PÄIVITETTY 15:00 Kaupan aukiolojen vapautuminen heijastui myös apteekkeihin. Apteekki p... Lue lisää »

Influenssarokotuksia on otettu ennätystahtiin, yli miljoona suomalaista on saanut saanu... Lue lisää »

Suomen Lääkäriliiton valtuuskunta valitsi lauantaina hallituksen uudeksi puheenjohtajak... Lue lisää »

Uusi alusta mahdollistaa toisen puolesta ostamisen. Lääkkeiden verkkokauppa saa vauhtia... Lue lisää »

Harmaantuva Suomi tarvitsee verkkokauppaa myös lähiöissä. Kotiinkuljetusten kysyntä tul... Lue lisää »

Ylijohtaja Varhila: Uskon sote-uudistuksen pääsevän nyt maaliin

   27.02.2017 09:10  ERJA ELO MIKKO KÄKELÄ

Sote-uudistukseen liittyvä lainvalmistelu on pitänyt ylijohtaja Kirsi Varhilan kiireisenä. Uudistuksen yhteyedssä punnitaan myös apteekkijärjestelmän toimivuus.

Viime hallituskauden lopulla sosiaali- ja terveysministeriön ylijohtaja Kirsi Varhila oli toiveikas. Vuosia jatkunut sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusprosessi oli jo lähellä maaliviivaa. Eteneminen kuitenkin pysähtyi maaliskuussa 2015 kuin seinään.

Perustuslakivaliokunta edellytti sote-järjestämislakiin laajoja muutoksia, joita lainvalmistelijat eivät ehtineet saada valmiiksi ennen hallituksen vaihtumista.

Sipilän hallitus hylkäsi sote-suunnitelmat, ja ministeriön virkamieskunta alkoi muokata lakipykäliä uusien poliittisten linjausten mukaisiksi – jälleen kerran.

Nyt järjestämislain valmistelu on taas loppusuoralla.

– Uskon että tällä kertaa maaliin päästään. Läpimeno voi kaatua ainoastaan perustuslakivaliokunnan käsittelyyn, Varhila sanoo.

Uuden sote-järjestelmän pitäisi käynnistyä vuoden 2019 alusta. Sen on tarkoitus vahvistaa palveluja, sujuvoittaa hoitopolkuja, lyhentää jonoja ja turvata palvelujen saanti yhdenvertaisesti koko maassa.

Palvelujen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä maakunnille, joita tulee olemaan 18. Palvelujen tuottamisesta kilpailevat julkinen ja yksityinen sosiaali- ja terveydenhuolto.

Nykyisessä palvelujärjestelmässä vahva julkinen puoli muodostaa pohjan, jota yksityinen puoli täydentää. Uudessa mallissa kaikki palvelutuotanto on yhtiöitetty, jolloin julkinen ja yksityinen ovat samalla viivalla.

Sairaaloiden työnjakoa, sosiaalipäivystystä ja yhteispäivystyspalveluja uudistetaan. Laaja ympärivuorokautinen päivystys keskitetään 12 maakuntaan, joista viidessä on yliopistosairaala ja seitsemässä suuri keskussairaala.

Lopuissa maakunnissa säilyy ympäri vuorokauden päivystävä sairaala, mutta ei kaikkia erikoisalojen palveluja.

Lapsi suoraan korvalääkärille

Potilaan valinnanvapaus laajenee huomattavasti nykyisestä, jos lausuntokierroksella oleva valinnanvapauslainsäädäntö hyväksytään.

Potilas sitoutuu vuodeksi kerrallaan hankkimaan sosiaali- ja terveyspalvelunsa tietyltä palveluntuottajalta, joka voi olla esimerkiksi maakunnan omistama yhtiö, yksityinen lääkäritalo tai järjestö.

Valinnanvapaus koskee aluksi peruspalveluja, jotka vastaavat nykyisiä terveyskeskuspalveluja. Myöhemmin vapaus laajenee soveltuvilta osin erityistason palveluihin.

– Silloin korvasärystä kärsivän lapsen voi viedä suoraan sote-keskuksen korvalääkärin vastaanotolle, Varhila havainnollistaa.

