Jos ihminen kokee, että työpaikalla omien arvojen polkeminen on jatkuvaa, voi pitkään jatkuva eettinen kuormitus altistaa sairauspoissaoloille ja työuupumukselle. kuva: iStock
Artikkeli

Eettinen stressi painaa tunnollisia

25.10.2021 | 11:50

Teksti : Erja Elo

Jaa artikkeli:

Jos työntekijällä on jatkuvasti niin kiire, ettei hän ehdi palvella asiakkaita laadukkaasti, syntyy arvoristiriita. Eettinen stressi on hyvä ottaa puheeksi työpaikalla, sillä pitkään jatkuessaan tilanne altistaa työuupumukselle.

1. En ehdi palvella asiakasta kunnolla!

Apteekkariliiton tekemän kyselyn perusteella farmaseuttinen henkilökunta ei koe eettistä stressiä suuressa määrin, mutta joillekin se on ongelma.

Stressin kokemusta tuovat kiire tai asiakkaiden suuri määrä, jolloin jokaista ei ehdi palvella kunnolla.

Osa kokee painetta suositella asiakkaille tuotteita, joita nämä eivät välttämättä tarvitse ammatillisen tarveharkinnan perusteella.

Apteekeissa kolmas tyypillinen ongelma on, ettei lääkeneuvontaan jää riittävästi aikaa, koska pitää selvitellä Kelan korvausasioita, saatavuushäiriöitä tai lääkärin virheitä.

2. Mitä on eettinen stressi?

Eettinen stressi eroaa muusta psykososiaalisesta kuormituksesta siten, että ihminen tietää, mikä olisi eettisesti oikein, mutta jokin estää häntä toimimasta arvojensa mukaan. Hän haluaisi esimerkiksi kohdata asiakkaan rauhassa, mutta joutuu kiireen vuoksi tinkimään työnsä laadusta tai työskentelemään omia periaatteitaan vastaan.

Eettinen stressitilanne syntyy myös silloin, kun ihminen ei tiedä, miten ongelmatilanteen voi hoitaa eettisesti oikein. Stressille altistuu helposti, jos vastuu on liian suuri suhteessa toimintamahdollisuuksiin.

3. Näkyy erityisesti terveydenhuollossa 

Eettistä stressiä koetaan kaikilla aloilla, mutta sitä on tutkittu pitkään sosiaali- ja terveydenhuollossa. Kiireisessä hoitotyössä stressiä aiheuttavat esimerkiksi valintatilanteet: ketä hoidetaan ensin, kun potilaita on liikaa ja työntekijöistä pulaa.

Eettistä stressiä kokevat erityisesti ne ihmiset, joilla on korkea työmoraali sekä pyrkimys oikeudenmukaisuuteen, sääntöjen noudattamiseen ja inhimilliseen ajatteluun.

4. Työt pyörivät mielessä vapaallakin

Eettinen stressi ilmenee yksilöllisesti, kuten mikä tahansa muukin stressikokemus. Ihminen voi tuntea itsensä avuttomaksi tai riittämättömäksi. Työt voivat jäädä pyörimään mieleen: hoidinko asian oikein vai olisiko pitänyt tehdä jotain toisin? Kehon stressikokemus voi vaikeuttaa palautumista ja häiritä yöunta.

Eettinen stressi voi myös olla kaihertava tunne siitä, että jokin asia ei nyt ole oikein. Pohtiessa voi hoksata, että kyse on työn aiheuttamasta arvoristiriidasta. Eettinen stressin jäljille pääsee kysymällä itseltään, pystynkö tekemään työtä arvojeni mukaan ja onko tämä oikein.

5. Nyt vaihdan työpaikkaa!

Jos ihminen kokee, että työpaikalla omien arvojen polkeminen on jatkuvaa, voi pitkään jatkuva eettinen kuormitus altistaa sairauspoissaoloille ja työuupumukselle.

Eettinen stressi lisää tyytymättömyyttä ja heikentää työhön sitoutumista. Tämä kaikki heikentää työssä jaksamista. Ainoaksi vaihtoehdoksi voi jäädä työpaikan vaihto.

Tupakkateollisuudessa tai turkistarhalla työskentelevä voi tehdä työnsä eettisesti oikein eli olla tunnollinen työntekijä, luotettava työkaveri ja hyvä asiakaspalvelija, vaikka ala sinänsä olisi täysin epäeettinen. Kokemansa ristiriidan voi selittää itselleen järkisyyllä: onhan sitä pahempaakin työtä ja pitäähän lapsille saada ruokaa pöytään.

6. Kipupisteet esiin keskustelemalla

Työnantaja voi vähentää eettistä stressiä keskustelemalla työntekijöiden kanssa. Kannattaa kysellä, mitä haasteita tai arvoristiriitoja työntekijät kohtaavat arkityössään.

Kartoituksen jälkeen keskustellaan luottamuksellisessa ilmapiirissä työpaikan arvoista ja ihmisten omista arvioista. Aito kunnioittava kohtaaminen ja läsnäolo on tärkeää, kun puhutaan arkaluontoisista ja henkilökohtaisista asioista. 

Työnantajan tulee puuttua esiin nouseviin epäkohtiin, kuten resurssipulaan tai töiden epätasaiseen jakautumiseen. Näin mahdollistetaan eettinen ja arvojen mukainen tapa tehdä työtä. 

7. Eettinen työyhteisö on voimavara

Työyhteisön eettisyys on tutkitusti positiivinen voimavara työyhteisölle, ja alan yhteiset eettiset arvot suojaavat eettisen stressin kokemukselta. Työyhteisön eettisyys on suorassa yhteydessä työn imuun eli ihminen kokee työnteon mielekkääksi, uppoutuu siihen ja nauttii siitä.

Eettisyys ei ole vain väline, jolla päästään hyvän tuottavuuteen, vaan hyvinvoiva työntekijä on itseisarvo. Sillä on positiivisia seurauksia asiakastyytyväisyyteen sekä organisaation tulokseen. 

Lähde: 
Mari Huhtala yliopistonlehtori, työ- ja organisaatiopsykologian dosentti, Jyväskylän yliopisto.