Apteekit ympäri maailmaa kohtasivat koronapandemian etulinjassa. Nyt niillä on monissa maissa keskeinen rooli pandemian nujertamisessa.
Artikkeli

Näin apteekit maailmalla ovat osallistuneet pandemian hoitoon

16.03.2021 | 09:12

Teksti : Hanna Hyvärinen

Apteekit ympäri maailmaa kohtasivat koronapandemian etulinjassa. Sen sijaan apteekkien rooli taudin nitistämisessä, kuten rokottamisessa, vaihtelee suuresti eri maiden välillä. Yhtäällä apteekit pistävät rokotteita täyttä häkää, toisaalla niiden roolia rokotusohjelmassa vielä mietitään.

Koronapandemia on kestänyt jo reilun vuoden, ja alusta saakka apteekit eri puolilla maailmaa ovat olleet pandemian etulinjassa. Apteekkari-lehden kirjeenvaihtajat Ruotsista, Britanniasta, Tanskasta, Saksasta ja Australiasta kertovat, miten pandemia on vaikuttanut apteekkeihin heidän kotimaissaan.

Siinä missä Australiassa on eletty viime kuukaudet kesäistä suvantovaihetta, Britanniassa tautikäyrät lähtivät hiukan ennen vuodenvaihdetta – ja Brexitiä – hurjaan nousuun uuden, aiempaa helpommin tarttuvan virusmuunnoksen myötä.

Nyt meneillään on kilpajuoksu virusmuunnosten ja rokottamisen välillä. Tässä apteekeilla on eri maissa hyvin erilaiset roolit.

Ruotsi: Asiointi siirtyi verkkoon

Ruotsin pandemiatilannetta on Suomessa seurattu – ja myös kommentoitu – tiiviisti. Apteekkien tilanne on kuitenkin jäänyt vähemmälle huomiolle.

Alkuvuodesta Ruotsissa on keskusteltu apteekkien roolista koronarokotteiden antajana. Ruotsin apteekit ovat aktiivisesti tarjonneet apuaan rokotusten antamisessa, mutta ainakaan vielä helmikuussa apteekkeja ei ollut otettu mukaan rokottamistalkoisiin. Esteenä ovat olleet näkökulmasta riippuen lainsäädäntö tai rekistereiden pitoon liittyvät kysymykset.

– Apteekkialan järjestöt kuitenkin jatkavat tiedusteluja ja toivovat muutosta. Koronarokotteesta kun saattaa vielä tulla rokote, joka otetaan vuosittain influenssarokotteiden tapaan, kertoo Apteekkarin Ruotsin-kirjeenvaihtaja Thony Björk.

Yhtä lailla Ruotsissa odotetaan vielä tietoa siitä, mihin apteekkien henkilöstö asettuu rokotettavien järjestyksessä. Björkin mukaan tästä ei toistaiseksi ole kerrottu mitään.

– Ei ole näyttöä siitä, että apteekkien henkilökunta olisi ollut alttiimpaa sairastumaan kuin muutkaan ammattiryhmät. Viime keväänä muutama apteekki joutui sulkemaan sairastapausten takia, mutta silloin se oli varotoimi, eikä ole tietoa, kuinka monessa tapauksessa kyse lopulta oli covid-19-taudista.

Sittemmin apteekkeja ei ole suljettu koronan vuoksi.

Merkittävin vaikutus apteekkien toimintaan pandemialla on Björkin mukaan ollut siinä, että asiointi on siirtynyt nopeasti verkkoon.

– E-apteekkitoiminta on kasvanut vuodessa valtavasti. Tämä tulee pitkällä tähtäimellä vaikuttamaan apteekkeihin monin tavoin, Björk ennakoi.

Tanska: Rokotukset ovat apteekeille iso juttu

Tanskassa elettiin alkuvuodesta tiukkojen rajoitusten keskellä, kun tautitapaukset lähtivät joulukuun alussa nopeaan nousuun. Rokotusten vaikutuksia odotetaan, kuten muuallakin, mutta apteekkien rooli rokotusten antajana oli vielä alkuvuodesta osin kysymysmerkki.

– Todennäköisesti apteekit ovat mukana perusterveen väestön rokottamisessa. Parhaillaan mietimme, kuinka tämä järjestetään, kertoo kirjeenvaihtaja Birgitte Nørby Winther.

Päävastuu rokotuksista on kuitenkin sairaaloiden toiminnasta vastaavilla aluehallinnoilla. Valtaosa rokotuksista annetaan niiden pystyttämillä rokotusklinikoilla. 

