Apteekeissa kärsitään pahenevasta henkilöstöpulasta, mikä näkyy toisinaan myös palveluiden ruuhkautumisena. Kuva: Mikko Mäntyniemi
Artikkeli

Unohtuivatko farmaseutit sote-työvoiman turvaamisen tiekartalta?

10.10.2023 | 08:56

Teksti : Hanna Hyvärinen

Sosiaali- ja terveysministeriön tuore sote-työvoiman tiekartta ei mainitse farmasian ammattilaisia, vaikka myös apteekeissa kärsitään pahenevasta työvoimapulasta. Kysyimme ministeriöstä, miksi.

Sosiaali- ja terveysministeriö on hiljattain laatinut tiekartan siitä, kuinka turvata sote-alan henkilöstön riittävyys. Tiekartassa ei mainita farmasian alan ammattilaisia, vaikka alan työvoimapula pahenee jatkuvasti.

Miksi farmasian ammattilaisia ei ole huomioitu tiekartassa, lääkintöneuvos Taina Mäntyranta sosiaali- ja terveysministeriöstä? 

– Tiekartta koostuu väistyneen hallituksen ehdotuksista uudelle hallitukselle. Siihen on nostettu ennen muuta isot ammattiryhmät, joissa on tuhansien henkilöiden vaje. Toiseksi se kuvastaa nimenomaan hyvinvointialueiden tilannetta, jossa ei ole huomioitu avohuollon apteekkeja. On totta, että myöskään sairaalafarmaseutteja ei ole nostettu esille. Tietopohjamme hyvinvointialueiden tilanteesta on vielä hyvin repaleinen, ja tarvitsemme siitä nykyistä parempaa ymmärrystä. 

Ollaanko ministeriössä tietoisia pahenevasta farmaseuttipulasta? 

– Kyllä. Tarkkoja lukuja meillä ei ole, mutta se tiedetään, että työvoimapula nimenomaan avohuollon apteekkien puolella pahenee. Saamiemme tietojen mukaan on olemassa ilmiö, jossa sairaalafarmaseuttien tehtäviin on kiinnostusta ja niihin saadaan osaajia. Se on sinänsä positiivinen asia, mutta on saattanut johtaa siihen, että avohuollon apteekkeihin on vaikea löytää hakijoita. 

Eikö apteekkien farmaseuttisen työvoiman saatavuus kuitenkin ole kriittistä esimerkiksi lääkehoitojen onnistumisen ja rationaalisen lääkehoidon ja siten koko terveydenhoidon kannalta? 

– Työvoiman saatavuus on kriittistä ja se on myös yhdenvertaisuusasia. Ei ole oikein, jos apteekkeihin riittää työntekijöitä vain suurissa kaupungeissa, ja pienet apteekit kärsivät. Myös rationaalinen lääkehoito ja lääkeneuvonta kärsivät, jos osaajista on vajetta, ja se on huolestuttavaa. Täytyy kuitenkin muistaa, että työvoimatilanne on sama koko sosiaali- ja terveydenhuollossa eikä vain Suomessa vaan myös Euroopassa. 

Aiotaanko farmasian alan työvoiman riittävyys huomioida jatkossa valtioneuvoston toimenpiteiden tasolla? 

– Uuden hallitusohjelman toimeenpanossa ollaan vielä aivan alkuvaiheessa. Nähdäkseni hallitusohjelma ei sulje mitään sote-alan ammattiryhmää pois toimenpiteiden piiristä. Täytyy kuitenkin katsoa, mikä on realistista ja miten toimia priorisoidaan. Huomioon täytyy ottaa muun muassa väestön palvelutarpeen ja työvoiman yhteys. Voi olla, että esimerkiksi farmasian alan koulutuspaikat ovat jääneet jälkeen tarpeeseen nähden, mutta niistä päättävät oppilaitokset yhdessä opetusministeriön kanssa.