Asiakas maksaa joka paikassa saman käyntimaksun. Maakunta korvaa palveluntuottajalle kiinteän vuosihinnan riippumatta siitä, käykö asiakas siellä yhden vai kymmenen kertaa. Yksityiset toimijat päättävät itse, haluavatko ne lähteä valinnanvapausmarkkinoille kilpailemaan asiakkaista.

Suuret yksityiset lääkäritalot ovat erittäin kiinnostuneita.

– Ne ovat vahvistaneet asemiaan yrityskaupoilla ja valmiina, kun valinnanvapauslainsäädäntö tulee voimaan. Enemmän olen huolissani siitä, miten julkinen puoli saadaan yhtiöitettyä, Varhila sanoo.

Sekä julkisella että yksityisellä puolella on kehitteillä perinteisten palvelujen rinnalle uusia palvelumuotoja. Tulossa on ajasta ja paikasta riippumatonta digitaalista neuvontaa ja virtuaalista etälääkäripalvelua, kiertäviä rokotusbusseja sekä neuvolapalvelujen kotikäyntejä.

Lääkkeitä pitää saada yölläkin

Sote-uudistuksen yhteydessä tullaan tarkastelemaan myös lääkehuollon kokonaisuutta ja apteekkien asemaa.

– Tästä ei ole epäilystäkään, muutospaine on nyt suuri. Apteekkareiden täytyy itse tunnistaa apteekkijärjestelmään kohdistuvat haasteet ja pohtia ratkaisuja erittäin aktiivisesti. Apteekkariliitto tuli omilla ehdotuksillaan ulos syksyllä, ja hyvä niin, mutta riittävätkö ne. Itse olisin kaivannut jotain raflaavampaa, Varhila sanoo.

Hän nostaa esimerkiksi sen, että vain suurimmilla paikkakunnilla saa apteekkipalveluja öisin. Apteekkien yöpäivystyksille olisi tarvetta myös maakuntien yhteispäivystysten lähellä, sillä vain harva potilas saa päivystyksestä mukaansa aloituspakkauksen.

– Voin hyvin kuvitella, että apteekin pito yöaikaan ei ole tuottoisaa, mutta lääkkeiden saatavuus nousee varmasti keskusteluun, kun päättäjät miettivät potilaan hoitoketjua kokonaisuutena.

Julkisuudessa on esitetty apteekkijärjestelmään suuria muutoksia. Varhila ei ehdotuksille lämpene.

Apteekkien määräsääntelyn vapauttaminen saattaisi pienentää apteekkien kokoa, jolloin lääkevalikoima supistuisi ja lääkkeiden toimitusvarmuus huononisi. Itsehoitolääkkeiden myynnin salliminen apteekkien ulkopuolella saattaisi lisätä lääkkeiden kokonaiskäyttöä.

– Nämä ovat vaikeita kysymyksiä. Pitää myös pohtia, minkälaisen määrän apteekkeja viisimiljoonainen kansa voi elättää, hän lisää.

Varhila kehottaa apteekkeja miettimään vakavasti myös tuotevalikoimaansa. Hän on huomannut kosmetiikan ja erilaisten hyvinvointituotteiden tarjonnan lisääntyneen.

– Olen ollut ja olen edelleen nykyjärjestelmän kannattaja, mutta valikoima laittaa miettimään, minkä varjolla myydään mitäkin. Jos nykyapteekista tulee kauppa, miksei kaupasta voi tulla apteekki?

Portinvartijaa ei tarvita

Apteekkariliiton tavoitteena on, että avohuollon apteekit saisivat olla sote-järjestelmässä muun terveydenhuollon mukana parantamassa lääkehoidon onnistumista, edistämässä terveyttä ja tuottamassa kustannussäästöjä.

Apteekit voisivat toimia nykyistä vahvemmin terveydenhuollon ensipisteinä arvioimassa, voiko potilas hoitaa vaivansa elintapamuutoksilla tai itsehoitolääkkeillä vai tarvitseeko hän lääkärin apua.

Kirsi Varhila arvostaa apteekkien neuvontatyötä, mutta ei usko apteekkien saavan roolia terveydenhuollon ”portinvartijoina”.

