Artikkeli

Noora Koponen: Apteekkien osaaminen käyttöön terveysneuvonnassa ja -ohjauksessa

04.01.2022 | 08:33

Teksti : Hanna Hyvärinen

Jaa artikkeli:

Aluevaalit | Koponen kannattaa ajatusta säännöllisistä lääkehoidon arvioinneista ja myös apteekkirokotuksista.

Ensimmäisen kauden kansanedustaja ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Noora Koponen (vihr) pitää hyvänä ajatusta, että myös Suomen apteekeissa voitaisiin kansainvälistä esimerkkiä noudattaen antaa kausi-influenssa- ja pandemiarokotuksia. Koposen mukaan ajatus on toteuttamiskelpoinen, mikäli apteekkihenkilöstön osaaminen todetaan riittäväksi ja mahdolliset tarvittavat täydennyskoulutukset saadaan järjestymään.

Koponen olisi valmis hyödyntämään apteekkien osaamista myös muualla terveydenhuollossa.

– Apteekkien henkilökunnalla on vahvaa osaamista muun muassa terveysneuvonnasta, itsehoito-ohjauksesta ja itsehoitolääkkeistä sekä elämäntapaohjauksesta. Tätä osaamista voisi hyödyntää kansanterveyden tukemisessa nykyistä laajemmin. Myös yksinkertaisen toimenpiteiden, kuten verenpaineen tai verensokerin mittausta voisi suorittaa myös apteekkien toiminnan avulla.

Koposen mukaan esimerkiksi säännöllistä seurantaa vaativien perussairauksien, kuten diabeteksen tai verenpainetaudin, seurantaa tai hoidon ohjausta voisi toteuttaa apteekkien taholta.

– Kuitenkin niin, että tarvittaessa asiakas ohjattaisiin tarkempaan arvioon terveydenhuoltoon. Olennaista on, että olemassa olevat palvelut voidaan hyödyntää osaksi tulevien hyvinvointialueiden työtä.

Myös esimerkiksi liikunta- ja ravitsemusohjauksen antaminen voisivat Koposen mukaan hyvin sopia apteekkipalveluiden yhteyteen.

Apteekit voivat vähentää terveydenhuollon kuormaa

Apteekkariliitto on ehdottanut, että apteekkeja hyödynnettäisiin lääkehoidon kokonaisuuden hallinnassa tarjoamalla säännölliset lääkehoidon arvioinnit iäkkäille ja monia lääkkeitä käyttäville. Koposen mielestä ehdotus on kannatettava.

– Tämä vähentäisi kuormaa terveydenhuollosta ja toisaalta edesauttaisi löytämään oikea-aikaisemmin ne henkilöt, joilla ilmenisi tarve lääkehoidon päivittämiseen.

Itsehoitolääkkeet jatkossakin ammattilaisen valvonnassa

Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee parhaillaan usealle hallituskaudelle ajoittuvaa lääkeasioiden uudistusta, jonka osana uudistetaan myös apteekkitoimintaa. Koponen toivoo, että apteekkipalveluiden laadusta huolehditaan.

– Olisi myös tärkeää, että itsehoitolääkkeet olisivat ammattilaisen valvonnan alta hankittuja. Apteekkien lääkkeiden saatavuutta on tärkeä pyrkiä turvaamaan myös alueellisesti, ettei pääsisi syntymään tilanteita, joissa syöpää sairastava ihminen on lääkesaatavuuden suhteen riippuvainen siitä, missä päin maata hän asuu.

Koponen pitää tärkeänä, että apteekkien lähipalveluverkosto säilyy maankattavana.

– Mielestäni tämä on tärkeää palveluiden laadun ja yhdenvertaisuuden toteutumisen näkökulmasta. Esimerkiksi käsikauppalääkkeiden tai muiden terveystuotteiden kohdalla voi ammattilaisen arvio ihmisen tilanteesta olla tarpeen. Lääkkeiden ja lääkeneuvonnan saatavuus ja saavutettavuus korostuvat, kun väestö ikääntyy ja terveydenhuollon palveluverkko harvenee.

Apteekkariliitto järjestää tiistaina 11.1. klo 8.30–10 aluevaalipaneelin, johon on kutsuttu keskustelemaan neljän suurimman puolueen kansanedustajia. Paneelia voit seurata täällä.