Artikkeli

Mia Laiho: Apteekeilla on paljon käyttämätöntä potentiaalia

07.01.2022 | 10:55

Teksti : Hanna Hyvärinen

Jaa artikkeli:

Aluevaalit | Kokoomuksen Mia Laihon mukaan apteekeilla on merkittävä asema erityisesti iäkkäiden lääkitysongelmien havaitsemisessa. Laiho ottaisi apteekit mukaan myös rokotustalkoisiin.

Kokoomuksen kansanedustaja Mia Laiho pitää hyvänä ideana Apteekkariliiton ehdotusta hyödyntää apteekkeja lääkehoidon kokonaisuuden hallinnassa tarjoamalla säännölliset lääkehoidon arvioinnit iäkkäille ja monia lääkkeitä käyttäville.

– Iäkkäiden lääkehoito on usein kompleksista. Helsingissä töissä ollessani johtajalääkärinä hyödynsimme sairaala-apteekin farmaseuttista osaamista myös päivystyspotilaiden ja osastopotilaiden kokonaislääkehoidon arvioinnissa. Tarvetta olisi ollut paljon enemmän kuin mihin oli mahdollisuutta. Mikkelin keskussairaalan yhteyteen on perustettu Suomen ensimmäinen kliinisen farmasian yksikkö, josta farmaseutti toimii konsulttina. Olisi hyvä, jos tämänkaltaista toimintaa saataisiin myös avopuolelle.

Laihon mukaan kaikkien sairaaloiden osastoilla voisi olla oma nimetty farmaseutti, joka osallistuisi potilastyöhön lääkeneuvonnan kautta ja tukisi myös hoitohenkilökuntaa. 

Yhteistyötä kotihoidon, sairaaloiden ja lääkäreiden kanssa

Laihon mukaan apteekeilla on merkittävä asema erityisesti iäkkäiden lääkitysongelmien tai yleistilan heikentymisen huomaamisessa.

– Myös lääkkeiden yhteensopimattomuudet apteekki voi huomata kaikenikäisillä. Lääkkeiden yhteensopivuuden varmistamisessa ja lääkehoidon kokonaisarvioinnissa apteekkeja voisi hyödyntää aiempaa enemmän, kun paras osaaminen lääkkeistä on kuitenkin apteekeilla. Yhteistyötä kotihoidon, sairaaloiden ja lääkäreiden kanssa on hyvä myös kehittää. 

Laihon mukaan apteekkien mahdollisuutta osallistua myös rokotusten ja esimerkiksi covid-pikatestien toteuttamiseen olisi järkevää selvittää.

– Olisi järkevää ottaa apteekit mukaan kausi-influenssa- ja pandemiarokotuksiin. Nyt, kun korona on lisännyt painetta rokottamiseen, kaikki mahdolliset tahot on otettava käyttöön. Kokoomus on nostanut asiaa esille ja toivottavasti asiaa saadaan eduskunnan kautta edistettyä. Asianmukaisista koulutuksista, yhteistyöstä eri toimijoiden välillä, potilasturvallisuudesta ja tarvittavista tietojärjestelmien vaatimista muutoksista on luonnollisesti huolehdittava.

Maanlaajuiset toimintaedellytykset varmistettava

Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee parhaillaan usealle hallituskaudelle ajoittuvaa lääkeasioiden uudistusta, jonka osana uudistetaan myös apteekkitoimintaa. Laihon mukaan uudistuksessa tulee huomioida apteekkien mahdollisuudet monipuolisiin palveluihin.

– Käyttämätöntä potentiaalia on paljon. Terveyskeskusten verkosto on ollut harveneva, kun palveluja on keskitetty. Apteekkeja on kuitenkin kattavasti eri puolilla maata. Yhteistyötä soten lähipalveluiden, kotihoidon sekä etäpalvelujen hyödyntämisen osalta yhdessä hyvinvointialueiden kanssa kannattaa kehittää. 

Laihon mukaan esimerkiksi apteekkien terveyspisteitä ja omaseurantapisteitä voitaisiin laajentaa nykyisestä. Apteekit voisivat antaa muun muassa terveysneuvontaa.

– Innovaatioita ja hyviä käytänteitä tulee kehittää.

Samalla tulee Laihon mukaan varmistaa maankattava apteekkien palveluverkosto.

– Lääkkeiden verkkokauppa tulee lisääntymään väistämättä, mutta edelleen kivijalka-apteekeilla on oma tärkeä paikkansa. Apteekkien edellytykset toimia maanlaajuisesti on varmistettava.

Apteekkariliitto järjestää tiistaina 11.1. klo 8.30-10. aluevaalipaneelin, johon on kutsuttu keskustelemaan neljän suurimman puolueen kansanedustajia. Paneelia voit seurata täällä >