.2018 08:40 RIIKKA HYNYNEN


Asiakaspalvelu kaipaa uutta digiloikkaa
21.11.2018 11:30 ALEKSI WESTERHOLM

21.11.2018 11:30 ALEKSI WESTERHOLM


Newton vastaan new tech
02.11.2018 11:10 MARIANNE HOVI

02.11.2018 11:10 MARIANNE HOVI


Tärkeintä on arvostus, ja siihen on syy
01.10.2018 08:00 Aleksi Westerholm

01.10.2018 08:00 Aleksi Westerholm


Hoitokokeiluja haastavaan arkeen
20.09.2018 09:00 KAISU AHLQVIST

20.09.2018 09:00 KAISU AHLQVIST


Pistoa kerrakseen!
31.08.2018 13:24 Jonne Peltoniemi

31.08.2018 13:24 Jonne Peltoniemi


Itsestään huolehtiminen auttaa kohtaamaan muita
10.08.2018 12:56 MARIANNE HOVI

10.08.2018 12:56 MARIANNE HOVI


Mitä tutkija hutkii apteekissa?
31.07.2018 09:08 Riikka Hynynen

31.07.2018 09:08 Riikka Hynynen


Tupakoinnin vähentämisen uudet suuntaukset
11.06.2018 13:33 EEVA TERÄSALMI

11.06.2018 13:33 EEVA TERÄSALMI