Tanskassa apteekit antavat normaalisti influenssarokotuksia. Vuonna 2020 apteekit rokottivat yli 250 000 tanskalaista influenssaa vastaan, mikä oli yli kaksi kertaa enemmän kuin edellisvuonna.

– Rokotuksista on tullut apteekeille iso juttu.

Apteekit ovat kriittisiä toimijoita

Apteekkien työntekijät itse ovat näillä näkymin rokotusvuorossa ryhmässä numero neljä, samoin kuin terveydenhuollon työntekijät. Ryhmän odotetaan olevan rokotettu maaliskuun loppuun mennessä. Sen sisällä on vielä oma tärkeysjärjestyksensä, jossa apteekkihenkilöstö ei sijoitu kärkipäähän, vaan siellä ovat muiden muassa vanhusten kanssa työskentelevät.

Kaikkiaan rokotettavat on jaoteltu Tanskassa 12 ryhmään.

– Apteekit lasketaan täällä kriittisiksi toimijoiksi. Asiasta on tosin sovittu vasta suullisesti. Odotamme yhä kirjallista vahvistusta, Nørby Winther kertoo.

Muutoin pandemia on vaikuttanut apteekkeihin Tanskassa hyvin samaan tapaan kuin Suomessa. Myös apteekkien huolenaiheet ovat olleet tuttuja: mitä jos useampi henkilökunnasta sairastuu samanaikaisesti ja mistä saadaan korvaavia työntekijöitä? Toistaiseksi apteekit ovat kuitenkin pystyneet toimimaan jokseenkin normaalisti.

Kuten Suomessa, myös Tanskassa huolena on talous.

– Kauppakeskuksissa ja ostoskaduilla sijaitsevat apteekit ovat hiljentyneet, kun taas asuinalueiden apteekeissa kävijämäärät ovat kasvaneet.

Britanniassa Walesin prinssi Charles vieraili helmikuussa Queen Elizabeth -sairaalassa Birminghamissa kiittämässä vapaaehtoisia, jotka osallistuivat rokotetutkimuksiin. Myös apteekit ovat saaneet kuninkaallisilta kiitosta pandemian hoidosta. Kuva: PA Photos / Lehtikuva

Britannia: Brexit-varastot tarjosivat puskuria lääkepulaan

Britanniassa vuosi 2021 alkoi koronaepidemian hurjalla kiihtymisellä. Uusi, muuntautunut virus sekoitti pakkaa ja vuodenvaihteessa tilanne oli täysin pois hallinnasta, kertoo Apteekkarin Britannian-kirjeenvaihtaja Emilii Dove.

– Sairaalat täyttyivät ja tammikuussa oltiin jo pahemmassa jamassa kuin keväällä 2020. 

Apteekit toimittavat nyt lääkkeitä asiakkaille kotiin, erityisesti riskiryhmille.

– Tosin Britanniassa lääkkeiden tilaus netin kautta on ollut monelle arkipäivää jo ennen koronaa.

Keväällä 2020 jopa 77 prosenttia apteekeista ilmoitti lääkkeiden saatavuusongelmista. Muun muassa parasetamoli oli ajoittain ja paikoitellen loppu. Myös lääkkeiden hinnoittelu meni pahimpina aikoina hiukan villiksi, ja jotkut apteekit nostivat hintoja moninkertaisiksi.

Tilannetta saattoi kuitenkin helpottaa tuolloin työn alla ollut Brexit, jota varten oli varastoitu lääkkeitä. Ne tarjosivat puskuria pahimpina hetkinä.

Täällä on hirveä paine saada paljon ihmisiä rokotettua nopeasti, joten kaikki apu olisi tarpeen.

Emilii Dove

2 miljoonaa rokotusta viikossa

Nopeasti pahenevan tautitilanteen takia Britanniassa on kiirehditty myös koronarokotusten jakamisessa. Tammikuun puolivälissä rokotuksia alkoi saada isoimmista apteekeista, joista ihmisiä kutsutaan rokotettavaksi. Paine saada rokotuksia myös pienemmistä apteekeista on ollut kova.

Britanniassa apteekit antavat normaalisti influenssarokotuksia.

– Täällä on hirveä paine saada paljon ihmisiä rokotettua nopeasti, joten kaikki apu olisi tarpeen, Dove sanoo.
Kaikkiaan rokotuksia annetaan yli 2 miljoonan annoksen viikkovauhdilla.

Myös apteekkihenkilöstön rokottaminen käynnistyi Britanniassa nopeasti rokotusten alettua.

– Nyt apteekkilaiset pitäisi olla jo rokotettu, sillä he olivat rokotuslistalla toisena, yhdessä muiden terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. 

