Kuvn henkilö ei liitty tapaukseen. Kuva: iStock
Artikkeli

Outo vaiva pelotti – oireet loppuivat lääkitysmuutoksen jälkeen

26.02.2021 | 09:06

Teksti : Terttu Tiirola

Jaa artikkeli:

Iäkkään rouvan kivulias, pitkään jatkunut vaiva ratkesi yhdellä lääkemuutoksella.

Tein lääkehoidon kokonaisarvioinnin 80-vuotiaalle yksin asuvalle rouvalle, joka hoiti omatoimisesti lääkityksensä. 

Rouva oli joutunut muutama vuosi sitten sairaalahoitoon sydänoireiden vuoksi. Tutkimuksissa oli löytynyt sydämen vajaatoiminta ja eteisvärinä, joita alettiin hoitaa sydän- ja verenpainelääkityksellä. Verenpainearvot olivat viimeaikaisissa kontrollimittauksessa olleet hyvät.

Muita perussairauksia rouvalla oli nivelrikko ja tyypin 2 diabetes sekä lievä munuaistenvajaatoiminta. Kohonneita kolesteroliarvoja oli aiemmin kokeiltu hoitaa eri statiineilla, mutta ne eivät olleet sopineet. Allergisiin oireisiin rouva käytti tarvittaessa setiritsiiniä.  

Pidemmät matkat rouva liikkui rollaattoria apuna käyttäen. Toisinaan kävellessä esiintyi kipuja, joiden lievitykseen rouva tarvittaessa otti parasetamolia. 

Ongelma

Rouva hakeutui lääkehoidon arviointiin omaisen suosituksesta. Haastatellessani häntä kävi ilmi, että rouvaa pelotti toistuvasti esiintyvä äkillinen kasvojen alueen, erityisesti suun seudun kipu, kihelmöinti ja turvotus. Oireilu oli jatkunut jo muutaman vuoden ajan. 

Rouvan kuvailemien oireiden perusteella heräsi epäilys angioedeemasta. Angioedeema on reaktio, jossa iholle tai limakalvoille ilmestyy äkillisesti turvotusta ja pistelyä. Oire liittyy usein nokkosihottumaan, mutta sen syynä voi olla myös ACE-estäjä-lääkityksen aiheuttama yliherkkyysreaktio.

Vakavimmillaan angiodeema voi johtaa hengitysteiden limakalvoturvotukseen ja hengitysvaikeuksiin. Myös muut lääkkeet, esimerkiksi ripulin hoitoon käytettävä itsehoitolääke rasekadotriili, saattavat pahentaa angioedeeman oireita. 

Ratkaisu 

Ehdotin lääkärille ACE-estäjä ramipiriilin lopettamista ja tilalle valsartaania tai losartaania, jotka ovat vaihtoehtoisia verenpainelääkkeitä sydämen vajaatoiminnassa, mikäli ACE-estäjä ei sovi. Lisäksi arvioinnin perusteella suosittelin laboratoriokokeita kartoittamaan elektrolyytti-, kolesteroli- ja verensokeriarvoja sekä munuaistoimintaa.

Seuranta

Angioedeeman oireet loppuivat lääkitysmuutoksen jälkeen. Ramipriilin tilalle aloitettu losartaani toimi hyvin ja verenpaine asettui muutoksen jälkeen tavoitetasolle.

Seurantakeskustelussa rouva kertoi olevansa todella helpottunut, kun pitkään jatkunut kiusallinen oireilu helpotti.

Laboratoriokokeissa verensokeri- ja elektrolyyttitasot olivat hyvät. Kreatiniinin perusteella rouvalla todettiin edelleen lievä munuaisten vajaatoiminta, mutta käytössä olevat lääkkeet ja niiden annostus olivat sopivat. Kolesteroliarvot olivat koholla, mutta rouva ei ollut halukas aloittamaan statiinilääkitystä.

SÄÄNNÖLLISESTI ANNOS ENNEN ARVIOTA MUUTOS
Cardace, ramipriili 5 mg  1 x 2 lopetettiin
Losartan, losartaani 50 mg 1 x 1 aloitettiin uutena
Orloc, bisoprololi 5 mg 1 x 2 ei muutosta
Ezetimib, etsetimibi 10 mg 1 x 1 ei muutosta
Eliquis, apiksabaani 5 mg     1 x 2 ei muutosta
Diformin retard, metformiini 1 g 1 x 2 ei muutosta
Calsorin-D3, kalsium-D-vitamiini 500 mg/800 IU 1 x 1 ei muutosta
Vagifem, estradioli 10 ug 2 kertaa viikossa ei muutosta
TARVITTAESSA    
Panadol forte, parasetamoli 1 g 1 x 3  
Histec, setiritsiini 10 mg 1 x 1