Emilyn pelastaneet CAR-T-hoidot on nyt aloitettu myös Suomessa Lue lisää »

Pelko, häpeä ja epävarma testitulos ovat vaarallinen yhdistelmä. Lue lisää »

Lyhytaikaiseen käyttöön tarkoitettu rauhoittava lääke oli määrätty yli kymmenen vuotta ... Lue lisää »

Itä-Helsingissä sijaitseva Kontulankaaren apteekki alkoi tarjota sairaanhoitajan palvel... Lue lisää »

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus kampanjoi tällä viikolla lääkkeiden turvall... Lue lisää »

Fimealta kymmenen ehdotusta lääkejakelun toimintavarmuuden parantamiseksi

lääketukut   02.01.2018 13:15  INKERI HALONEN ISTOCKPHOTO

kuva: Plugi, kuva: Plugi

Kriittisten lääkkeiden osalta pohditaan siirtymistä monikanavajakeluun. Myös apteekkien varastokokoa halutaan kasvattaa.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on luovuttanut sosiaali- ja terveysministeriölle selvityksensä viime syksyn lääkejakeluongelmista ja ehdotuksensa siitä, miten vastaavalta ongelmalta voitaisiin jatkossa välttyä.

Kyseessä on ministeriön tilaama työ Oriolan syksyisten, vakavien toimintaongelmien takia.

Kymmensivuinen selvitys sisältää kymmenen ehdotusta, joista suurin osa koskee lääketukkutoimijoiden lakisääteisten velvollisuuksien lisäämistä. Osa ehdotuksista koskee myös myyntiluvan haltijoita, apteekkeja ja myös lääkealan valvovia viranomaisia.

Suurimpia muutoksia olisi muun muassa se, että kriittisten lääkevalmisteiden osalta siirryttäisiin monikanavajakeluun.

Tämä tosin edellyttäisi sitä, että ensin pitäisi määritellä kriittiset lääkevalmisteet ja tuota määrittelyä olisi jatkuvasti ylläpidettävä.

Lisäksi suurimpia tukkuja edellytettäisiin hajauttamaan varastointitoimintojaan.

Myyntiluvanhaltijoille ja tukuille tulisi myös vaatimus ylläpitää lääkepakkausten tuotetietoja kaikkien jakelijoiden järjestelmässä, jotta jakelijan vaihtaminen onnistuisi tarvittaessa nopeasti.

Lääketukkujen lakisääteisiä velvollisuuksia tarkennettaisiin lisäksi niin, että lääketukuille tulisi nykyistä vahvempi lakisääteinen velvoite ylläpitää lääkkeiden toimitusvarmuutta sekä velvoite laatia varautumisohjelma niin sanottujen force majour –tilanteiden varalle.

Lääketukuille haluttaisiin asettaa myös lakisääteinen velvoite ylläpitää kaikki lääkejakeluketjun toimijat tavoittavaa viestintäverkostoa.

Jatkossa myös kriittiset tietojärjestelmät tulisi kahdentaa ja palvelimien ylläpitäjät ja ulkoistetut toiminnot tulisi sisällyttää auditointeihin ja force majour –tilanteiden varautumissuunnitelmiin.

Tuleeko apteekkien varastointivelvoitteeseen tarkennuksia?

Sairaala-apteekeille ja apteekeille tulisi lakisääteinen varautumisvelvoite erilaisten poikkeustilanteiden varalta. Lisäksi apteekkien varastointivelvoitetta tarkennettaisiin niin, että se varaston tulisi vastata vähintään kuukauden normaalivarastoa.

Fimea ehdottaa myös, että valvovan viranomaisen valvontatyökaluja tulisi lisätä ja tehostaa esimerkiksi uhkasakolla.

Lisäksi Fimea ehdottaa valvovalle viranomaiselle valvonta- ja tarkastustietojen julkaisemisvelvoitetta toimijan liike- ja elinkeinosalaisuuksia lukuun ottamatta.

Apteekkariliitto arvioi parhaillaan ehdotuksia ja niiden vaikutuksia apteekeille.

Arkisto


Potilaan omat solut nujertavat syövän
19.10.2018 13:26 VIRPI EKHOLM

   19.10.2018 13:26 VIRPI EKHOLM


Kotitestien kääntöpuoli - häpeä seksitaudista ajaa laittomaan lääkitykseen
19.10.2018 09:42 INKERI MERILUOTO

   19.10.2018 09:42 INKERI MERILUOTO


Unilääkkeen jättäminen rauhoitti yöunet
18.10.2018 09:25 SATU MUHONEN

   18.10.2018 09:25 SATU MUHONEN


Terveyspiste avattu Helsingin Kontulankaaren apteekkiin
16.10.2018 08:54 ERJA ELO

   16.10.2018 08:54 ERJA ELO


Fimea: Laittoman verkkoapteekin myymä lääkeväärennös voi tappaa
15.10.2018 10:12 ERJA ELO

   15.10.2018 10:12 ERJA ELO


Lääkkeiden tukkumarkkinaa jaetaan uusiksi
11.10.2018 09:50 INKERI MERILUOTO

   11.10.2018 09:50 INKERI MERILUOTO


Alma palkittiin mielenterveystyöstä – antoi kasvot Mielinauha-keräykselle
10.10.2018 12:24 ERJA ELO

10.10.2018 12:24 ERJA ELO


Virkamies räppää, muttei lobbaa
09.10.2018 08:10 INKERI MERILUOTO

   09.10.2018 08:10 INKERI MERILUOTO


Apteekin Terveyspiste nyt myös Ryttylässä
08.10.2018 08:55 ERJA ELO

   08.10.2018 08:55 ERJA ELO


Yleiseen antibioottiin käyttörajoituksia
05.10.2018 16:45 OLLI-PEKKA TIAINEN

   05.10.2018 16:45 OLLI-PEKKA TIAINEN