Kiitosta kuninkaallisilta

Apteekkien talouteen pandemia on vaikuttanut heikentävästi. Paikallisen kyselyn mukaan kaksi kolmasosaa apteekeista arvioi tuloksensa heikkenevän. Toisaalta 17 prosenttia uskoi tuloksensa paranevan. 

Isoissa apteekeissa kosmetiikan ja muiden ei-lääkkeellisten tuotteiden myynti on laskenut, koska ihmiset ovat pysytelleet poissa ostoksilta.

Apteekkeja on jouduttu myös sulkemaan, osittain siksi, että valtion rahoituksessa on ollut ongelmia. Joidenkin tuotteiden kysyntä kasvoi hurjasti pandemian alussa, mikä nosti tukkuhintoja. Osa apteekeista ei kuitenkaan siirtänyt hinnan nousua kokonaan asiakkaille, mikä aiheutti kustannuspaineita. 

– Apteekkeja suljettiin pysyvästi viime vuonna enemmän kuin aiempina vuosina, osittain koronan aiheuttaman paineen vuoksi, mutta taustalla on myös muita syitä. 

Myös apteekkihenkilökunnan koronakuolemia on ilmoitettu. Tarkkaa lukua apteekkien henkilöstön sairastumisista ei kuitenkaan ole.

Apteekit ovat kuitenkin saaneet hyvää palautetta toiminnastaan pandemian aikana.

– Jopa kuningatar on kiittänyt apteekkeja

Saksa: Apteekeissa tehdään koronatestejä

Saksassa pandemiavuosi on tarkoittanut jatkuvaa sopeutumista uudenlaisiin toimintatapoihin ja taloudellisiin realiteetteihin.

Kiitos tarkkojen turva- ja hygieniatoimien apteekit ovat kuitenkin pysyneet pääosin avoinna ja pystyneet palvelemaan asiakkaitaan. Apteekkihenkilökunnan sairastumiset ovat olleet poikkeustapauksia.

– Tästä apteekit ovat myös saaneet julkista tunnustusta. Samoin siitä, että ne ovat edelleen matalan kynnyksen luotettava kohtauspaikka palvelua tarvitseville, kirjeenvaihtaja Tobias Lau kertoo.

Apteekit ovat myös jakaneet valtion kustantamia hengityssuojaimia, ja joulukuusta lähtien ne ovat tehneet koronatestejä ja luovuttaneet henkilökuntaansa rokotuskeskuksiin.

– Ainakaan vielä alkuvuodesta ei ole suunnitelmia, että rokotuksia annettaisiin apteekeissa. Mutta toisaalta sama tilanne oli koronatestien suhteen – aina joulukuuhun saakka.

Siitä, milloin apteekkihenkilökuntaa ryhdytään rokottamaan, ei Laun mukaan ole tarkkaa tietoa.

– Apteekkihenkilöstöä kuitenkin hiukan priorisoidaan, sillä heidän katsotaan työskentelevän kriittisellä alalla, ei kuitenkaan suoraan terveydenhuollossa. Näin ollen he sijoittuvat ehkä ryhmään 5 tai 6.

Australia: Apteekeilla merkittävä rooli rokotusstrategiassa

Australian koronaluvut ovat olleet pieniä verrattuna esimerkiksi Britanniaan tai Yhdysvaltoihin.
Kuten monissa muissakin maissa, pandemian ensimmäinen aalto koettiin maalis-huhtikuussa 2020 ja toinen, suurempi aalto heinä-syyskuussa 2020.

Tänä aikana apteekit ovat pysyneet varsin vakaina, arvioi kirjeenvaihtaja Timothy Chen.

– Monet apteekit ovat pidentäneet aukioloaikojaan ja tarjonneet luotettavaa, arvostettua ja tärkeää terveys- ja yhteisöpalvelua. Vaikka lääkkeiden saannissa on ollut hetkellisiä ja paikallisia häiriöitä, reseptilääkkeiden ja muiden lääkkeiden toimitusketju on pysynyt pääosin vakaana.

Parhaillaan Australiassa mennään kohti syksyä ja talvea, mikä voi vaikuttaa tautitilanteeseen.
Kuten muuallakin, myös Australiassa rokotukset ovat käynnistyneet alkuvuodesta, ja ne on jaettu kolmeen vaiheeseen. Apteekkien ammattilaiset osallistuvat rokotusten antamiseen vaiheessa kaksi.

– Näin ollen apteekeilla on merkittävä rooli Australian rokotusstrategiassa, Chen sanoo.