– Ihmisille tulee erittäin laaja vapaus palveluntuottajan valinnassa. On hyvin vaikea kuvitella, että säädettäisiin tämän tyylistä portinvartijuutta mihinkään.

Varhila on huomannut, että apteekit ovat ryhdistäytyneet neuvontatyössä sen jälkeen, kun apteekkijärjestelmää alettiin haastaa voimakkaasti viime vuonna.

– Neuvontaa ja ohjausta tulee pyytämättä ja kysymättä, kuten pitääkin! Kun apteekit onnistuvat tässä roolissaan hyvin, asiakkaat käyttävät palveluja mielellään.

Apteekit osaksi järkevää lääkehoitoa

Kirsi Varhila näkee apteekkien roolin tärkeänä potilaiden kokonaishoidon kannalta tulevaisuudessakin.

– Apteekki linkittyy montaa kautta potilaan sote-palveluketjuun. Farmasian ammattilaisten asiantuntijuus tulee olemaan erittäin tärkeä omahoidon yleistyessä.

Tavoitteena on, että suomalaiset alkavat syöttää Kanta-palveluiden omatietovarantoon tietoja tekemistään terveysmittauksista ja käyttämistään itsehoitolääkkeistä. Näin esimerkiksi kokonaislääkitys on paremmin tiedossa.

Rationaalisen lääkehoidon edistäminen on kirjattu hankkeeksi pääministeri Sipilän hallitusohjelmaan. Sosiaali- ja terveysministeriössä toimiva ohjausryhmä julkaisee väliraportin tammi–helmikuun vaihteessa ja loppuraportin vuoden lopussa.

Työryhmissä keskustellaan muun muassa tarpeettomien lääkeostojen ja lääkehävikin vähentämisestä. Rationaalisen lääkehoidon uskotaan tuovan merkittäviä säästöjä yhteiskunnan ja potilaiden maksamiin lääkekustannuksiin.

– Tähän mennessä lääkealalta on pitänyt löytää nopeita säästöjä lyhytnäköisesti höyläperiaatteella. Nyt meillä on mahdollisuus arvioida kokonaisuutta ja tehdä järjellisiä pitkän aikavälin suunnitelmia, Kirsi Varhila kiittelee.

Apteekkariliitto on ehdottanut yhtenä rationaalisen lääkehoidon toimenpiteenä, että kunnat kustantaisivat lääkehoidon arviointeja tietyin kriteerein, esimerkiksi paljon lääkkeitä käyttäville.

Varhila kehuu vanhustenhuollossa toteutettuja hankkeita, joissa on saatu karsittua turhia tai haitallisia lääkkeitä.

– Nämä ovat loistavia esimerkkejä siitä, miten eri alojen asiantuntijoiden osaaminen yhdistyy asiakkaan parhaaksi. Arvioinneista on selvästi hyötyä potilaiden hyvinvoinnille ja taloudellisesti, mutta niitä on vaikea tuoda osaksi soten palvelukokonaisuutta. Kuka arvioinnin rahoittaa ja miten?

Soittakaa muutosjohtajille!

Sote-lainsäädäntö on tarkoitus saada voimaan heinäkuussa. Silloin maakunnissa käynnistyvät väliaikaishallinnot, jotka ryhtyvät valmistelemaan maakuntahallintoa.

Maakuntavaalit pidetään tammikuussa 2018, presidentinvaalien yhteydessä. Uudet maakuntavaltuustot aloittavat maaliskuussa.

– Vuosi 2018 tulee olemaan erittäin hektistä suunnitteluvaihetta, jossa linjataan maakuntien palvelustrategiat ja palveluverkot. Tähän työhön apteekkien on hyvä päästä mukaan, Varhila neuvoo.

Hän kannustaa apteekkareita ottamaan pikaisesti yhteyttä alueidensa maakunta- ja sote-muutosjohtajiin.

– Heille kannattaa kertoa apteekin tarjoamista palveluista ja ehdottaa yhteistyötä. Farmasian ammattilaisten asiantuntijuuden esiin nostaminen auttaa päättäjiä hahmottamaan alueen apteekkiverkoston mahdollisuuksia, Varhila uskoo.


