Blogi

Avoin kirje Kelalle

19.05.2021 | 12:10

Teksti : Eeva Teräsalmi

Jaa artikkeli:

Olemme tekemässä Kelan työtä, eikä kai kukaan työnantaja halua estää työntekijöitään saamasta kaikkea työssään tarvittavaa tietoa, kirjoittaa apteekkari Eeva Teräsalmi.

OLEN VIIME AIKOINA joutunut tekemisiin Kansaneläkelaitoksen (Kela) kanssa tavalla, joka on saanut minut huolestumaan siitä, miten lääkkeiden suorakorvausjärjestelmän sujuvan toiminnan takaava Kelan ja apteekkien yhteistyö toimii. Lääkkeiden suorakorvaushan on suomalaisille apteekkiasiakkaille keskeinen palvelu.

Apteekit tekevät asiakasrajapinnassa tuhansia suorakorvauspäätöksiä toimien ikään kuin Kelan edustajina sopimuksen mukaisesti. On varmasti kaikkien etu, että nämä päätökset tehdään oikein, eikä niitä tarvitse jälkikäteen korjailla. Mitä enemmän tietoa ja apuvälineitä saamme apteekkiin helpottamaan oikeiden päätösten tekoa, sen paremmin asiat sujuvat.

Osallistuin jokin aika sitten Kelan yhteistyöpalaveriin. Keskustelimme eräiden viitehintaisten, kalliiden lääkkeiden korvaamisesta, joista olimme saaneet uusia tulkintaohjeita apteekkeihin. Hämmästykseni oli suuri, kun Kelan taholta ei haluttu mitenkään auttaa apteekkeja oikeiden korvauspäätösten tekemisessä, vaan todettiin, että listaa valmisteista, joita tulkinta koskee, ei voida lähettää. 

Kaikkien osapuolten tiedossa oli, että apteekkijärjestelmät eivät toimi niin, että lääkettä toimittava apteekin ammattilainen voisi tehdä oikean päätöksen toimitustilanteessa, vaan hänen on etukäteen voitava tietää, onko hän toimittamassa ao. tulkinnan mukaista tuotetta.

Miksi Kela ei halua kertoa päätöksistään omille edustajilleen apteekeissa?

TÄLLÄ VIIKOLLA otimme käyttöön uuden Salkku-palvelun. Olemme tottuneet käyttämään tätä Apteekkariliiton ekstranet-palvelua apteekeissa ja haemme sieltä tarvittavan tiedon asiakaspalvelussa. 

Mielellämme hakisimme myös Kelatiedot, mutta saimme kuulla, että Kela on kieltäytynyt julkaisemasta tiedotteitaan Salkussa. Tämä on minusta täysin käsittämätöntä – miksi Kela ei halua kertoa päätöksistään omille edustajilleen apteekeissa? Mehän olemme tekemässä Kelan työtä, eikä kai kukaan työnantaja halua estää työntekijöitään saamasta kaikkea työssään tarvittavaa tietoa.

Nämä kaksi esimerkkiä ovat minusta huolestuttava oire. Siksi kysyn nyt Kelalta, miten saamme tiedotuksen taas toimimaan niin, että asiat sujuvat hyvin ja korvauspäätökset tehdään mahdollisimman oikein?

Yritämme kaikki tehdä parhaamme asiakkaittemme lääkehoitojen onnistumiseksi ja hoitoon sitouttamiseksi. Huolessani ei ole kyse siitä, että haluaisin venyttää lainsäädäntöä, vaan haluan auttaa meitä apteekeissa toimimaan oikein. 

Korvausjärjestelmä on melkoinen tilkkutäkki ja useat asiat ovat veteen piirrettyjä viivoja, joiden osalta tarvitsemme työkalut Kelasta osataksemme tehdä oikeita tulkintoja. Mitä enemmän saamme täsmätietoa ongelmakohdista, sen paremmin työ sujuu. Se, jos mikä, säästää myös kustannuksia ja on rationaalista toimintaa.


Kirjoittaja on Nurmijärven Seitsemän veljeksen apteekin apteekkari.

