Jälkiehkäisyyn on tulossa pidempitehoinen valmiste

Ulipristaali (EllaOne) estää raskauden alkamisen, jos se otetaan viiden vuorokauden kuluessa suojaamattomasta yhdynnästä. Nykyisin markkinoilla oleva jälkiehkäisyvalmiste, Norlevo, tehoaa vain kolmen vuorokauden ajan.

EMEAn lääkevalmistekomitea (CHMP) suosittaa myyntiluvan myöntämistä uudelle jälkiehkäisyvalmisteelle. EU-kommission päätöstä lääkkeen myyntiluvasta odotetaan kesään mennessä.

Ulipristaali on progesteronireseptorin modulaattori ja se estää progesteronin raskautta ylläpitävän vaikutuksen. Ulipristaalin vaikutusmekanismi on uusi ja sen tehoa tutkitaan myös muissa lisääntymiseen liittyvissä käyttöaiheissa.

Tavallisimmat haittavaikutukset ovat olleet vatsakivut, kuukautiskierron häiriöt, pahoinvointi ja päänsärky.

Sekä Norlevon että EllaOnen taustalla on ranskalainen hormonilääkkeisiin erikoistunut HRA Pharma. (CS)

arkisto