Timo Koskisen mukaan apteekin ammattilaisten ammattitaito on tärkeää. Asiakas voi luottaa heidän asiantuntemukseensa. Kuva: Atelier Nyblin
Artikkeli

Taksiliiton Koskinen: "On elettävä ajassa ja uudistuttava"

13.12.2022 | 09:17

Teksti : Ulla Ora

Jaa artikkeli:

Vaikuttaja | Taksiliiton toimitusjohtaja Timo Koskinen on kokenut taksialan rajun uudistuksen reilut neljä vuotta sitten. Apteekkialaa Koskinen evästää kehotuksella pitää kiinni henkilökunnan korkeasta ammattitaidosta.

Apteekkialaan kohdistuu nyt monenlaisia paineita. Yhtäällä ovat lääkesäästöt, toisaalla vaatimukset sääntelyn vapauttamisesta ja kilpailun lisäämisestä.

Vastaavassa tilanteessa oli joitakin vuosia sitten myös taksiala. Vuoden 2018 taksiuudistuksen yksi merkittävistä muutoksista oli määräsääntelystä luopuminen, mikä mahdollisti uusien yrittäjien erittäin helpon tulon toimialalle. Toinen muutos oli asemapaikoista luopuminen.

Ennen taksiuudistusta liikennettä piti harjoittaa luvassa olevalla asemapaikalla. Sillä taattiin, että jokaisella paikkakunnalla oli takseja. Hintasääntelyn avulla puolestaan määriteltiin kyytien enimmäishinnat.

Uudistuksen jälkeen asemapaikkavelvollisuutta ei ole, ja taksikyydistä perittävä hinta voi vaihdella paljon. 

Kuljettajan ajolupaan liittyvien vaatimusten keventäminen puolestaan johti toimitusjohtaja Timo Koskisen mukaan siihen, että yhä useammin taksin kuljettajana on henkilö, jolla ei ole mitään käsitystä asiakaspalvelusta, asiakkaan oikeuksista eikä edes paikallistuntemusta.

Keskiössä luottamus ammattilaiseen

Koskisen mielestä saman suuntainen kehitys voi pahimmillaan olla edessä myös apteekkialalla. Hänen mukaansa huolestuttavaa on muun muassa se, että muutokset kohdistuvat iäkkäisiin ja sairaisiin ihmisiin, jotka ovat vaarassa menettää apteekkipalvelut.

– On äärettömän arvokasta, että koko maan kattava apteekkiverkosto säilyy. Samalla apteekin työntekijöiden ammattitaito on todella tärkeää. Jos maitokaupan myyjästä tulee lääkkeiden myyjä, asiakas ei välttämättä luota hänen asiantuntemukseensa, sanoo Koskinen.

Koskinen pitää tärkeänä, että apteekkeja sijoitetaan sinne, missä asiakkaatkin ovat. Moni apteekki on siirtynytkin kauppakeskuksiin ja markettien yhteyteen.

– Mielestäni on huiman hyvä juttu, että apteekit siirtyvät markettien yhteyteen, jolloin ihmiset voivat poiketa siellä samalla, kun hoitavat muita asioitaan.

Koskinen toivoo, että apteekkialalle olisi helppo tulla myös uutena yrittäjänä. Muutoksessa alan on mahdollista kehittyä.

– Taksiala eli liian pitkään uskossa, että kaikki säilyy ennallaan. Sen vuoksi ei osattu kehittyä. Ajateltiin, että hinta pysyy kaikille samana ja taksit lähes samantapaisina. Nyt tilanne menee siihen suuntaan, että on edullisia perustakseja ja kalliimpia takseja, joissa myös voidaan tarjota yksilöllisempiä palveluita.

Koskisen mielestä taksialan muutoksia ei kuitenkaan voi lähestyä onnistumisten tai virheiden näkökulmasta.

– Kyseessä oli merkittävä muutos, joka aiheutti samanaikaisesti sekä onnistumisia että virheitä, jotka eivät kuitenkaan ole kaikkien osapuolien näkökulmasta samoja. Jonkun asian onnistuminen oli samanaikaisesti virhe.

Omaa toimintaa on ideoitava jatkuvasti

Taksialan uudistuksen vuoksi Taksiliiton jäsenmäärät ovat pienentyneet. Toimiala on myös hajaantunut.

– Pohdimme liitossa, miten voisimme kehittää toimintaamme niin, että jäsenkuntamme kokisi meidät kehittämisen, edunvalvonnan ja vaikuttamisen kanavana, jossa on tärkeää olla mukana. 

Koskisen mielestä alalla kuin alalla on tärkeää elää ajassa ja pystyä uusiutumaan. 

–  On ideoitava omaa toimintaansa jatkuvasti, jotta kukaan ei pääse sanomaan toimintaa pysähtyneisyyden ajan alaksi.