Kela vastaa: Kela kehittää uusia tiedonvälitystapoja yhteistyössä apteekkien edustajien kanssa

APTEEKKARI Eeva Teräsalmi kysyy 19.5.2021 ilmestyneessä blogikirjoituksessaan, miten Kelan ja apteekkien välinen tiedotus saadaan toimimaan niin, että asiat sujuvat hyvin ja korvauspäätökset tehdään mahdollisimman oikein.

Kela pitää lääkkeiden suorakorvausmenettelyn ohjeistamista, apteekkien tarpeeseen vastaavaa tiedotusta ja hyvin toimivien tiedonvälitystapojen kehittämistä erittäin tärkeinä. Olemme Kelassa samaa mieltä apteekkari Teräsalmen kanssa siitä, että lääkkeiden korvaaminen apteekeista sairausvakuutuslakiin perustuvien Kelan ohjeiden mukaisesti on kaikkien osapuolten etu. Näin asiakkaat saavat heille kuuluvat lääkekorvaukset yhdenvertaisesti kaikkialla Suomessa.

Apteekkien sairausvakuutusohjeet ja niihin tulevat muutokset laaditaan yhteistyössä apteekkien edustajien kanssa. Ohjeet julkaistaan apteekeille suunnatuilla www.kela.fi/apteekit-verkkosivuilla, jossa ne ovat kaikkien apteekkien ja tarvittaessa myös asiakkaiden vapaasti käytettävissä.

Salkku on Suomen Apteekkariliiton palvelu omille jäsenapteekeilleen. Kela kannustaa Apteekkariliittoa välittämään Salkussa tietoa myös Kelan julkaisemista apteekkitiedotteista ja muusta ohjeistuksesta. 

Kelan verkkosivuilla on apteekeille tarkoitettujen sairausvakuutusohjeiden ja apteekkitiedotteiden lisäksi paljon muuta apteekeille hyödyllistä tietoa. Kela päivittää ja kehittää verkkosivujaan jatkuvasti, jotta ne palvelisivat mahdollisimman hyvin apteekkilaisia, terveydenhuollon henkilöstöä, muita lääkealan toimijoita ja asiakkaita.

KELA ON viimeksi helmikuussa 2021 tiedustellut apteekkien edustajilta ja apteekkijärjestelmien toimittajilta, miten Kela voisi tukea ohjeiden ja tiedotteiden yhdenvertaista tiedonvälitystä apteekeille. Uusien digitaalisten tiedonvälitystapojen kehittämistä jatketaan yhteistyössä apteekkien edustajien kanssa.

Apteekkari Teräsalmi viittaa kirjoituksessaan kalliita lääkkeitä koskevaan ohjeistukseen ja toivoo listaa valmisteista, joita Kelan ohjeistus koskee. Markkinoilla olevat valmisteet ja niiden hintatiedot voivat vaihtua kahden viikon välein, minkä vuoksi Kelan ohjeet on laadittava yleisellä tasolla. Ohjeisiin sisällytetään esimerkkitapauksia, joita apteekit voivat soveltaa eri tilanteissa.

Suorakorvaussopimuksen mukaisesti apteekkari vastaa käytössään olevan apteekkiohjelmiston ajantasaisuudesta ja Kela on valmis tarjoamaan asiantuntemustaan ohjelmistojen kehittämiseksi.

Me Kelassa olemme samaa mieltä siitä, että apteekkilaisen käytössä on oltava hänen työtään ja korvausten oikeellisuutta tukevat tietojärjestelmät. Kela on kehittänyt tietojärjestelmiä pitkäjänteisesti yhteistyössä apteekkien edustajien ja järjestelmätoimittajien kanssa, ja Kelan ja apteekkien välinen sähköinen tiedonvälitys onkin nykyisin erinomaisella tasolla. Viimeisimpänä esimerkkinä tämän yhteistyön tuloksista on reaaliaikainen vuosiomavastuu vuoden 2020 alussa.

Reija Jääskeläinen                                                                       
Osaamiskeskuksen päällikkö                                                   
Kela, etuuspalvelujen lakiyksikkö

Jaana Kruuti
Yliproviisori
Kela, etuuspalvelujen lakiyksikkö