Kolminapainen Kanta-Häme on apteekeille haastava yhteistyökumppani

19.10.2017 10:36 INKERI HALONEN

"Kun saamme kaikki viimein yhteen organisaatioon, niin lääkehuollon suunnittelu sotessa muuttuu help... Lue lisää


Pirkanmaa haluaa hyödyntää apteekkiverkostoa sotessa

18.10.2017 09:00

Apteekeilta odotetaan paljon, sillä koko palvelujärjestelmän ideana on hyödyntää nykyisiä toimijoita... Lue lisää


Etelä-Pohjanmaa haluaa lisätä koneellista annosjakelua

17.10.2017 09:30 INKERI HALONEN

Apteekkeja kannustetaan kehittämään paikallista yhteistyötä jatkuvasti – soten lopullisia päätöksiä ... Lue lisää


Vaasalaisapteekki: ”Lääkehoidon arviointi on apteekkien parasta osaamista”

29.06.2017 10:00 INKERI HALONEN

Vaasan Palosaaren apteekissa toivotaan, että apteekin lääkehoidon osaaminen otettaisiin osaksi sote-... Lue lisää


Satakunta: Apteekeilla tärkeä rooli etenkin haja-asutusalueilla

28.06.2017 10:37 INKERI HALONEN

Satakunta pohtii terveysasemaverkoston tulevaisuutta. Nyt terveysasemia on 55. Lue lisää


Pohjanmaalla lääkehuollon pohdinta osana sotea on jo aloitettu

27.06.2017 10:25 INKERI HALONEN

”Varsinaiseen kehitystyöhön päästään, kun laki valinnanvapaudesta on hyväksytty”, Pohjanmaan sote-jo... Lue lisää


Sote herättää huolta Varsinais-Suomessa - apteekkiasioita ei ole vielä pohdittu

26.06.2017 11:00 INKERI HALONEN

Kiireen keskellä apteekkien rooli osana sotea on jäänyt ohuelle pohdinnalle, Salon Vanhan apteekin a... Lue lisää


Sote-sarja jatkuu! Vuorossa Pohjanmaa, Satakunta ja Varsinais-Suomi

26.06.2017 10:20

Ruotsinkielisen väestön osuus vaihtelee länsirannikon maakunnissa yli puolesta muutamaan prosenttiin... Lue lisää


Keski-Suomi kutsuu apteekkeja pop-up-työryhmiin

10.05.2017 10:03 INKERI HALONEN

Keski-Suomi on kiinnostunut apteekkien mahdollisuuksista toimia etähyvinvointipalveluiden tarjoajina... Lue lisää


Huoli annosjakelun sote-kilpailutuksista kalvaa myös Pieksämäen apteekkeja

08.05.2017 14:02

Apteekit toivovat hyvän yhteistyön jatkuvan myös uudella Etelä-Savon sote-alueella. Lue lisää


Pohjois-Savo luottaa muutoksessa apteekin toimintaan

04.05.2017 12:10 INKERI HALONEN

”Apteekit ovat ehkä ajatuksissa olleet sellainen varma kivijalka, jonka muuttumisesta ei ole ollut s... Lue lisää


Etelä-Savo kaipaa innovaatioita kotihoidon tueksi

03.05.2017 09:00

”Jos apteekit pystyvät kehittämään kotona tapahtuvan hoidon tueksi innovaatioita, niin se vahvistaa ... Lue lisää


Siun Sote haluaa kehittää yhteydenpitoa apteekkien kanssa

02.05.2017 08:44 INKERI HALONEN

Luvassa on todennäköisesti myös yhteisiä Siun Soten ja apteekkien henkilöstöjen koulutustilaisuuksia... Lue lisää


Onnistuminen tuo suurimmat säästöt

28.04.2017 10:44 ARJA KARJALAINEN

Apteekkien lääkeosaamisen hyödyntäminen terveydenhuollossa on modernia tulevaisuutta. Lue lisää


Kansanedustaja Heikkinen: Apteekkiverkostoa hyödynnettävä sotessa

26.04.2017 08:52 INKERI HALONEN

Heikkinen kehottaa apteekkeja miettimään, mitä annettavaa heillä voisi olla sosiaalihuollon suuntaan... Lue lisää


