Sen sijaan pakkauksen nimilipussa on poikkeamia teknisissä yksityiskohdissa. Lue lisää »

Lääkärit kirjoittivat viime vuonna lähes 32 miljoonaa reseptiä ja apteekit tekivät yli ... Lue lisää »

Fimea edellyttää lääketukkua korjaamaan tarkastuksessa havaitut puutteet välittömästi. Lue lisää »

Tämä on toinen kerta, kun lääkeväärennökseksi epäilty tuote on päässyt lailliseen lääke... Lue lisää »

Joistakin apteekista on myyty asiakkaalle itsehoitoon tarkoitettuja särkylääkevalmistei... Lue lisää »

Fimealta kymmenen ehdotusta lääkejakelun toimintavarmuuden parantamiseksi

lääketukut   02.01.2018 13:15  INKERI HALONEN ISTOCKPHOTO

kuva: Plugi, kuva: Plugi

Kriittisten lääkkeiden osalta pohditaan siirtymistä monikanavajakeluun. Myös apteekkien varastokokoa halutaan kasvattaa.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on luovuttanut sosiaali- ja terveysministeriölle selvityksensä viime syksyn lääkejakeluongelmista ja ehdotuksensa siitä, miten vastaavalta ongelmalta voitaisiin jatkossa välttyä.

Kyseessä on ministeriön tilaama työ Oriolan syksyisten, vakavien toimintaongelmien takia.

Kymmensivuinen selvitys sisältää kymmenen ehdotusta, joista suurin osa koskee lääketukkutoimijoiden lakisääteisten velvollisuuksien lisäämistä. Osa ehdotuksista koskee myös myyntiluvan haltijoita, apteekkeja ja myös lääkealan valvovia viranomaisia.

Suurimpia muutoksia olisi muun muassa se, että kriittisten lääkevalmisteiden osalta siirryttäisiin monikanavajakeluun.

Tämä tosin edellyttäisi sitä, että ensin pitäisi määritellä kriittiset lääkevalmisteet ja tuota määrittelyä olisi jatkuvasti ylläpidettävä.

Lisäksi suurimpia tukkuja edellytettäisiin hajauttamaan varastointitoimintojaan.

Myyntiluvanhaltijoille ja tukuille tulisi myös vaatimus ylläpitää lääkepakkausten tuotetietoja kaikkien jakelijoiden järjestelmässä, jotta jakelijan vaihtaminen onnistuisi tarvittaessa nopeasti.

Lääketukkujen lakisääteisiä velvollisuuksia tarkennettaisiin lisäksi niin, että lääketukuille tulisi nykyistä vahvempi lakisääteinen velvoite ylläpitää lääkkeiden toimitusvarmuutta sekä velvoite laatia varautumisohjelma niin sanottujen force majour –tilanteiden varalle.

Lääketukuille haluttaisiin asettaa myös lakisääteinen velvoite ylläpitää kaikki lääkejakeluketjun toimijat tavoittavaa viestintäverkostoa.

Jatkossa myös kriittiset tietojärjestelmät tulisi kahdentaa ja palvelimien ylläpitäjät ja ulkoistetut toiminnot tulisi sisällyttää auditointeihin ja force majour –tilanteiden varautumissuunnitelmiin.

Tuleeko apteekkien varastointivelvoitteeseen tarkennuksia?

Sairaala-apteekeille ja apteekeille tulisi lakisääteinen varautumisvelvoite erilaisten poikkeustilanteiden varalta. Lisäksi apteekkien varastointivelvoitetta tarkennettaisiin niin, että se varaston tulisi vastata vähintään kuukauden normaalivarastoa.

Fimea ehdottaa myös, että valvovan viranomaisen valvontatyökaluja tulisi lisätä ja tehostaa esimerkiksi uhkasakolla.

Lisäksi Fimea ehdottaa valvovalle viranomaiselle valvonta- ja tarkastustietojen julkaisemisvelvoitetta toimijan liike- ja elinkeinosalaisuuksia lukuun ottamatta.

Apteekkariliitto arvioi parhaillaan ehdotuksia ja niiden vaikutuksia apteekeille.

Arkisto


Väärennöksiksi epäiltyjen Velcade-pakkausten sisältö vastaa alkuperäistä
23.01.2018 08:59 INKERI HALONEN

   23.01.2018 08:59 INKERI HALONEN


Apteekit tekivät viime vuonna yli 61 miljoonaa reseptilääketoimitusta
19.01.2018 09:15 ERJA ELO

   19.01.2018 09:15 ERJA ELO


Fimea: Oriolalla puutteita karanteenikäytännöissä
17.01.2018 14:52 ERJA ELO

   17.01.2018 14:52 ERJA ELO


Syöpälääkkeen käyttö keskeytetty väärennösepäilyn vuoksi
17.01.2018 14:15 ERJA ELO

   17.01.2018 14:15 ERJA ELO


Apteekkariliitto: Fimean muistutus itsehoitolääkkeiden myyntirajoituksista otetaan vakavasti
16.01.2018 14:36 ELINA AALTONEN

   16.01.2018 14:36 ELINA AALTONEN


Lihavuuden hoitoon tuli uusi lääke
16.01.2018 08:50 VIRPI EKHOLM

   16.01.2018 08:50 VIRPI EKHOLM


Apteekit kampanjoivat lääkkeettömän Itämeren puolesta
15.01.2018 10:41 INKERI HALONEN

   15.01.2018 10:41 INKERI HALONEN


Useita pilotteja alkamassa - Tamro aloittaa uudenlaisen yhteistyön apteekkien kanssa
11.01.2018 14:00 INKERI HALONEN

     11.01.2018 14:00 INKERI HALONEN


Verenohennuslääke suojaa myös muistia
10.01.2018 11:00 VIRPI EKHOLM

   10.01.2018 11:00 VIRPI EKHOLM


Lääkesäästöt purevat – avohoidon lääkemyynti kääntyi laskuun
09.01.2018 09:02 ERKKI KOSTIAINEN

   09.01.2018 09:02 ERKKI KOSTIAINEN