Farmania on lähtenyt lentoon Marianne Hovin johdolla. Kuvat: Eeva Anundi
Artikkeli

Farmania kasvoi yhden naisen yrityksestä satojen työnantajaksi

01.07.2022 | 09:55

Teksti : Erja Elo

Marianne Hovi perusti farmasian opiskelijana itselleen toiminimen, jotta pystyi tekemään työvuoroja eri apteekeissa. Töitä riitti kavereillekin ja kymmenessä vuodessa yhden naisen yrityksestä kasvoi apteekkialan johtava henkilöstöpalveluyritys.

Farmanian neuvotteluhuoneessa Helsingin Kalliossa on suuri valkoinen Suomen karttapohja. Siihen on liimattu kymmeniä punaisia tarroja Utsjoelta Hankoon sen merkiksi, millä paikkakunnilla yhtiöllä on jo henkilöstöpalvelua.

Toimitusjohtaja, proviisori Marianne Hovi, 37, huomaa heti, että kukaan ei ole päivittänyt karttaa vähään aikaan. Tarroja pitäisi lisätä, koska Farmania on taas laajentanut toimintaansa uusille paikkakunnille.

– Jo puolet Suomen apteekeista on käyttänyt meidän palveluja, hän kertoo.

Yhtiö työllistää noin 250 osa- tai kokoaikaista työntekijää. Toimintaa organisoimaan tarvitaan 15 hengen toimistotiimi sekä maakunnissa työskentelevät kuusi aluepäällikköä. 

Toiminnan ytimessä on farmaseuttisen työvoiman välittäminen apteekeille, ja työntekijöistä arviolta 90 prosentilla on farmasian alan tutkinto. Loput ovat esimerkiksi kosmetologeja, fysioterapeutteja sekä myynnin ja markkinoinnin ammattilaisia. Farmania tarjoaa henkilöstöpalveluja myös terveys-, hyvinvointi- ja kosmetiikka-alan yrityksiin sekä lääketeollisuuteen.

Farmania on kasvanut kymmenessä vuodessa yhden naisen yrityksestä apteekkialan suurimmaksi henkilöstövuokrausyritykseksi.

Liian ahkera opiskelija

Marianne Hovi syntyi vuonna 1984 Turussa, mutta kasvoi ja kävi koulut Vaasassa. Perheen isä oli lakimies ja työskenteli yliopistolla opetustehtävissä, äiti teki toimistotöitä. Marianne oli perheen kolmesta tyttärestä keskimmäinen, koulussa hyvin pärjäävä hevostyttö, joka harrasti koulu- ja esteratsastusta.

Perheessä arvostettiin akateemista koulutusta, joten yliopisto oli hänelle itsestään selvä vaihtoehto. Farmasian opinnot hän valitsi kiinnostuksesta luonnontieteisiin, vaikka olisi lukion jälkeen päässyt opiskelemaan myös rakennustekniikkaa.

Opiskelu Helsingin yliopistossa oli työntäyteistä aikaa.

– Tein tosi paljon töitä apteekeissa koko opiskeluajan, koska minulla oli silloin kallis harrastus eli oma hevonen. Työskentelin lopulta niin paljon, että jouduin maksamaan osan opintotuista takaisin Kelalle.

Idea omasta yrityksestä syttyi, kun Hovi teki työvuoroja Vantaan Koivukylän apteekissa. Apteekissa työskenteli samaan aikaan pari kollegaa toiminimen kautta. Hän päätteli, että oman yrityksen perustaminen antaisi vapauden tehdä töitä eri apteekeissa.

– Perustin toiminimen ja alkuun oli tarkoitus työllistää vain itseni. Kuukauden päästä kaverini kysyi, voiko hän tulla minun kauttani töihin. Apteekkitöitä oli tarjolla paljon, joten siitä se oikeastaan lähti. Pian mukaan tuli lisää opiskelukavereita, tuttavia ja vanhoja työkavereita, jotka halusivat keikkatöihin apteekkiin. 

