Luottamusapteekkareiden verkosto auttaa ammatillisiin vaikeuksiin joutuneita apteekkare... Lue lisää »

Terveyskeskuslääkärit suhtautuvat apteekeissa annettavaan kausi-influenssarokotukseen y... Lue lisää »

Kevään perinteinen merkki, Apteekkaripäivät, on uudistanut nimensä ja paikkaakin on vai... Lue lisää »

Proviisori Anni Wartiainen sai harjoitella rokottamista Yhdysvalloissa, mutta Suomessa ... Lue lisää »

Myyntiluvan peruuttamispäätös astuu voimaan 24.4., jonka jälkeen valmistetta ei voida t... Lue lisää »

Lääkäreiltä vahva tuki ammattiapteekeille

Lääkärikysely   12.04.2018 13:06  VIRPI EKHOLM INGIMAGE

,

Apteekkarilehden lääkärikyselyyn vastasi 300 lääkäriä. Heistä lähes kaikki katsoo apteekkien ja lääkäreiden yhteistyön toimivan hyvin.

Lääkärit ovat tyytyväisiä apteekkien palveluihin ja apteekkien kanssa tehtävään yhteistyöhön.

Tämä ilmenee Apteekkarilehden toteuttamasta kyselystä, johon vastasi yhteensä 300 lääkäriä helmikuussa 2018.

95 prosenttia kyselyyn vastanneista lääkäreistä kertoo olevansa melko tai erittäin tyytyväisiä apteekkiin, jonka kanssa he ovat eniten tekemisissä.

Kiitosta saavat erityisesti palvelun laatu, aukioloajat, yhteistyökyky ja henkilökunnan asiantuntemus.

Valtaosa kyselyyn vastanneista lääkäreistä katsoo myös, että apteekkien ja lääkäreiden yhteistyö toimii hyvin. Tämän väittämän kanssa melko tai täysin samaa mieltä oli 93 prosenttia vastaajista.

Apteekki tukee osaltaan potilaan hyvää hoitoa

Apteekkien tärkeimpiä palveluita ovat lääkäreiden mielestä itsehoidon neuvonta sekä lääkeneuvonta ja lääkehoidon onnistumisen tukeminen. Lähes kaikki vastaajat olivat yhtä mieltä näiden palveluiden tarpeellisuudesta.

Yhdeksän kymmenestä piti tarpeellisena myös inhalaatiohoidon tarkistuspalvelua eli oikean inhalaatiotekniikan ja laitteen huollon opastusta asiakkaille.

Suurin osa kyselyyn vastanneista lääkäreistä luottaa siihen, että apteekit ohjaavat potilaat tarvittaessa lääkäriin, mikäli vaiva ei sovi hoidettavaksi itsehoidolla tai kyseessä on niin sanottu riskipotilas.

Kolme neljästä vastaajasta katsoo, että apteekkien antama itsehoidon neuvonta vähentää turhia lääkäri- ja päivystyskäyntejä esimerkiksi flunssa- ja allergiakaudella.

Kehitettävääkin löytyy

Lääkärit näkevät kuitenkin myös kehitettävää apteekkien toiminnassa.

Erityisesti vastaajat toivovat, että farmaseutit ja proviisorit eivät ”pelottelisi” asiakkaita lääkkeiden haittavaikutuksilla tai kommentoisi turhaan lääkärin määräämiä lääkehoitoja.

Myös lääkkeiden annosjakelu kaipaisi kyselyn mukaan kehittämistä. Lääkärit toivovat, että muutokset potilaan lääkitykseen voisi tehdä nykyistä joustavammin.

Apteekkariliiton farmaseuttinen johtaja Charlotta Sandler nyökkää näille toiveille.

- On tärkeää, että apteekki tukee lääkeneuvonnallaan lääkäreiden antamia hoito-ohjeita. Tämä on koko yhteistyön ydin. Lääkäreiden ja apteekkien hyvällä yhteistyöllä myös muilla osa-alueilla varmistetaan potilaan paras mahdollinen hoito.

Sandler toteaa, että yhteistyön sujuvoittamiseksi tarvitaan toimivia viestintäkanavia.

- Niiden kehittäminen esimerkiksi tulevaisuuden sähköisen lääkityslistan yhteyteen on tärkeää.

Kyselyyn vastanneilta tukea nykyiselle apteekkijärjestelmälle

Lääkärit antavat vahvan tukensa myös nykyiselle apteekkijärjestelmälle, jossa viranomaiset ohjaavat apteekkien perustamista ja sijoittumista.

Vastanneista lääkäreistä 72 prosenttia katsoo, että viranomaisten tulisi jatkossakin ohjata apteekkien alueellista sijoittumista. Yhtä moni on täysin tai melko samaa mieltä siitä, että viranomaisten tulee ohjata apteekkien perustamista.

Vain seitsemän prosenttia kyselyyn vastanneista lääkäreistä on melko tai täysin samaa mieltä siitä, että apteekkien perustamisen tulisi olla täysin vapaata kenelle tahansa.

Sen sijaan lähes puolet vastaajista olisi valmis antamaan kaikille proviisoreille mahdollisuuden perustaa apteekkeja.

Arkisto


Luottamusapteekkarit tarjoavat tukea kollegoille
24.04.2018 13:29 ERJA ELO

   24.04.2018 13:29 ERJA ELO


Lääkärikysely kertoo: Lääkäreiltä tukea apteekkirokotuksille
24.04.2018 09:30 VIRPI EKHOLM

   24.04.2018 09:30 VIRPI EKHOLM


Ensimmäistä kertaa Messukeskuksessa - APTEEKKARI 2018 -tapahtuma alkaa torstaina!
23.04.2018 14:00 INKERI MERILUOTO

   23.04.2018 14:00 INKERI MERILUOTO


Milloin on Suomen vuoro? Apteekkirokotusten suosio kasvaa maailmalla
23.04.2018 10:00 INKERI MERILUOTO

   23.04.2018 10:00 INKERI MERILUOTO


Ruotsin sosiaaliministeri maan apteekkiuudistuksesta: "Meidän hallitus ei olisi tehnyt samaa päätöstä"
20.04.2018 10:00 INKERI MERILUOTO

   20.04.2018 10:00 INKERI MERILUOTO


Fimea: Panadol Extend -valmisteen myyntilupa peruutetaan väliaikaisesti
19.04.2018 13:43 ELINA AALTONEN

   19.04.2018 13:43 ELINA AALTONEN


KYSin sairaala-alueelle tulossa avoapteekki marraskuussa
16.04.2018 12:27 ERJA ELO

   16.04.2018 12:27 ERJA ELO


Lääkkeiden saanti Suomeen muiden armoilla
16.04.2018 10:40 ERJA ELO

   16.04.2018 10:40 ERJA ELO


Vaikuta Apteekkarilehden tulevaisuuteen – vastaa lukijatutkimukseen!
13.04.2018 11:20 INKERI MERILUOTO

   13.04.2018 11:20 INKERI MERILUOTO