Artikkeli

Markus Lohi: Uudistuksia tulee tehdä lääketurvallisuus edellä

05.01.2022 | 08:05

Teksti : Hanna Hyvärinen

Jaa artikkeli:

Aluevaalit | Keskustan Markus Lohi toivoo farmaseuttista osaamista myös hyvinvointialueiden toiminnan suunnitteluun.

Keskustan kansanedustaja Markus Lohi olisi valmis hyödyntämään farmasian alan ammattilaisten osaamista nykyistä laajemmin terveydenhuollon eri tasoilla.

– Apteekkien ja sote-toimintojen välille voidaan luoda ja vakiinnuttaa erilaisia palvelumalleja lääkehuollon arviointiin ja lääkityslistojen tarkistamiseen erityisesti vanhustenhuollossa sekä päivystyksissä. Terveydenhuollon palvelupisteitä ja etävastaanottoja voisi perustaa apteekkien yhteyteen erityisesti silloin, kun ne auttavat paikkaamaan muuta palveluverkostoa, Lohi sanoo.

Lohen mukaan myös hyvinvointialueiden palvelustrategian ja toimintaohjelmien suunnittelussa olisi tärkeää olla mukana farmaseuttista osaamista, jotta lääkehoidon ketjut ovat sujuvia ja maakunnan alueen lääkehuolto toimii.

– On tärkeää, että hyvinvointialueet hyödyntävät apteekeissa olevaa osaamista yhteiseksi hyväksi. Myös palveluseteleitä pitäisi ottaa käyttöön lääkehuollon arvioinnissa.

Lohi pitää kannatettavana apteekkariliiton ehdotusta hyödyntää apteekkeja lääkehoidon kokonaisuuden hallinnassa tarjoamalla säännölliset lääkehoidon arvioinnit iäkkäille ja monia lääkkeitä käyttäville.

– Tämä ehdotus sisältyy myös keskustan lääkehuoltolinjaukseen. Tämän voisi toteuttaa myös palveluseteleillä.

Lohen mukaan myös yksityiset hoivakodit ja muut vastaavat palveluntarjoajat voisivat myös hyödyntää apteekeissa olevaa lääkehuollon osaamista.

Rokotusten saatavuutta tulee parantaa

Lohi sanoo suhtautuvansa lähtökohtaisesti myönteisesti ajatukseen apteekeissa annettavista kausi-influenssa- ja pandemiarokotuksista. Hänen mukaansa samalla on varmistuttava siitä, että rokotusten pistäjillä on riittävä osaaminen ja oikeanlaiset olosuhteet myös mahdollisten vakavien rokotereaktioiden hoitamiseen.

– Rokotusten saatavuutta olisi tarpeen parantaa. Esimerkiksi koronarokotusten antoa olisi pitänyt mielestäni laajentaa jo aiemmin merkittävästi työterveyshuoltoon, jossa annetaan muun muassa influenssarokotuksia. 

Apteekkipalvelut saatava kohtuullisen matkan päästä

Lohen mukaan apteekkien lähipalveluverkoston säilyminen maankattavana on keskustalle erittäin tärkeä tavoite.

– Jokaisella suomalaisella on oikeus saada tarvitsemansa ammattitaitoiset apteekkipalvelut kohtuullisen matkan päästä tai muutoin saavutettavasti.

Lohi arvioi, että verkkoapteekkitoiminta voi osaltaan auttaa pitkien etäisyyksien alueella.

– Mutta samalla on huolehdittava, että liian aggressiivinen verkkoapteekin markkinointi ei vie elintilaa kivijalka-apteekeista ja kattavalta apteekkiverkolta. Verkkopalveluissa on huolehdittava erityisesti siitä, ettei asiakas jää ilman hänelle tarpeellista lääkehoidon ohjausta ja farmaseuttista neuvontaa.

Meneillään olevasta lääkeasioiden uudistuksesta Lohi toteaa, että kaiken valmistelun on tärkeää tapahtua potilasturvallisuus ja lääketurvallisuus edellä. 

– Pohdimme viime vaalikaudella apteekkien omistuspohjan laajentamista. Tässä voitaisiin myös mielestäni edetä varmistaen farmaseuttinen osaaminen apteekin perustamisessa ja omistamisessa.

Apteekkariliitto järjestää tiistaina 11.1. klo 8.30–10 aluevaalipaneelin, johon on kutsuttu keskustelemaan neljän suurimman puolueen kansanedustajia. Paneelia voit seurata täällä.