Poikkeuksellisen helteinen heinäkuu on saanut ihmiset huolestumaan lääkkeiden säilymise... Lue lisää »

Lancet-lehdessä julkaistut tulokset osoittavat 75–100 mg päiväannosten ehkäisevän sydän... Lue lisää »

Helsingin yliopisto on noussut maailman 24. parhaaksi farmasian oppiaineessa. Sijoitus ... Lue lisää »

Tukalasta helteestä huolimatta Apteekkariliiton teltalle on riittänyt tulijoita jonoksi... Lue lisää »

Cochrane-katsauksen mukaan omega-3-rasvahappoja sisältävät ravintolisät eivät sittenkää... Lue lisää »

Lääkäreiltä vahva tuki ammattiapteekeille

Lääkärikysely   12.04.2018 13:06  VIRPI EKHOLM INGIMAGE

,

Apteekkarilehden lääkärikyselyyn vastasi 300 lääkäriä. Heistä lähes kaikki katsoo apteekkien ja lääkäreiden yhteistyön toimivan hyvin.

Lääkärit ovat tyytyväisiä apteekkien palveluihin ja apteekkien kanssa tehtävään yhteistyöhön.

Tämä ilmenee Apteekkarilehden toteuttamasta kyselystä, johon vastasi yhteensä 300 lääkäriä helmikuussa 2018.

95 prosenttia kyselyyn vastanneista lääkäreistä kertoo olevansa melko tai erittäin tyytyväisiä apteekkiin, jonka kanssa he ovat eniten tekemisissä.

Kiitosta saavat erityisesti palvelun laatu, aukioloajat, yhteistyökyky ja henkilökunnan asiantuntemus.

Valtaosa kyselyyn vastanneista lääkäreistä katsoo myös, että apteekkien ja lääkäreiden yhteistyö toimii hyvin. Tämän väittämän kanssa melko tai täysin samaa mieltä oli 93 prosenttia vastaajista.

Apteekki tukee osaltaan potilaan hyvää hoitoa

Apteekkien tärkeimpiä palveluita ovat lääkäreiden mielestä itsehoidon neuvonta sekä lääkeneuvonta ja lääkehoidon onnistumisen tukeminen. Lähes kaikki vastaajat olivat yhtä mieltä näiden palveluiden tarpeellisuudesta.

Yhdeksän kymmenestä piti tarpeellisena myös inhalaatiohoidon tarkistuspalvelua eli oikean inhalaatiotekniikan ja laitteen huollon opastusta asiakkaille.

Suurin osa kyselyyn vastanneista lääkäreistä luottaa siihen, että apteekit ohjaavat potilaat tarvittaessa lääkäriin, mikäli vaiva ei sovi hoidettavaksi itsehoidolla tai kyseessä on niin sanottu riskipotilas.

Kolme neljästä vastaajasta katsoo, että apteekkien antama itsehoidon neuvonta vähentää turhia lääkäri- ja päivystyskäyntejä esimerkiksi flunssa- ja allergiakaudella.

Kehitettävääkin löytyy

Lääkärit näkevät kuitenkin myös kehitettävää apteekkien toiminnassa.

Erityisesti vastaajat toivovat, että farmaseutit ja proviisorit eivät ”pelottelisi” asiakkaita lääkkeiden haittavaikutuksilla tai kommentoisi turhaan lääkärin määräämiä lääkehoitoja.

Myös lääkkeiden annosjakelu kaipaisi kyselyn mukaan kehittämistä. Lääkärit toivovat, että muutokset potilaan lääkitykseen voisi tehdä nykyistä joustavammin.

Apteekkariliiton farmaseuttinen johtaja Charlotta Sandler nyökkää näille toiveille.

- On tärkeää, että apteekki tukee lääkeneuvonnallaan lääkäreiden antamia hoito-ohjeita. Tämä on koko yhteistyön ydin. Lääkäreiden ja apteekkien hyvällä yhteistyöllä myös muilla osa-alueilla varmistetaan potilaan paras mahdollinen hoito.

Sandler toteaa, että yhteistyön sujuvoittamiseksi tarvitaan toimivia viestintäkanavia.

- Niiden kehittäminen esimerkiksi tulevaisuuden sähköisen lääkityslistan yhteyteen on tärkeää.

Kyselyyn vastanneilta tukea nykyiselle apteekkijärjestelmälle

Lääkärit antavat vahvan tukensa myös nykyiselle apteekkijärjestelmälle, jossa viranomaiset ohjaavat apteekkien perustamista ja sijoittumista.

Vastanneista lääkäreistä 72 prosenttia katsoo, että viranomaisten tulisi jatkossakin ohjata apteekkien alueellista sijoittumista. Yhtä moni on täysin tai melko samaa mieltä siitä, että viranomaisten tulee ohjata apteekkien perustamista.

Vain seitsemän prosenttia kyselyyn vastanneista lääkäreistä on melko tai täysin samaa mieltä siitä, että apteekkien perustamisen tulisi olla täysin vapaata kenelle tahansa.

Sen sijaan lähes puolet vastaajista olisi valmis antamaan kaikille proviisoreille mahdollisuuden perustaa apteekkeja.

Arkisto


Lääkkeiden säilyvyys helteellä herättää huolta
20.07.2018 12:12 ERJA ELO

20.07.2018 12:12 ERJA ELO


Aspiriinin sydänhyödyt riippuvat potilaan koosta – pieni annos ei auta suurta potilasta
19.07.2018 08:40 UUTISPALVELU DUODECIM

   19.07.2018 08:40 UUTISPALVELU DUODECIM


Helsingin yliopisto farmasian oppiaineessa maailman parhaimpien joukossa
18.07.2018 12:10 ERJA ELO

18.07.2018 12:10 ERJA ELO


Apteekit keräävät kansalaisilta palautetta kehittääkseen palvelujaan
18.07.2018 11:10 ERJA ELO

18.07.2018 11:10 ERJA ELO


Omega-3-ravintolisät eivät suojaa sydäntaudeilta
18.07.2018 02:01 ERJA ELO

   18.07.2018 02:01 ERJA ELO


EMA jatkaa valsartaanilääkkeiden tutkimusta
17.07.2018 17:20 ERJA ELO

17.07.2018 17:20 ERJA ELO


Lääkehoitoihin luotetaan, mutta ne myös huolestuttavat
16.07.2018 09:01 ERKKI KOSTIAINEN

   16.07.2018 09:01 ERKKI KOSTIAINEN


Seuraa SuomiAreenan lääkekeskustelua MTV Katsomossa
13.07.2018 15:59 ERJA ELO

13.07.2018 15:59 ERJA ELO


Apteekkien perustamista helpotetaan
13.07.2018 11:43 ERJA ELO

   13.07.2018 11:43 ERJA ELO


Tutkimus: Apteekkien työntekijät kolmanneksi luotetuimpia
11.07.2018 11:19 ERKKI KOSTIAINEN

     11.07.2018 11:19 ERKKI KOSTIAINEN