Artikkeli

Merja Kyllönen: Apteekkeja tulisi hyödyntää nykyistä enemmän hoidon seurannassa ja terveyden ylläpidossa

03.01.2022 | 08:55

Teksti : Hanna Hyvärinen

Jaa artikkeli:

Aluevaalit | Vasemmiston Merja Kyllönen tukee muun muassa ajatusta apteekeissa annettavista rokotuksista. Lisäksi hän ehdottaa apteekeissa pidettäviä terveydenhuollon etävastaanottoja.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Merja Kyllönen sanoo suhtautuvansa ”ilon hyrinällä” Apteekkariliiton ehdotukseen, jonka mukaan apteekkeja tulisi hyödyntää lääkehoidon kokonaisuuden hallinnassa tarjoamalla säännöllisiä lääkehoidon arviointeja iäkkäille ja monia lääkkeitä käyttäville.

– Tätä olisi pitänyt tehdä jo vuosia aktiivisesti. Tässä on valtava potentiaali kehittää lääkehoitoa asiakasta paremmin palvelevaan suuntaan, vähentää lääkehoidon potentiaalisia haittoja ja yhteisvaikutuksia sekä säästää myös yhteisesti euroja, kun lääkkeitä käytetään fiksusti ja tarpeeseen. Erityinen tukea tarvitseva ryhmä ovat omaishoitajat ja heidän lääkeasioiden tuntemuksen vahvistaminen ja hoidon tuki, Kyllönen sanoo.

Ylipäätään apteekkien henkilöstön osaamista tulisi Kyllösen mukaan hyödyntää nykyistä enemmän ihmisten lääkitysten kokonaisarvioinnissa ja vaikuttavuuden seurannassa.

– Lisäksi hyödyntäisin apteekin ammattilaisia hoidon seurannan tukena. Apteekeissa voitaisiin mitata verenpaineet ja verensokerit ja tehdä puhallustestit sekä kansalaisten ohjausta itsehoitoon ja itseseurantaan ennaltaehkäisyn näkökulmasta.

Kyllönen kytkisi apteekit osaksi hyvinvointialueiden sote-palvelujärjestelmää mahdollistamalla tiiviin yhteistyön. Hän näkee apteekit vahvana yksityisen sektorin yhteistyökumppanina tukemassa ennaltaehkäisyyn pohjautuvaa hyvinvointityötä.

Yhteistyötä tulisi hänen mukaansa tehdä myös hoito-, hoiva-, ja sosiaalipalveluiden sekä eri toimintayksiköiden kanssa. Näissä apteekin roolina olisi esimerkiksi lääkehoidon ohjaus ja opastus, annosjakelu sekä seurannan ja tukitoimintojen ohjaukseen opastaminen matalalla kynnyksellä.

Apteekeissa voitaisiin rokottaa

Kyllönen pitää erittäin tärkeänä sitä, että apteekkien lähipalveluverkosto säilyy maankattavana.

– Apteekkien kautta voidaan tarjota monenlaista palvelua myös harvaan asutuilla seuduilla, mikäli vain haluamme näin tehdä ja tunnistamme apteekkien potentiaalin.

Hän sanoo myös tukevansa ajatusta, että Suomessakin apteekeissa annettaisiin esimerkiksi kausi-influenssa- ja pandemiarokotuksia rokotusten saavutettavuuden ja rokotuskattavuuden parantamiseksi.

– Apteekkiin voi mennä matalalla kynnyksellä. Apteekki on luotettava toimija ja asiakkaille hyvin saavutettavissa. 
Muista matalan kynnyksen terveyspalveluista, joita apteekki voisi tarjota, Kyllönen mainitsee muun muassa astma-, diabetes- ja sydänsairausohjauksen ja -neuvonnan, joita jo paikoin annetaankin.

– Kaikkiin kansansairauksiin liittyen voitaisiin apteekkien kanssa kehittää ennaltaehkäisevään toimintaan ohjaavaa asiakasmallia, missä asiakas tai potilas saisi omahoitoonsa tukea apteekista matalalla kynnyksellä. Näitä voisivat olla esimerkiksi tupakan vieroitus, painonhallinta ja unihaasteet. Montaa asiaa voitaisiin auttaa ja tukea apteekkien osaamisella, varsinkin, jos apteekeissakin työskentelisi monialaisia osaajia yhteistyössä.

Kyllösen mukaan eri terveysalojen osaajia voisi myös käydä hyvinvointialueilta apteekeissakin pitämässä ”etävastaanottoa” tarvittaessa.

– Seinien ei pitäisi olla esteenä missään, vaan tarvitaan joustavaa yhteistyötä asiakkaan tai potilaan parhaaksi kustannustehokkaasti ja vaikuttavasti.

Raja-aitojen purkamista ja parempaa tiedonvälitystä

Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee parhaillaan usealle hallituskaudelle ajoittuvaa lääkeasioiden uudistusta, jonka osana uudistetaan myös apteekkitoimintaa. Kyllönen toivoo uudistukselta kattavan apteekkiverkon säilyttämistä ja toisaalta esimerkiksi kuljetuspalvelujen kehittämistä yhteistyössä vaikkapa ravintohuollon kanssa.

– Toivon myös raja-aitojen purkua, jotta asiakkaita voitaisiin palvella laaja-alaisesti ja tarvelähtöisesti. Näen vaikuttavuustyön olennaisena.

Tässä on Kyllösen mukaan tärkeä rooli myös digitaalisella tiedonvälityksellä liittyen lääkkeisiin ja hoitoihin.

– Tarvitaan ajantasaista tietoa asiakkaan tai potilaan parhaaksi sekä toisaalta henkilöstön tueksi.

Apteekkariliitto järjestää tiistaina 11.1. klo 8.30–10 aluevaalipaneelin, johon on kutsuttu keskustelemaan neljän suurimman puolueen kansanedustajia. Paneelia voit seurata täällä.