Emilyn pelastaneet CAR-T-hoidot on nyt aloitettu myös Suomessa Lue lisää »

Pelko, häpeä ja epävarma testitulos ovat vaarallinen yhdistelmä. Lue lisää »

Lyhytaikaiseen käyttöön tarkoitettu rauhoittava lääke oli määrätty yli kymmenen vuotta ... Lue lisää »

Itä-Helsingissä sijaitseva Kontulankaaren apteekki alkoi tarjota sairaanhoitajan palvel... Lue lisää »

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus kampanjoi tällä viikolla lääkkeiden turvall... Lue lisää »

Lääkäreiltä vahva tuki ammattiapteekeille

Lääkärikysely   12.04.2018 13:06  VIRPI EKHOLM INGIMAGE

,

Apteekkarilehden lääkärikyselyyn vastasi 300 lääkäriä. Heistä lähes kaikki katsoo apteekkien ja lääkäreiden yhteistyön toimivan hyvin.

Lääkärit ovat tyytyväisiä apteekkien palveluihin ja apteekkien kanssa tehtävään yhteistyöhön.

Tämä ilmenee Apteekkarilehden toteuttamasta kyselystä, johon vastasi yhteensä 300 lääkäriä helmikuussa 2018.

95 prosenttia kyselyyn vastanneista lääkäreistä kertoo olevansa melko tai erittäin tyytyväisiä apteekkiin, jonka kanssa he ovat eniten tekemisissä.

Kiitosta saavat erityisesti palvelun laatu, aukioloajat, yhteistyökyky ja henkilökunnan asiantuntemus.

Valtaosa kyselyyn vastanneista lääkäreistä katsoo myös, että apteekkien ja lääkäreiden yhteistyö toimii hyvin. Tämän väittämän kanssa melko tai täysin samaa mieltä oli 93 prosenttia vastaajista.

Apteekki tukee osaltaan potilaan hyvää hoitoa

Apteekkien tärkeimpiä palveluita ovat lääkäreiden mielestä itsehoidon neuvonta sekä lääkeneuvonta ja lääkehoidon onnistumisen tukeminen. Lähes kaikki vastaajat olivat yhtä mieltä näiden palveluiden tarpeellisuudesta.

Yhdeksän kymmenestä piti tarpeellisena myös inhalaatiohoidon tarkistuspalvelua eli oikean inhalaatiotekniikan ja laitteen huollon opastusta asiakkaille.

Suurin osa kyselyyn vastanneista lääkäreistä luottaa siihen, että apteekit ohjaavat potilaat tarvittaessa lääkäriin, mikäli vaiva ei sovi hoidettavaksi itsehoidolla tai kyseessä on niin sanottu riskipotilas.

Kolme neljästä vastaajasta katsoo, että apteekkien antama itsehoidon neuvonta vähentää turhia lääkäri- ja päivystyskäyntejä esimerkiksi flunssa- ja allergiakaudella.

Kehitettävääkin löytyy

Lääkärit näkevät kuitenkin myös kehitettävää apteekkien toiminnassa.

Erityisesti vastaajat toivovat, että farmaseutit ja proviisorit eivät ”pelottelisi” asiakkaita lääkkeiden haittavaikutuksilla tai kommentoisi turhaan lääkärin määräämiä lääkehoitoja.

Myös lääkkeiden annosjakelu kaipaisi kyselyn mukaan kehittämistä. Lääkärit toivovat, että muutokset potilaan lääkitykseen voisi tehdä nykyistä joustavammin.

Apteekkariliiton farmaseuttinen johtaja Charlotta Sandler nyökkää näille toiveille.

- On tärkeää, että apteekki tukee lääkeneuvonnallaan lääkäreiden antamia hoito-ohjeita. Tämä on koko yhteistyön ydin. Lääkäreiden ja apteekkien hyvällä yhteistyöllä myös muilla osa-alueilla varmistetaan potilaan paras mahdollinen hoito.

Sandler toteaa, että yhteistyön sujuvoittamiseksi tarvitaan toimivia viestintäkanavia.

- Niiden kehittäminen esimerkiksi tulevaisuuden sähköisen lääkityslistan yhteyteen on tärkeää.

Kyselyyn vastanneilta tukea nykyiselle apteekkijärjestelmälle

Lääkärit antavat vahvan tukensa myös nykyiselle apteekkijärjestelmälle, jossa viranomaiset ohjaavat apteekkien perustamista ja sijoittumista.

Vastanneista lääkäreistä 72 prosenttia katsoo, että viranomaisten tulisi jatkossakin ohjata apteekkien alueellista sijoittumista. Yhtä moni on täysin tai melko samaa mieltä siitä, että viranomaisten tulee ohjata apteekkien perustamista.

Vain seitsemän prosenttia kyselyyn vastanneista lääkäreistä on melko tai täysin samaa mieltä siitä, että apteekkien perustamisen tulisi olla täysin vapaata kenelle tahansa.

Sen sijaan lähes puolet vastaajista olisi valmis antamaan kaikille proviisoreille mahdollisuuden perustaa apteekkeja.

Arkisto


Potilaan omat solut nujertavat syövän
19.10.2018 13:26 VIRPI EKHOLM

   19.10.2018 13:26 VIRPI EKHOLM


Kotitestien kääntöpuoli - häpeä seksitaudista ajaa laittomaan lääkitykseen
19.10.2018 09:42 INKERI MERILUOTO

   19.10.2018 09:42 INKERI MERILUOTO


Unilääkkeen jättäminen rauhoitti yöunet
18.10.2018 09:25 SATU MUHONEN

   18.10.2018 09:25 SATU MUHONEN


Terveyspiste avattu Helsingin Kontulankaaren apteekkiin
16.10.2018 08:54 ERJA ELO

   16.10.2018 08:54 ERJA ELO


Fimea: Laittoman verkkoapteekin myymä lääkeväärennös voi tappaa
15.10.2018 10:12 ERJA ELO

   15.10.2018 10:12 ERJA ELO


Lääkkeiden tukkumarkkinaa jaetaan uusiksi
11.10.2018 09:50 INKERI MERILUOTO

   11.10.2018 09:50 INKERI MERILUOTO


Alma palkittiin mielenterveystyöstä – antoi kasvot Mielinauha-keräykselle
10.10.2018 12:24 ERJA ELO

10.10.2018 12:24 ERJA ELO


Virkamies räppää, muttei lobbaa
09.10.2018 08:10 INKERI MERILUOTO

   09.10.2018 08:10 INKERI MERILUOTO


Apteekin Terveyspiste nyt myös Ryttylässä
08.10.2018 08:55 ERJA ELO

   08.10.2018 08:55 ERJA ELO


Yleiseen antibioottiin käyttörajoituksia
05.10.2018 16:45 OLLI-PEKKA TIAINEN

   05.10.2018 16:45 OLLI-PEKKA TIAINEN