Apteekkari Janne Leinolle (oik.) on tärkeää, että henkilökunta voi hyvin ja tietää työnsä merkityksen. Aino Takalo, Jonna Vanhala ja Jarkko Hirvasniemi arvioivat, että hyvinvointi työssä nostaa muutenkin elämänlaatua. Kuvat: Maiju Pohjanheimo
Artikkeli

Hyvinvoiva henkilöstö lisää apteekin vetovoimaa

04.01.2021 | 09:22

Teksti : Virpi Ekholm

Oulun Hansa Apteekin apteekkari Janne Leino pitää tärkeimpänä tehtävänään huolehtia, että apteekin henkilöstöllä on intoa tehdä työnsä hyvin.

Kun apteekin henkilökunta voi hyvin ja on innostunut työstään, se näkyy myös asiakaspalvelussa. Näin uskoo Oulun Hansa Apteekin apteekkari Janne Leino

– Apteekin ei tarvitse olla mikään lepokoti, mutta se voi olla mukava, innostava työympäristö. Silloin työssä jaksetaan paremmin ja tulee vähemmän sairauspoissaoloja. Kaikki se hyvä näkyy myös asiakkaille, Leino sanoo. 

Hän on halunnut omassa apteekissaan panostaa siihen, että henkilökunta jaksaa ja viihtyy hyvin töissä. Henkilöstölle tarjotaan erilaisia hyvinvointietuja, kuten mahdollisuus lyhyeen happihyppelyyn tai rentoutushoitoon työajalla. Henkilöstöllä on mahdollisuus ottaa viikoittain palauttava rentoutushoito apteekin Neurosonic-värähtelytuolilla. 

Lisäksi henkilöstöä kannustetaan liikkumaan vapaa-ajalla ja heille tarjotaan liikuntaharrastuksia, kuten Bootcamp-harjoittelua ja kuntonyrkkeilyä. 

Yhteiset virkistysillat puolestaan lisäävät hyvää työilmapiiriä ja hitsaavat porukkaa yhteen. 

 Leinon mukaan ehkä suurin tekijä työhyvinvoinnissa on kuitenkin se, että jokainen ymmärtää työnsä merkityksen.  

– Työnantajan on tärkeä kirkastaa, miksi olemme töissä, mikä on meidän roolimme ja mitkä ovat arvomme, visiomme ja tavoitteemme. Se luo ihmisille merkitystä, miksi herätä aamulla töihin, hän painottaa. 

– Olen lanseerannut henkilökunnalle ajatusta, että apteekki on ”onnen tehdas”, joka voi lisätä asiakkaiden hyvinvointia ja hyvää mieltä. Parhaimmillaan asiakas muistelee vielä kotona, kuinka hyvät hän vinkit sai apteekista, Leino kuvailee. 

Jokaisella on vastuu ilmapiiristä

Henkilöstön työhyvinvointi ja apteekin hyvä ilmapiiri auttavat myös uusien ammattilaisten rekrytoinnissa. 

– Kun ihmiset kuulevat, että apteekissa on hyvä meininki, sinne on helpompi saada työntekijöitä, Leino uskoo. 

Toisaalta hyvän työilmapiirin rakentaminen lähtee Leinon mukaan rekrytoinnista. Oulun Hansa Apteekkiin pyritäänkin palkkaamaan ihmisiä, joilla on reipas, ahkera ja innostunut ote työhönsä. 

– Kun on hektinen työympäristö, laiskottelu on aina toisten selkänahasta pois. Kukaan ei halua sellaista työkaveria. 

Muutenkin Leino peräänkuuluttaa työhyvinvoinnissa jokaisen omaa vastuuta. Vaikka paljon on kiinni esimiestyöstä ja johtamisesta, huonon ilmapiirin syy voi löytyä myös peilistä tai vierustoverista. 

Jonna Vanhala, Jarkko Hirvasniemi ja Aino Takalo kokevat, että hyvä yhteishenki auttaa jaksamaan kiireisessä työssä.

Toisteisuutta kannattaa rikkoa

Yksi kuormittava tekijä apteekkityössä on työn toisteisuus. Oulun Hansa Apteekissa sitä pyritään rikkomaan työnkierrolla, työn sisällön kehittämisellä ja lisäkoulutuksella. 

– Arvostamme apteekissa sitä, että osa henkilökunnasta on kouluttautunut ravintoasioissa, osa on personal trainereita ja osa lääkehoidon arvioinnin osaajia. Joskus vähän patistelemmekin ihmisiä koulutukseen, Leino kertoo. 

Oulun Hansa Apteekissa asiakas pyritään ottamaan kokonaisvaltaisesti huomioon. Lääkeneuvonnan lisäksi hän voi saada apteekista vinkkejä esimerkiksi liikunta-, ravinto- ja uniasioissa. 

Janne Leino haluaa itse näyttää tässä hyvää esimerkkiä. 

– Pyrin siihen, että johtajasta näkyisi, että panostamme niihin asioihin, joista puhumme. Itsekin liikun päivittäin ja koitan tehdä terveellisiä valintoja. 

Johtamista ei voi ulkoistaa

Apteekkarina Leino kokee, että hänen tärkein tehtävänsä on huolehtia, että henkilöstöllä on intoa tehdä työnsä päivittäin. Johtamisessa ei voi ulkoistaa itseään, vaan pitää näyttää suuntaa ja kertoa henkilöstölle yrityksen tarkoitus. 

– En halua vain istua Excel-taulukoiden ääressä, vaan luoda kipinää ja innostusta porukkaan, hän kiteyttää. 

Leino kannustaa muitakin apteekkareja panostamaan henkilöstön työhyvinvointiin, sillä se palkitsee monin tavoin. 

– Tässä riittää työsarkaa meillä kaikilla. 

 

Oulun Hansa Apteekin keinoja työhyvinvointiin 

  • Selkeät arvot, visiot ja tavoitteet 
  • Välitön, oikeudenmukainen, innostava ilmapiiri 
  • Mahdollisiin epäkohtiin puututaan ripeästi 
  • Kannustetaan lisäkoulutukseen ja uusiin työnkuviin 
  • Mahdollisuus yhteisiin vapaa-ajan liikuntaharrastuksiin 
  • Happihyppelyt ja rentoutushoidot työajalla 
  • Hyvät työterveyshuollon palvelut