Avonex on biologinen lääke, jota käytetään MS-taudin hoitoon. Lue lisää »

Lääkitysriskejä aletaan seuloa yksinkertaisella kyselyllä, jonka saa verkosta tai alan ... Lue lisää »

Suomalaistutkijat osuivat rino- ja enterovirusten heikkoon kohtaan. Flunssalääke olisi ... Lue lisää »

Hyvänmakuiset lääkkeet helpottavat lasten lääkitsemistä, mutta niiden vuoksi soitetaan ... Lue lisää »

Terveyspisteet ovat suunnitelleet yhteisiä hoitopolkuja julkisen terveydenhuollon kanss... Lue lisää »

Lääkeaineet ympäristössä – luokittelua Ruotsin malliin

   28.02.2018 13:00  SANJA KARLSSON

NYKYPÄIVÄN KULUTTAJAT ovat yhä lisääntyvässä määrin kiinnostuneita ostamiensa tuotteiden ympäristövaikutuksista.

Lääkkeissä kuluttaja ei voi vielä ottaa ympäristönäkökulmaa huomioon.

Asiakkaat kuitenkin tiedustelevat jo nyt apteekeissa lääkkeiden ympäristövaikutuksista. Aiheesta tarvitaan selvästi lisää tietoa!


GENERATION GREEN -ryhmä Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnassa on jatkanut aktiivisesti vihreän farmasian sisällyttämistä farmasian alan koulutukseen.

Tulevaisuudessa apteekeissa työskentelevät alan ammattilaiset varmasti tietävät lääkkeiden ympäristövaikutuksista entistä enemmän.

Reseptilääkkeissä potilaan valinnan vapaus toki rajoittuu vain vaihtokelpoisten valmisteiden joukkoon, joissa lääkeaine on sama.

Lääkeaineilla on kuitenkin eroja niiden ympäristölle merkittävien ominaisuuksien, kuten pysyvyyden, biokertyvyyden ja toksisuuden suhteen.

Ympäristövalveutunut asiakas saattaakin tulevaisuudessa haluta tietoa siitä, minkä särkylääkkeen tai kipugeelin valita itsehoitolääkkeistä, jotta ympäristövaikutus olisi pienin mahdollinen.

Terapeuttinen vaikutus ja lääkkeen soveltuvuus potilaan muuhun lääkitykseen ovat tietysti tärkeimmät kriteerit itsehoitolääkkeenkin valinnassa.

Kuitenkin tilanteessa, jossa useampi lääke soveltuisi, voisi ympäristönäkökulma toimia myös yhtenä kriteerinä.


JOTTA LÄÄKKEIDEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSIA voidaan vertailla, ne täytyy ensin luokitella.

Ruotsissa tämä työ on jo aloitettu: lääkeaineita on ryhdytty luokittelemaan niiden ympäristölle aiheuttaman riskin perusteella.

Luokittelu perustuu lääkeaineen käyttömääristä laskettuun arvioituun pitoisuuteen vesistöissä sekä lääkeaineen toksisuuteen (T) vesieliöille, joiden avulla lasketaan kullekin lääkeaineelle riskiluokitus.

Lisäksi luokittelussa tarkastellaan myös kahta muuta ominaisuutta: pysyvyyttä (P) ja biokertyvyyttä (B), jotka ovat merkityksellisiä ominaisuuksia ympäristön kannalta.

Lääketeollisuuden yritykset voivat halutessaan osallistua hankkeeseen ja vapaaehtoisesti tuoda julki lääkevalmisteidensa sisältämien lääkeaineiden ympäristöriskinarvioinnin. Ne julkaistaan Lif:n ylläpitämillä www.fass.se -sivuilla.


KIINNOSTUS LUOKITTELUUN ON HERÄNNYT myös muissa maissa, ja vastaavanlainen luokittelu on tehty esimerkiksi Norjassa käyttäen suoraan Lif:n julkaisemaa ympäristödataa, mutta suhteuttamalla riskinarviointi Norjan myyntilukuihin.

Vastaavanlainen riskinarviointi olisi todennäköisesti melko yksinkertaista toteuttaa myös meillä. Tämä tieto auttaisi myös apteekkilaisia vastaamaan asiakkaiden kysymyksiin.Kirjoittaja työskentelee Helsingin yliopistolla vihreän farmasian projektissa ja on Generation Green -ryhmän jäsen.


Osallistu keskusteluun

Kommenttisi tulee näkyviin vasta kun keskustelun valvoja on hyväksynyt sen julkaistavaksi. Emme julkaise hyvien tapojen vastaisia emmekä aiheeseen liittymättömiä kommentteja.


Ympäristö on myös apteekin asia
24.05.2019 11:06 ROOSA SAARENMAA

24.05.2019 11:06 ROOSA SAARENMAA


Kenelle lääkehoidon arviointi – ja kuka maksaa?
14.05.2019 08:50 ALEKSI WESTERHOLM

14.05.2019 08:50 ALEKSI WESTERHOLM


Opintomatkalla Ruotsissa
16.04.2019 09:45 SAMI HYVÖNEN

16.04.2019 09:45 SAMI HYVÖNEN


Biosimilaarit apteekissa
10.04.2019 15:15 RIIKKA HYNYNEN

10.04.2019 15:15 RIIKKA HYNYNEN


Apteekki huomenna
02.04.2019 09:33 SARI SARKOMAA

02.04.2019 09:33 SARI SARKOMAA


Mukaan muutokseen
26.03.2019 09:38 ANNIKA SAARIKKO

26.03.2019 09:38 ANNIKA SAARIKKO


Kauramaitokaupassa pohdittua
20.03.2019 17:30 TOUKO AALTO

20.03.2019 17:30 TOUKO AALTO


Miten apteekkeja voidaan kehittää?
12.03.2019 16:28 VILLE SKINNARI

12.03.2019 16:28 VILLE SKINNARI


Lapaseni veivät mummon unet
28.02.2019 09:25 KAISU AHLQVIST

28.02.2019 09:25 KAISU AHLQVIST


Onko lääkeneuvontaa pakko kuunnella?
15.01.2019 09:25 ALEKSI WESTERHOLM

15.01.2019 09:25 ALEKSI WESTERHOLM