Yrittäjyys tuntui heti luontevalta

Yrityksen pyörittäminen tuntui alusta asti luontevalta, sillä Hovi oli suunnitellut itselleen uraa joko apteekkarina tai yrittäjänä.

– Minulla oli opiskeluaikana pari muutakin liikeideaa, mutta ne liittyivät hevosharrastukseen. Jälkikäteen ajateltuna oli hyvä, että en lähtenyt viemään niitä pidemmälle, vaan jäin omalle alalle.

Proviisoriksi valmistuttuaan hän luopui toiminimellä työskentelystä ja perusti vuonna 2012 Farmania Oy:n. Myöhemmin toimintaan tuli mukaan yhtiökumppani Jannica Lindahl.

Yrittäjyyden ensimmäisinä vuosina Hovi hoiti kaikki toimitusjohtajan työt omien apteekkikeikkojensa ohessa. Kun aika ei enää riittänyt, oli hankittava toimisto, palkattava assistentti ja vähitellen muuta henkilökuntaa. 

Toimistolla kaikki pyrittiin hoitamaan omin voimin, joten Hovi teki itse jopa huonekaluja.

– Nikkaroin toimistolle työpöydän, kirjahyllyn ja penkin ikkunalla olleen patterin suojaksi. Termi ”hot seat” sai toimistollamme kirjaimellisen merkityksen, hän kertoo.

Apteekkariliitto mukaan vuonna 2017

Farmania kasvoi sykäyksittäin. Ensimmäisen kasvupyrähdyksen se otti vuonna 2017, kun toiminta laajeni Tampereelle ja Ouluun. Vuoden lopussa yhtiöllä oli yli 80 työntekijää.

Siinä vaiheessa Hovi sai puhelun Suomen Apteekkariliitosta. Liitto halusi mukaan farmaseuttisen henkilökunnan vuokraukseen.

– Olin yllättynyt yhteydenotosta, mutta samalla kiitollinen, että liitto halusi lähteä yhteistyöhön juuri Farmanian kanssa.

Yhteistyöllä Apteekkariliitto pyrki varmistamaan jäsenapteekeilleen vuokratyövoiman maankattavan saatavuuden ja kohtuullisen hintatason. Neuvottelujen jälkeen se osti Farmaniasta 25 prosenttia ja Lindahl jättäytyi pois yhtiöstä.

Seuraava merkittävä käänne Farmanian omistajuudessa tapahtui viime vuonna. Apteekkariliitto nosti omistusosuutensa 75 prosenttiin ja yhtiöstä tuli osa Apteekkariliiton konsernia. Marianne Hovi omistaa Farmaniasta edelleen 25 prosenttia.

Apteekit tarvitsevat työvoimaa

Apteekeilla on kasvava tarve käyttää vuokratyövoimaa. Vaikka ala on erittäin naisvaltainen, eivät äitiys- ja perhevapaat ole tärkein syy palkata vuokratyöntekijöitä. Vuokratyövoimaa tarvitaan, koska apteekit tarvitsevat joustoa.

– Moni apteekkari tekee nykyään sen valinnan, että ottaa osan henkilöstöstä meiltä, koska työntekijöiden tarve vaihtelee, Hovi sanoo.

Esimerkiksi uutta apteekkia perustava apteekkari saattaa vuokrata koko henkilökunnan, jotta hän pystyy paremmin arvioimaan, minkä verran työntekijöitä milloinkin tarvitaan.

Merkittävä taustatekijä vuokratyövoiman käyttöön on Hovin mukaan apteekkien työvoimapula. Ala on kärsinyt farmaseuttipulasta ainakin koko 2000-luvun ajan. Vaikka koulutusmääriä on lisätty, silti erityisesti farmaseutteja katoaa apteekkityöstä muille aloille.

Hovi kertoo, että Farmaniallakin on vaikeuksia löytää työntekijöitä monille paikkakunnille, eikä pelkästään pieniin maaseutupitäjiin, vaan myös suuriin kaupunkeihin.

