Hanna Halosen mukaan apteekkien verkkopalveluiden kehitykseen pitäisi nyt paneutua koko ammattikunnan voimin. Kuvat: Maiju Pohjanheimo
Artikkeli

KENTÄLTÄ | Vetelin apteekkari Hanna Halonen: Verkkoon on satsattava nyt

27.06.2022 | 09:50

Teksti : Hanna Hyvärinen

Halosen mukaan apteekkien digikehitys vaikuttaa koko toimialan tulevaisuuteen.

Sen jälkeen, kun Hanna Halonen aloitti Vetelin apteekin apteekkarina elokuussa 2021, apteekissa on – henkilökunnan sanoin – pantu tuulemaan. Vaikka Halosen suunnitelmissa ei ollut aloittaa remonttia, sellainen kuitenkin tehtiin, pääasiassa omin voimin. Myös apteekin aukioloaikoja pidennettiin. Vuodenvaihteessa puolestaan avattiin oma verkkoapteekki.

Matkan varrella myös toimintatapoja on muokattu ja selkeytetty.

Halonen oli jo aiemmin opinnoissaan paneutunut digitaalisiin palveluihin, ja oman verkkoapteekin myötä sekä digipalveluiden mahdollisuudet että rajallisuudet konkretisoituivat.

– Yhtäältä verkko tuo apteekeille monia mahdollisuuksia, mutta toisaalta yksittäisen apteekin resurssit ovat kovin rajalliset. 

Verkon kehittämiseen tarvitaan yhteistyötä

Verkkoapteekin ja ylipäätään apteekkien sähköisten palveluiden kehittämiseen tulisi Halosen mukaan paneutua nyt koko ammattikunnan voimin. 

– Tällä hetkellä panostus esimerkiksi verkkoapteekkialustan kehittämiseen on liian pientä. Tässä tarvitaan yhteistyötä. Yksittäinen apteekki pystyy kyllä kehittämään esimerkiksi myyntiä ja markkinointia, mutta jos oikeasti halutaan satsata digitaalisiin kanaviin ja kehittää niitä, ne pitää nostaa tärkeysjärjestyksessä korkeammalle ja panostaa tähän huomattavasti nykyistä enemmän. 

– Jos tämä työ jää yksittäisille apteekeille, kehitystyö on suurella todennäköisyydellä liian vähäistä ja liian lyhytjänteistä. Esimerkiksi apteekkarin vaihdos pysäyttää työn ainakin hetkellisesti. 

Halosen mukaan ponnistukseen tarvitaan paitsi yhteistä tahtoa ja näkemystä, myös taho, joka huolehtii kokonaisuudesta. Tässä hän näkee Apteekkariliitolla merkittävän roolin, mutta muistuttaa, että liitto koostuu jäsenistään. 

– Jäsenten joukosta löytyy varmasti toki myös heitä, jotka eivät välttämättä ehdi hyötyä kehitystyöstä. Mutta onko se riittävä – tai oikeudenmukainen – syy jäädä seuraamaan muutosta sivusta? 

Halosen työ on Vetelissä ja koti Oulussa. Aikaa jää silti myös ulkoiluun.

Apteekki ei toimi erillään muusta maailmasta

Halonen muistuttaa, että kuluttajat joka tapauksessa siirtyvät ja ovat jo pitkälti siirtyneet verkkoasiointiin. Niinpä tulevaisuudessa pärjäävät ne, jotka pysyvät tässä kehityksessä mukana.

– Asiointi ei enää ole "joko tai", eli asiakas ei enää asioi joko verkossa tai kivijalassa, vaan sama kuluttaja asioi molemmissa – ja enenevissä määrin verkossa.

Halosen mukaan apteekkialan digikehitys ei ole viime vuosina edennyt yhtä nopeasti kuin muutokset toimintaympäristössä.

– Tiettyjä poikkeuksia on, ja se alkaa näkyä heidän edukseen.

