Iäkkäällä ja monisairaalla naisella oli käytössä paljon lääkkeitä ja hän oli huolestunut lääkkeiden korkeista hinnoista. Kuvan henkilö ei liity tapaukseen. Kuva: iStock
Artikkeli

Huolena kalliit lääkkeet

04.06.2021 | 09:30

Teksti : Riikka Renko-Kaski

Jaa artikkeli:

Lääkehoidon arvioinnilla kevennettiin iäkkään naisen lääkekuluja. Samalla vahvistui käsitys oman lääkehoidon tarpeellisuudesta.

Lääkehoidon arviointi tehtiin yksin asuvalle 91-vuotiaalle naiselle. Hänellä oli sydämen vajaatoiminta, eteisvärinä ja kihti. Lisäksi hän kärsi keuhkotuberkuloosin jälkitilasta, virtsankarkailusta, toistuvista virtsatietulehduksista ja unettomuudesta.

Kotihoito toimitti naiselle lääkkeet 12 viikon välein. Osa lääkkeistä oli annosjakelupusseissa ja osan nainen otti purkeista itse.

Munuaistoimintaa kuvaava GFR-arvo oli noin 45, mikä tarkoittaa keskivaikeaa munuaisten vajaatoimintaa. INR-arvo oli heitellyt viime aikoina ja siirtymistä varfariinista apiksabaaniin oli suunniteltu. Muut laboratorioarvot sekä verenpaine olivat normaalit.

Ongelma

Iäkkäällä ja monisairaalla naisella oli käytössä paljon lääkkeitä. Annosjakelusta huolimatta osan lääkkeistä hän otti edelleen itse purkista, eikä lääkärilläkään ei ollut tietoa lääkkeiden todellisesta käytöstä.

Nainen oli huolestunut lääkkeiden korkeista hinnoista, hoitajia mietitytti naisen sitoutuminen lääkehoitoon.

Ratkaisu

Aluksi ajantasaistin lääkelistan ja kävin läpi koko lääkityksen huomioiden naisen korkean iän, sairaudet ja taloudellisen tilanteen.

Suosittelin kaikkien lääkkeiden siirtämistä annosjakeluun. Ehdotin myös erityiskorvausoikeuden hakemista sydänlääkkeille ja uusille verenohennuslääkkeille lääkekulujen keventämiseksi. Keuhkolääkkeisiin naisella oli jo erityiskorvausoikeus.

Haastattelussa ilmeni, että nainen ei ollut käyttänyt estradiolipuikkoja pitkään aikaan. Paikallisestrogeeni on Käypä hoito -suosituksen mukaan ensisijainen lääke iäkkäille virtsatietulehdusten estoon. Se tehoaa myös virtsankarkailuun. Suosittelin puikkojen ottamista uudelleen käyttöön.

Toinen virtsatieinfektioiden hoitoon määrätty lääke, metenamiini, ei sovi munuaisten vajaatoimintaa eikä kihtiä sairastaville potilaille. Ehdotin siitä luopumista, koska kalliin lääkkeen hyöty naiselle oli kyseenalainen.

Unettomuuden hoitoon määrätyn mirtatsapiinin poistuminen elimistöstä hidastuu munuaisten vajaatoiminnassa. Ehdotin annoksen puolittamista, sillä lääkkeen tehokin unettomuuden hoidossa on parempi pienillä annoksilla.

Suosittelin myös kalliiden keuhkolääkkeiden tarpeen arviota ja astmahoitajan käyntiä inhalaatiotekniikan tarkistamiseksi. Epäsäännöllisestä lääkkeiden käytöstä huolimatta nainen ei ollut kärsinyt hengitystieoireista.

Seuranta

Kaikki soveltuvat lääkkeet siirrettiin annosjakeluun ja purkeista ottamisesta luovuttiin. Nyt myös lääkärillä on tieto potilaan kokonaislääkityksestä.

Metenamiini lopetettiin ja rouva aloitti uudelleen estradioliemätinpuikkojen käytön, joskin säännölliseen annosteluun motivoituminen on ollut hankalaa. Univaikeudet katosivat mirtatsapiinin annosmuutoksen myötä.

Astmahoitaja on tulossa käymään lähiaikoina. Naiselle myönnettiin erityiskorvattavuus sydänlääkkeisin ja apiksabaaniin. Hän on arvioinnin jälkeen ollut tyytyväinen alentuneisiin kustannuksiin ja luottavaisempi lääkkeidensä tarpeellisuuteen.

Lääkitys kuntoon -palstalla esitellään todellisia lääkehoidon kokonaisarviointeja. Tämänkertaisen arvion teki Riikka Renko-Kaski, apteekki- ja sairaalafarmasian erikoistumisopintoja suorittava proviisori.

SÄÄNNÖLLISESTI ANNOS ENNEN ARVIOTA MUUTOS
Hipeksal, metenamiini 1 g 1 x 1-2 Lopetus
Flixotide Evohaler, flutikasoni 250 µg 2 x 2 Lopetus
Calcichew-D3 Forte, kalsium/D3-vitamiini 1 x 1 Lopetus, kalsiumlisälle ei tarvetta
Devisol, D3-vitamiini 20 µg  -  Aloitus 1 x 1
Apurin, allopurinoli 100 mg 1 x 1-2 Annoslasku 1 x 1
Mirtazapin, mirtatsapiini 15 mg 1 x 1 Annoslasku 1/2 x 1
Vagifem, estradioli 10 µg 2 x vk Ei käytössä, uudelleen aloitus
Serevent Diskus, salmeteroli 50 µg 1 x 2 Arvioidaan tarvetta
Spiriva, tiotropium 18 µg 1 x 1 Arvioidaan tarvetta
Marevan, varfariini 3 mg erillisen ohjeen mukaan Harkitaan lopetusta
Eliquis, apiksabaani 2,5 mg  -  Harkitaan aloitusta 1 x 2
Emconcor, bisoprololi 5 mg 1 x 2 Ei muutosta
Furesis, furosemidi 40 mg 1 x 2 Ei muutosta
Kaleorid, kalium 1 g 1 x 1 Ei muutosta
TARVITTAESSA    
Panadol, parasetamoli 1 g 1 x 1-3 Ei muutosta
Prednisolon, prednisoloni 20 mg Kuurina erillisen ohjeen mukaan. Ei muutosta
Somac pantopratsoli 40 mg 1 x 1 kortisonikuurin aikana Ei muutosta
Selexid, pivmesillinaami 200 mg 1 x 3 kuurina Ei muutosta
Ventoline Evohaler, salbutamoli 0,1 mg 1 x 1-4 Ei muutosta