Joustava työ kiinnostaa farmaseutteja

Yhtiön työntekijöistä moni on uransa alkuvaiheessa, mutta farmanialaisten keski-ikä on silti 37 vuotta.

Osalla on palvelukseen tullessaan jo pitkä työura takanaan. Viimeiset työvuodet halutaan ottaa hiukan kevyemmin. Vuokratyöntekijä voi päättää itse työmääränsä ja -vuoronsa.

Juuri vapaus ja jousto ovat olennaisia syitä siihen, miksi vuokratyössä viihdytään. Tämä näkyy Farmanian työtyytyväisyyskyselyistä.

– Kommenteissa nousee ehdottomaksi ykkössyyksi jousto. Vuokratyöntekijänä on helppo sovittaa yhteen työelämä ja vapaa-aika. Välillä voi ottaa esimerkiksi ylimääräisiä vapaapäiviä lomamatkoja varten. Toki vuokratyö ei sovi kaikille, vaan osa haluaa pysyvyyttä, Hovi kertoo.

Työntekijät arvostavat myös vaihtelua ja mahdollisuutta kierrellä eri apteekeissa, koska se tuo sopivasti piristystä arkeen.

Koronapandemia muutti kysyntää

Koronapandemia on muuttanut henkilöstövuokrausta niin, että työvoiman tarvetta on nykyään entistä vaikeampi ennustaa.

Pandemian alkuvaiheessa apteekeissa koettiin asiakasryntäys ja ylimääräiselle työvoimalle oli huutava tarve. Yhtäkkiä kiire loppui ja apteekit hiljenivät, kun ihmiset alkoivat välttää liikkumista. Farmanian tilausmäärät putosivat tässä vaiheessa kolmanneksen normaalista.

Uuteen nousuun lähdettiin vuoden 2022 alusta. Tilausmäärät ovat olleet korkealla, koska apteekeissa on ollut paljon koronasta johtuvia sairauspoissaoloja.

Pandemian aikana Farmaniaan on tullut paljon uusia työntekijöitä, kun apteekit, lääketeollisuus ja yliopistot ovat lomauttaneet henkilökuntaa ja toisaalta muille aloille siirtyneitä farmaseutteja on halunnut palata epävarmemmilta aloilta takaisin apteekkityöhön.

Liikevaihto jo yli 7 miljoonaa euroa

Farmania kasvaa yrityksenä jatkuvasti. Liikevaihto on noussut kymmenessä vuodessa yli 7 miljoonaan euroon.

Toimistolla työskentelee eri alojen asiantuntijoita, kuten henkilöstöpäällikkö, koulutuspäällikkö, liiketoimintajohtajia, assistentteja ja verkkopalvelun asiantuntijoita.

– Olemme silti vielä kasvuyhtiö eli meillä ei ole omaa osastoa joka asialle, vaan töitä jaetaan toimiston työntekijöiden kesken, Hovi kertoo.

Hän itse hoitaa esimerkiksi talouteen ja toiminnan kehittämiseen liittyviä asioita. Toiminnan johtaminen vie kaiken ajan, eikä Hovilla ole enää aikaa tehdä omia apteekkitöitä.

Markkinointiin ei ole tähän mennessä tarvinnut panostaa, koska kysyntää on riittänyt ilmankin. Tähän on kuitenkin tulossa pian muutos, sillä kilpailutilanne kovenee. Toinen suuri apteekkialan henkilöstövuokraaja, Farenta, siirtyi Oriolan omistuksesta maaliskuussa Eezylle. Hovi on kuullut, että Farentan perustajajäsenet olisivat pistämässä pystyyn uutta henkilöstövuokrausyritystä.

– Kilpailu on todella kovaa. Alalla on paljon toimijoita ja niitä tulee koko ajan lisää. Viime vuonna saavutimme markkinajohtajan aseman apteekkien henkilöstöpalveluissa, mutta tiedostan, että meidän täytyy panostaa palvelun laatuun, että apteekit pysyvät tyytyväisinä.