Halosen mukaan kyse on viime kädessä siitä, ajatellaanko digikehittämisen palvelevan yksittäisiä apteekkeja vai koko toimialan tulevaisuutta. Häntä huolettaa verkkoapteekkitoiminnan keskittyminen, joka edetessään uhkaa myös lähiapteekkien tulevaisuutta.

– Olen oikeasti huolissani koko toimialan ja ylipäätään yksittäisten apteekkien tulevaisuudesta. Emme voi tehdä asioita samalla tavalla kuin aina ennenkin, sillä tämäkään toimiala ei toimi erillään muusta maailmasta.

Tässä kohtaa Halonen viittaa Apteekkariliiton jäseniin ja yhteistyöhön – joukossa riittäisi voimaa paljon nykyistä enempään.  

Apteekki mukana liikunta- ja elintapatyössä

Halosen omassa apteekissa panostetaan verkkopalveluiden lisäksi paikalliseen yhteistyöhön ja alueen asukkaiden hyvinvoinnin tukemiseen. Yksi apteekin farmaseuteista vetää viikoittaista jumppaa paikallisille ikäihmisille. 

Tulossa saattaa olla enemmänkin liikunta- ja elintapatyötä, sillä Vetelin apteekki kuuluu Liikkujan Apteekkeihin, ja parhaillaan apteekissa mietitään yhteistyössä kunnan kanssa, miten kuntalaisten liikuntaneuvontapalvelut voitaisiin toteuttaa. Liikuntaneuvonta kun tulee kunnille pakolliseksi palveluksi vuonna 2025. 

Halosen mukaan tulevaisuudessa pärjäävät ne, jotka pysyvät verkkoasioinnin kehityksessä mukana.

Ajatus yrittäjyydestä kypsyi vuosien mittaan

Vetelin apteekki on Halosen ensimmäinen apteekki. Hän päätyi alalle osin sattumalta, kun selaili lukiolaisena opinto-oppaita.

– Olin ollut kesätöissä mummoni tuttavan apteekissa, joten apteekkimaailma oli siltä osin tuttu.

Opintojen jälkeen Halonen työskenteli proviisorina apteekeissa ja aluepäällikkönä apteekkien vuokratyövoimaa välittävällä Farmanialla. Se tarjosi näköalan useisiin eri apteekkeihin. Sivutoimisesti hän toimi myös lääkekeskuksen hoitajana Oulun Mehiläisen sairaalassa.

– Apteekkarius ei ollut alun perin mielessä, mutta vuosien mittaan ajatus kypsyi.

Vetelissä Halonen käy töissä Oulusta käsin. Pari, kolme yötä viikossa hän viettää Vetelin kakkosasunnossa. Työmatka ei toistaiseksi ole painanut, sillä välillä töitä voi tehdä etänä.

– Luulen, että lähipiiri oli työmatkoista enemmän huolissaan kuin minä itse.

Vetelissä päivät ovat välillä pitkiä, mutta etäpäivinä aikaa jää myös harrastuksille ja perheelle. Talvisin Halonen hiihtää ja kesällä lenkkeilee.

– Trendiharrastukseni on puutarhan laitto, hän nauraa. 

Vetelin apteekki 

  • Perustettu: 1903.  
  • Henkilökunta: Neljä farmaseuttia, joista yksi hoitovapaalla. 
  • Avoinna arkisin kello 8.30–18, lauantaisin 9–15. 
  • Lähin kilpaileva apteekki sijaitsee Kaustisella noin 10 kilometrin päässä. 
  • Lähin terveyskeskus on Vetelin, Halsuan ja Kaustisen yhteinen Tunkkarin terveyskeskus, joka sijaitsee Vetelin ja Kaustisen rajalla. 

 

Apteekkarina Vetelissä 

  • Apteekki tekee yhteistyötä terveydenhuollon kanssa muun muassa annosjakelun ja hoitokotiasiakkuuksien merkeissä. 
  • Vetelin apteekki on Liikkuja apteekki, ja parhaillaan apteekki pohtii yhdessä kunnan kanssa, miten kuntalaisten liikuntaneuvontapalvelu voitaisiin järjestää.