Kuvan henkilö ei liity tapaukseen. Kuva: iStock
Artikkeli

Lääkitys kuntoon | Vaivojensa vankina olleen naisen elämänlaatu koheni lääkitysmuutoksilla

20.06.2022 | 12:01

Teksti : Laura Aho

Lääkitysmuutosten jälkeen iäkkään naisen kivut helpottuivat eikä kotoa poistuminen enää ahdistanut.

Lääkehoidon arviointi tehtiin 77-vuotiaalle naiselle, jolla oli krooninen verenpainetauti. Hän oli saanut ohimenevän aivoverenkiertohäiriön eli TIA-kohtauksen vuonna 2020.

Nainen kärsi yliaktiivisesta virtsarakosta ja inkontinenssista. Lisäksi lihaskivut, unettomuus ja ruoansulatuskanavan ongelmat vaivasivat. Verikoetuloksista paljastui B12-vitamiinin puutos.

Ongelma

Nainen koki fyysisen ja psyykkisen kuntonsa heikentyneen TIA-kohtauksen jälkeen. Virtsavaivat vaikeuttivat elämää ja kotoa poistumista. Jatkuvat lihaskivutkaan eivät motivoineet liikkumaan kodin ulkopuolella. Nainen koki olevansa yksin ongelmiensa kanssa.

Ratkaisu

Unettomuuden ja lihaskipujen vuoksi ehdotin kolesterolilääke rosuvastatiinin tauottamista. Nainen oli aiemmin kokeillut muitakin statiineja, mutta niiden käyttö oli jouduttu lopettamaan haittojen vuoksi. Lääkäri kehotti asiakasta aloittamaan etsetimibin. Nainen epäröi kuitenkin uuden lääkityksen aloittamista mahdollisten haittojen pelossa.

Nainen aloitti B12-vitamiinilisän käytön LHA-haastattelun jälkeen kerrottuani hänelle B12-vitamiinin puutosoireista, kuten tuntohäiriöistä, kivuista ja masennuksesta.

Ehdotin myös makrogoliannoksen nostoa ummetuksen hoidon tehostamiseksi. Ylävatsavaivojen hoitoon aloitettiin kehotuksestani pantopratsolilääkitys ja nainen testattaisiin helikobakteerin varalta.

Naisen mielestä mirabegroni ei ollut juurikaan auttanut virtsavaivoihin ja lääke jätettiin toistaiseksi tauolle.  

Seuranta

Soitin naiselle kuukauden kuluttua lääkehoidon arvioinnista. Hän kertoi elämänlaatunsa parantuneen.

Kolesterolilääkkeen lopettamisen jälkeen lihasvaivat olivat helpottuneet. Kotoa poistuminen ei enää ahdistanut ja lenkkeily sujui nyt aiempaa vaivattomammin.

Virtsanpidätyskyky oli huonontunut, mutta kipujen vähennettyä nainen ei enää kokenut vaivaa elämää rajoittavaksi. Naiselle oli kuitenkin varattu kontrollikäynti urologian poliklinikalle.

Nainen kertoi B12-vitamiinitason nousseen viitearvoihin ja hän oli siirtynyt käyttämään B12-vitamiinia sisältävää monivitamiinivalmistetta.

Uni- ja vatsavaivat olivat helpottuneet, kiitos lisääntyneen ulkoilun ja lääkitysmuutosten.

Nainen mainitsi myös, että lääkäri oli kehottanut häntä käymään muistitesteissä. Tämä oli ihmetyttänyt suuresti, koska hän ei kokenut olevansa vielä ”täysin horisko”.

Keskusteltuamme aivoverenkierto- ja muistihäiriöiden sekä masennuksen yhteyksistä toisiinsa, suhtautuminen lääkärin ehdotukseen muuttui suopeammaksi. 

Tämän arvion teki LHA-pätevyyden suorittanut farmaseutti Laura Aho Kuusamon 1. apteekista.

Aloitus 1 x 1

SÄÄNNÖLLISESTI ANNOS ENNEN ARVIOTA MUUTOS
Rosuvastatiini 5 mg 1 x 1 Lopetus
Etsetimibi 10 mg -- Ehdotettu aloitusta 1 x 1
B12-vitamiini 1 mg -- Aloitus 1 x 1
Pantopratsoli 20 mg -- Aloitus 1 x 1
Makrogoli 4000 12 g x 1-2 Annosnosto 12 g x 1-3
Mirabegroni 50 mg 1 x 1 Tauotetaan
Bisoprololi 2,5 mg  ½ x 2 Ei muutosta
Enalapriili 10 mg 1 x 2 Ei muutosta
Amlodipiini 5 mg 1 x 1 Ei muutosta
Klopidogreeli 75 mg 1 x 1 Ei muutosta
Kaliumkloridi 750 mg 1 x 1 Ei muutosta
Vagifem 10 µg 2-3 x / vko              Ei muutosta
Levotyroksiininatrium 25 µg erill. ohje Ei muutosta
Monivitamiini-valmiste -- B12-vitamiinin tilalle myöhemmin
TARVITTAESSA    
Melatoniini 1 mg     1 x 1 Ei muutosta
Parasetamoli 1 g ½ x 1 Ei muutosta
Isbagulan siemenkuori erill. ohje Ei muutosta