Farmania kehittää työntekijöidensä ammattitaitoa järjestämällä koulutuksia. Yhtiö panostaa viihtyvyyteen ja yhteishengen luomiseen, vaikka työyhteisön jäsenet ovat ympäri Suomea.

– On tärkeää tarjota toimintaa, esimerkiksi yhteisiä virkistystilaisuuksia, joissa voi verkostoitua muiden farmanialaisten kanssa. Järjestämme esimerkiksi paikallisia kivoja tapahtumia, kuten kaupunkisuunnistusta, Hovi sanoo.

Työ on kasvattanut johtajana

Farmanian laajentuessa myös Marianne Hovi on kasvanut johtajana. Hän on hankkinut itsenäisesti osaamista esimerkiksi liiketaloudessa ja johtamisessa sitä mukaa, kun vaikeita asioita on tullut vastaan käytännön työssä.

– Johtaminen oli varsinkin alkuvaiheessa yksinäistä. Onneksi toimistolla on nyt kollegoja, joiden kanssa voin pallotella asioita.

Hovi pyrkii olemaan vakaa, reilu ja ennustettava johtaja sekä hyvän yhteishengen luoja. Hän antaa ihmisille mielellään tilaa käyttää omaa harkintaa ja näyttää osaamistaan.

Henkilöstöjohtamiseen ja työoikeuteen liittyvissä kysymyksissä häntä on auttanut oma sisko Hanna Hovi, joka on työoikeusjuristi ja Farmanian hallituksen jäsen. Muutkin Farmanian hallituksen jäsenet, Apteekkariliiton puheenjohtaja Risto Kanerva ja Apteekkariliiton toimitusjohtaja Merja Hirvonen, sparraavat häntä ja auttavat hiomaan tulevaisuuden tavoitteita ja strategioita.

Työpäivät venyvät helposti

Yrittäjyydessä haastavinta on vastuullisen työn ja perheen yhteensovittaminen. Hovilla on 3- ja 1-vuotiaat lapset, joista nuoremman kanssa hänen oli tarkoitus olla vanhempainvapaalla viime vuoden loppuun asti. Suunnitelmat menivät uusiksi, kun hänen sijaisensa Tanja Kortelainen jäi äitiysvapaalle.

Tällä hetkellä Hovin perheen lapsista vanhempi on päiväkodissa ja nuorempaa hoitaa vanhempainvapaalla oleva isä ensi syksyyn asti.

– Työpäivät venyvät helposti, mutta tässä elämäntilanteessa en enää voi tehdä töitä ihan kellon ympäri. Illat kotona ovat lyhyitä ja intensiivisiä, koska pikkuiset tarvitsevat äitiä. Monesti jatkan vielä töitä, kun saan lapset nukkumaan. Viikonloppuja yritän pyhittää perheelle.

Jos vuorokaudessa olisi enemmän tunteja, Hovi viettäisi ne perheensä kanssa. Tällä hetkellä työ ja perhe-elämä vievät kaiken ajan niin, että varsinaisille omille harrastuksillekaan ei ole jäänyt vuosiin aikaa.

Kiireessä ehtii silti kasvattaa kukkia. Mullasta on nousemassa leikoiksi sopivia lajikkeita eli esimerkiksi daalioita, leikkokärsämöä, tarhaleukoijaa, hunaja- ja porkkanakukkaa, jaloleinikkejä ja kruunuvuokkoja. Joitakin lajikkeita on pitänyt tilata ulkomailta asti. Tulevana kesänä Hovi odottaa erityisesti Totally Tangerine -daalian kukintaa.

– Kukkia on kasvamassa sen verran, että saan niistä toivottavasti useamman asetelman omaan pöytään ja muutaman kimpun myös muiden iloksi!

Vuokratyötä riittää tulevaisuudessakin

Tulevaisuuden näkymiä Hovi pitää Farmanian kannalta hyvinä. Vuokratyöntekijöiksi riittää innokkaita tulijoita, ja palveluille on kysyntää.

