Suomen tiukka hintapolitiikka voi hidastaa uusien avohoidon biosimilaarien tuloa markki... Lue lisää »

Repatha tuli korvauksen piiriin marraskuun alusta, Praluent tulee rajoitetusti peruskor... Lue lisää »

Oriolan lääkejakeluongelmat yllättivät lääkealan toimijat syyskuun alussa. Viikkoja jat... Lue lisää »

Oriola sai toimitettua tilauksia uudella järjestelmällään ennätysmäärän, mutta silti no... Lue lisää »

Geriatri Paula Vuollo: En voi suunnitella potilaan hoitoa ilman luotettavaa tietoa lääk... Lue lisää »

Näin annosjakelua hyödynnetään - THL:n tilastot kertovat valtavista eroista maakuntien välillä

Annosjakelu   08.06.2017 09:00  INKERI HALONEN ERJA ELO

ERJA ELO, ERJA ELO

Alueelliset erot koneellisen annosjakelun käytössä ovat isot, THL tutkimus paljastaa.

Kotihoidon tiukentuvat resurssit ja työvoiman jaksamisen haasteet ovat olleet kevään aikana näyttävästi otsikoissa.

Kotihoidon henkilöstöä on vähennetty, vaikka samaan aikaan asiakasmäärät ovat kasvaneet, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Vanhuspalvelujen tuottajakohtainen seurantatutkimus.

Suomessa kotihoitoa toteuttaa nykyisin yli 600 yksikköä, ja heidän asiakkainaan on noin 49 000 ihmistä – noin 3 000 asiakasta enemmän kuin kaksi vuotta sitten.

Samassa ajassa kotihoidon työntekijöiden määrä on vähentynyt yli 400 henkilöllä.

Resurssien supistuminen tarkoittaa muun muassa sitä, että kotihoidossa joudutaan jatkuvasti kehittämään uusia toimintatapoja, tutkimuspäällikkö Sari Kehusmaa THL:stä toteaa.

THL: Annosjakelu turvaisi kotihoitoa

Yksi keino vastata supistuvien resurssien tuomiin haasteisiin on lääkkeiden koneellisen annosjakelun hyödyntäminen.

THL suosittaakin, että lääkkeiden koneellinen annosjakelu tulisi ottaa ehdottomasti nykyistä laajemmin käyttöön etenkin kotihoidossa.

THL:n selvityksen mukaan annosjakelupalvelu on käytössä valtaosalla potilaista vain noin joka kolmannessa kotihoidon yksikössä.

Palvelu on otettu laajemmin käyttöön julkisella kuin yksityisellä puolella.

Annosjakelu säästää hoitajien työaikaa, lisää potilasturvallisuutta ja vähentää lääkehävikkiä.

– Apteekin annosjakelupalvelun avulla asiakas saa lääkkeet valmiisiin kerta-annoksiin pakattuna. Se lisää lääkkeiden käytön turvallisuutta, Kehusmaa toteaa.

Kotihoidon asiakkaan annosnauhapakkaus sisältää korkeintaan kahden viikon annokset. Kussakin annospussissa on yhdellä lääkkeenottokerralla otettavat lääkkeet.

Palveluun sisältyy myös lääkityksen tarkistus.

Kaakonkulma loistaa, länsirannikko pitää perää

Maakuntakohtaiset erot annosjakelun käytössä ovat huomattavia.

THL:n tilastojen mukaan kattavimmin annosjakelua on hyödynnetty muun muassa Kymenlaakson, Etelä-Karjalan ja Pohjois-Karjalan maakunnissa, joista noin puolet kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon yksiköistä on ottanut annosjakelun laajasti käyttöön.

Häntäpäätä pitävät Varsinais-Suomi, Pohjanmaa sekä Etelä-Pohjanmaa, niissä valtaosa (yli 70 prosenttia) toimintayksiköistä ei ollut ottanut annosjakelua lainkaan käyttöön.

– Maakuntien toimintatavat eroavat jonkin verran toisistaan. Erityisesti Etelä-Karjalan Eksoten alueella kotihoitoa on vahvistettu ottamalla uusia toimintatapoja laajasti käyttöön, ja siitä on saatu hyviä tuloksia. Etelä-Karjalassa on eniten kotona asuvia ikäihmisiä, Kehusmaa toteaa.


Taulukko: Toimintayksiköiden prosenttiosuus, joilla vähintään 2/3 asiakkaista annosjakelun piirissä vuonna 2016

MAAKUNTA %
Kymenlaakso 54 
Etelä-Karjala 49
Pohjois-Karjala 46
Uusimaa 43
Päijät-Häme 43
Pohjois-Savo 42
Pohjois-Pohjanmaa 39
Kanta-Häme 32

Keski-Suomi

25
Satakunta 21
Keski-Pohjanmaa 18
Lappi 18
Kainuu 17
Etelä-Pohjanmaa 13
Pirkanmaa 12
Varsinais-Suomi 10
Etelä-Savo 10
Pohjanmaa 10

Taulukko: Toimintayksiköiden prosenttiosuus, joilla ei ollut yhtään asiakasta annosjakelun piirissä vuonna 2016

MAAKUNTA %
Varsinais-Suomi 82
Pohjanmaa 74
Etelä-Pohjanmaa 73
Pirkanmaa 70
Keski-Pohjanmaa 69
Etelä-Savo 68
Satakunta 64
Keski-Suomi 60
Lappi 57
Kanta-Häme 53
Kainuu 47
Pohjois-Pohjanmaa 42
Uusimaa 42
Pohjois-Savo 35
Kymenlaakso 31
Pohjois-Karjala 31
Päijät-Häme 29
Etelä-Karjala 17

Arkisto


Biosimilaarien säästöt jäävät osin hyödyntämättä
15.12.2017 13:15 VIRPI EKHOLM

   15.12.2017 13:15 VIRPI EKHOLM


Uudet biologiset kolesterolilääkkeet rajoitetusti korvattaviksi
14.12.2017 13:13 VIRPI EKHOLM

     14.12.2017 13:13 VIRPI EKHOLM


Mitä Oriolan jakelukriisi opetti?
13.12.2017 09:03 ERJA ELO

   13.12.2017 09:03 ERJA ELO


Itsenäisyyspäivä koetteli Oriolan kapasiteettia
11.12.2017 14:50 INKERI HALONEN

   11.12.2017 14:50 INKERI HALONEN


Virheelliset lääkitystiedot voivat johtaa riski- ja haittatapahtumiin
08.12.2017 12:04 INKERI HALONEN

   08.12.2017 12:04 INKERI HALONEN


Selvitys Torniosta: Lääkitystiedon eri lähteissä merkittäviä eroja
08.12.2017 11:32 INKERI HALONEN

   08.12.2017 11:32 INKERI HALONEN


EMA yhä kieltämässä pitkävaikutteiset parasetamolivalmisteet
07.12.2017 10:00 ELINA AALTONEN

   07.12.2017 10:00 ELINA AALTONEN


Health Awards 2018 -finalistit on valittu – voittajat palkitaan tammikuussa
07.12.2017 09:12 INKERI HALONEN

   07.12.2017 09:12 INKERI HALONEN


Apteekkari Kirsi Pietilälle Suomen Valkoisen Ruusun ritarimerkki
04.12.2017 13:40 ERJA ELO

   04.12.2017 13:40 ERJA ELO


Riitta Andersinista apteekkineuvos
04.12.2017 10:04 ERJA ELO

   04.12.2017 10:04 ERJA ELO