Sote-sarja jatkuu! Vuorossa itäinen ja keskinen Suomi

26.04.2017 08:44 INKERI HALONEN

Valinnanvapautta testataan sekä Keski-Suomessa että Pohjois-Karjalan alueella. Lue lisää


Terveysasema suljettiin, apteekki avasi Terveyspisteen ja etälääkäripalvelun

27.03.2017 09:20

Kun Lohja sulki yhden terveysasemistaan, lähiapteekki alkoi tarjota sairaanhoitajan ja etälääkärin p... Lue lisää


Savuttomana leikkaukseen, apteekin kautta

10.03.2017 10:02 ERJA ELO

Ideana on auttaa nikotiiniriippuvaiset irti tupakasta vähintään 1–2 kuukautta ennen operaatiota. Lue lisää


Ylijohtaja Varhila: Uskon sote-uudistuksen pääsevän nyt maaliin

27.02.2017 09:10 ERJA ELO

Uudistuksen yhteyedssä punnitaan myös apteekkijärjestelmän toimivuus. Lue lisää


PoPSTer: Haluamme lisätä yhteistyötä apteekkien kanssa

23.02.2017 10:00 INKERI HALONEN

Pohjois-Pohjanmaalla pohditaan muun muassa lääkehoidon arviointien tekemistä avoapteekkien avulla. Lue lisää


Lapin sote-alueella etsitään ratkaisuja etäisyyksiin – apteekeilta odotetaan aloitteellisuutta

22.02.2017 10:00 INKERI HALONEN

Pitkät etäisyydet leimaavat myös apteekkipalveluiden kehittämistä. Lue lisää


Keski-Pohjanmaan Soite: Toivomme apteekeilta yhteistyöehdotuksia

21.02.2017 10:00 INKERI HALONEN

Sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite aloitti toimintansa tämän vuoden alussa. Lue lisää


STM:n Tuomas Pöysti: ”Erinomaista, että apteekkien roolia tarkastellaan”

17.02.2017 09:00 INKERI HALONEN

Pöystin mukaan apteekki voi toimia terveydenhuollon ensimmäisenä kontaktina nykyistä laajemmin. Lue lisää


Kainuu kokeilee etähyvinvointipalvelua apteekeissa

16.02.2017 09:40 INKERI HALONEN

Etähyvinvointiyhteyttä tarjotaan ainakin Paltamon, Suomussalmen, Kuhmon ja Kajaanin Veturi apteekiss... Lue lisää


Uusi sarja alkaa! Mikä on apteekin rooli uusilla sote-alueilla?

15.02.2017 10:00 INKERI HALONEN

Viisiosainen sarja esittelee kaikki Suomen sote-yhteistyöalueet ja niiden maakunnat. Lue lisää


Soten apuna lähellä ja kaikkialla

09.02.2017 12:35 VESA KUJALA

Apteekeilla tulee olla iso rooli uudelle järjestelmälle asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa. Lue lisää


Apteekin perustehtävä sotessa

20.01.2017 10:24 VESA KUJALA

Apteekin perustyöhön kuuluu arvioida, voidaanko oireet hoitaa itsehoidolla vai onko syytä konsultoid... Lue lisää


Apteekit toimittavat tuhansia lääketoimituksia kotioville vuosittain

24.10.2016 09:15 KATARIINA KALSTA

Asiakkaiden kotiin toimitetaan muun muassa verkkoapteekkitilauksia, dialyysinesteitä ja annosjaeltuj... Lue lisää


Kainuussa suunnitellaan etälääkäripisteitä apteekkeihin

06.09.2016 08:45 INKERI HALONEN

Jos DIHYTE-nimellä kulkeva hanke etenee toivotusti, ensimmäiset kokeilut apteekeissa käynnistetään t... Lue lisää


Kesä kasvatti etälääkäripalvelun kysyntää Vähänkyrön apteekissa

12.08.2016 09:28

Etälääkäripalvelua tarjotaan nyt viiden apteekin yhteydessä. Lue lisää