– Meillä on kasvun varaa apteekkipalveluissa, sillä puolet apteekeista eivät vielä ole meidän asiakkaita.

Farmania pyrkii laajentamaan palvelutarjontaansa myös lääke- ja terveysalan yrityksiin. Yhtiö tarjoaa palveluita esimerkiksi myyntilupa-asioissa, laadunvarmistuksessa, lääketurvatehtävissä sekä myynnissä ja markkinoinnissa.

Merkittävin uhka Farmanian toiminnalle olisi apteekkitalouden kiristyminen. Hovi seuraa tarkkaan, miten poliittisessa päätöksenteossa käy hallituksen suunnittelemille 50 miljoonan euron lääkesäästöille.

– Jos apteekkien talous kiristyy, se on uhka myös meille. Toivon että lääkesäästöjä ei tehtäisi apteekkien kustannuksella, koska se vaikuttaisi työoloihin. Kun alalla on muutenkin vaikeuksia houkutella ihmisiä töihin, niin tilanne voi vaikeutua leikkausten takia entisestään.

Marianne Hovi:

  • Syntynyt vuonna 1984 Turussa, kävi koulut Vaasassa.
  • Valmistui proviisoriksi Helsingin yliopistosta vuonna 2012, samana vuonna perusti Farmanian. Työskennellyt yhtiön toimitusjohtajana siitä lähtien.
  • Asuu Itä-Helsingissä miehensä sekä 1- ja 3-vuotiaiden lastensa kanssa.

”Marianne on paljon enemmän kuin ensi vilkaisulla näkee. Hän on paitsi periksiantamaton ja rohkea start-up-yrittäjä, myös lämmin ja empaattinen esimies henkilöstölleen. Hänen ujon hymynsä taakse kätkeytyy piinkova neuvottelija, joka on luonut perustamaansa yritykseen poikkeuksellisen hyvän hengen ja tekemisen meiningin. Apteekkariliiton ostettua enemmistön Farmaniasta Marianne on kyennyt tuloksellisesti muuttamaan myös omaa rooliaan yhtiön tavoitteiden siitä kärsimättä – temppu, joka ei onnistu kaikilta.”

Risto Kanerva
apteekkari, Farmanian hallituksen puheenjohtaja

”Marianne on positiivisella tavalla määrätietoinen, sisukas, resilientti ja nykyisen työelämän vaatimuksiin sopivalla tavalla muuntautumiskykyinen henkilö. Hän on kasvattanut Farmanian yhden henkilön toiminimiyrityksestä sen nykyisiin mittoihin ja laajentanut osaamistaan vuosien kuluessa mm. johtamisessa ja liiketaloudessa. Marianne on ihailtava esimerkki siitä, miten sinnikkäällä omalla työllä voi saada paljon aikaan. Marianne on aina pitänyt apteekkialaa arvossa. Tiedän, että hänelle on sydämen asia palvella apteekkareita parhaansa mukaan ja huolehtia siitä, että apteekeissa on motivoitunutta ja ammattitaitoista henkilökuntaa.”

Hanna Hovi
sisko, henkilöstöjohtaja ja työoikeusjuristi

”Marianne on toiminut Farmanialla työnantajanani ja esihenkilönäni viimeiset viisi vuotta. Tunnen hänet vahvana, rohkeana sekä päättäväisenä ja samaan aikaan hyvin rentona ja hauskana tyyppinä. Hänessä yhdistyy raudanluja ammattitaito, kova työnteko sekä inhimillinen ja ystävällinen suhtautuminen ihmisiin. Positiivinen asenne ja huumorintaju ovat keventäneet lukuisia tiukkoja tilanteita, joita työelämä on tuonut eteemme. Koen, että yhdessä töitä tehdessämme Marianne on turvallinen tuki, joka kannustaa myös luottamaan omaan itseensä, osaamiseen sekä kasvamaan ihmisenä ja työntekijänä.”

Annukka Kurvinen
henkilöstöpäällikkö Farmania Oy