Hyvän itsehoidon merkitys korostuu kesällä, kun kunnalliset terveyspalvelut heikkenevät... Lue lisää »

Näyttö apteekkien tekemän vieroitustyön vaikuttavuudesta vahvistui. Lue lisää »

Saksalaistutkijat havaitsivat, että monet tuiki tavalliset lääkkeet mylläävät suoliston... Lue lisää »

Järvenpäähän, Nurmijärvelle ja Vihtiin perustettiin toukokuussa uudet apteekit. Lue lisää »

Tutkijat ovat viime aikoina kiistelleet, voitaisiinko tulehduskipulääkkeitä käyttää ant... Lue lisää »

Fimea: Itsehoitolääkkeiden jakelukanavien laajentaminen saattaa heikentää lääkitysturvallisuutta

Lääkejakelu   13.06.2018 16:05  ERJA ELO INGIMAGE

,

Itsehoitolääkkeiden myynti päivittäistavarakaupoista on aiheuttanut eräissä Euroopan maissa ongelmia.

Fimea ja Itä-Suomen yliopisto ovat julkaisseet itsehoitolääkkeiden jakelukanavaa koskevan selvityksen. Selvityksessä tarkasteltiin jakelukanavaan tehtyjen muutosten vaikutuksia Euroopassa.

Selvityksen perusteella jakelukanavien laajentaminen saattaa heikentää lääkitysturvallisuutta. Saatavuuden paranemisella ja joidenkin lääkkeiden aiheuttamien myrkytysten lisääntymisellä on ajallinen yhteys.

Fimean mukaan parantunut lääkkeiden saatavuus voi lisätä myös lääkkeiden tarpeetonta käyttöä. Tutkimustieto itsehoitolääkkeiden käytöstä ja väärinkäytöstä on kuitenkin hajanaista ja perustuu kuluttajien arvioon.

Euroopassa on purettu itsehoitolääkkeiden myyntikanaviin ja hinnoitteluun liittyvää sääntelyä parinkymmenen vuoden aikana.

Muutosten tavoitteena on monessa maassa ollut lääkkeiden hintojen lasku. Katsauksen perusteella ei kuitenkaan voida arvioida, miten sääntelyn purkaminen on vaikuttanut itsehoitolääkkeiden hintoihin tai valikoimaan.

Valvontaan ei riitä resursseja

Jakelukanavan laajentamisen yhteydessä monessa maassa on pyritty varmistamaan lääkitysturvallisuutta lainsäädännön muutoksilla, rajoituksilla ja ohjeilla.

Katsauksen perusteella erilaisten ikä- ja myyntirajoitusten noudattamisessa on kuitenkin merkittäviä puutteita.

Selvityksen perusteella myös päivittäistavarakaupan toimijoiden valvonta on puutteellista. Valvonta on saatettu asettaa esimerkiksi kunnalle, jolla ei ole resursseja tai osaamista. Ongelmana on myös se, että itsehoitolääkkeiden myyntiin liittyviä laiminlyöntejä ei ole sanktioitu.

Edelleen noin puolessa Euroopan maista itsehoitolääkkeitä myydään ainoastaan apteekeissa.

Selvityksessä oli mukana 24 tieteellistä vertaisarvioitua alkuperäistutkimusta ja järjestelmällistä kirjallisuuskatsausta. Itsehoitolääkkeiden jakelukanavia ja hintakehitystä koskevia raportteja on julkaistu myös viranomaisten ja asiantuntijoiden selvityksinä eri maissa, mutta ne eivät ole mukana katsauksessa.

Arkisto


Kesä supistaa kunnallisia terveyspalveluita – apteekit palvelevat kesäsulkujenkin aikaan
21.06.2018 09:00 INKERI MERILUOTO

   21.06.2018 09:00 INKERI MERILUOTO


Päivitetty Käypä hoito –suositus tupakka- ja nikotiiniriippuvuudesta valmistui
20.06.2018 11:02 INKERI MERILUOTO

   20.06.2018 11:02 INKERI MERILUOTO


Kiinnostava tutkimushavainto Saksasta - Lisäävätkö tavalliset kipulääkkeet antibioottiresistenssiä?
19.06.2018 12:25

   19.06.2018 12:25


Fimea on perustanut parin vuoden sisällä yli 20 uutta apteekkia, ja uusia on tulossa lisää
18.06.2018 15:40 INKERI MERILUOTO

   18.06.2018 15:40 INKERI MERILUOTO


Tulehduskipulääkkeillä virtsatieinfektio kuriin?
18.06.2018 13:00 MARI HEIKKILÄ

   18.06.2018 13:00 MARI HEIKKILÄ


PTY:n rahoittama työryhmä ehdottaa uudistuksia apteekkien sääntelyyn
14.06.2018 15:36 ERJA ELO

14.06.2018 15:36 ERJA ELO


Professori Ruskoaho: Nikotiini voisi olla reseptilääke
14.06.2018 14:58 ERJA ELO

   14.06.2018 14:58 ERJA ELO


Apteekkariliitto jakoi apurahoja itsehoitolääkeneuvonnan tutkimukseen
14.06.2018 14:25

   14.06.2018 14:25


Terveydenhuollon ja lääketeollisuuden sidonnaisuudet julki
13.06.2018 09:00 ERJA ELO

   13.06.2018 09:00 ERJA ELO