Kilpailu- ja kuluttajaviraston Kirsi Leivo kaipaa lääkejakeluun lisää kilpailua, mutta ... Lue lisää »

Tamron järjestämän kilpailun kummassakin sarjassa kilpailee kolme finalistia. Voittajat... Lue lisää »

Suomen Apteekki uhmaa saamansa markkinointikieltoa – kuluttajaviranomainenkin on saanut... Lue lisää »

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on myöntänyt ansiomerkit kuudelle farmasian alan ... Lue lisää »

Apteekkien neuvonta toteutuu Fimean tekemän mukaan varsin hyvin, mutta laatu vaihtelee.... Lue lisää »

Suuntana Uusi APTEEKKI

   12.04.2018 09:55  MERJA HIRVONEN

MITEN PARANNETAAN lääkehoitojen onnistumista? Miten kavennetaan terveyseroja? Miten saadaan lääkkeiden hintoja alas?

Miten lisätään apteekkien määrää? Miten huolehditaan lääkitysturvallisuudesta? Miten saadaan apteekit toimimaan
entistä kiinteämmin osana terveydenhuoltoa?

Apteekkitoiminnan tulevaisuutta koskeva keskustelu käy vilkkaana.

Keskustelun ytimessä on pohdinta siitä, mihin suuntaan apteekkia halutaan kehittää.

Erään jaottelun mukaan suuntia on kolme: terveydenhuoltoon suuntautuva apteekki, erikoiskauppaan suuntautuva apteekki tai lääkejakeluun ja lääkevalmistukseen keskittyvä apteekki.

Ennen kuin päätetään, kuinka apteekkeja kehitetään, pitää päättää, mihin suuntaan apteekkeja halutaan uudistaa.


APTEEKKARILIITTO JULKISTI Uusi APTEEKKI -ohjelmansa maaliskuun puolivälissä.

Tulevaisuuteen katsova Uusi APTEEKKI -ohjelmamme lähtee apteekkitoiminnan integraatiosta yhä syvemmälle terveydenhuoltoon – asiakkaan eduksi ja lääkärin työn tueksi.

Ohjelma perustuu nykyistä notkeampaan apteekkilupajärjestelmään ja mahdollistaa myös matalan kynnyksen terveyspalveluita alueilla, joilla niitä on huonosti saatavilla.

Apteekkeihin tehdään jo nyt enemmän asiakaskäyntejä kuin muihin terveydenhuollon toimipisteisiin yhteensä. Apteekki on suuressa mittakaavassa ainoa terveydenhuollon toimipiste, jossa asiakas voi aikaa varaamatta keskustella vaivastaan terveydenhuollon ammattihenkilön kanssa.

Tätä roolia matalan kynnyksen palvelupisteenä kannattaa apteekkitoiminnan kehittämistyössä jatkossakin vahvistaa.


OLEMME TYÖSTÄNEET ohjelmaamme yhdessä asiakkaiden, apteekkareiden ja sidosryhmiemme kanssa.

Uudistusohjelmamme koostuu neljästä kokonaisuudesta: apteekkitoiminnasta osana terveydenhuoltoa, lupajärjestelmän uudistamisesta, digitalisaation edistämisestä ja lääkekorvausjärjestelmän uudistamisesta.

Apteekkitoimintaa koskeva kehittämistyö – kuten muukin yhteiskunnallinen kehittämistyö – on aina punnintaa
erilaisten kehittämissuuntien välillä.

Suomessa apteekkeja on kehitetty lääkitysturvallisuuden ja lääkkeiden saatavuuden lähtökohdista. Nyt keskustelussa pulpahtelee pinnalle halu kilpailun lähtökohdista kehitettävästä apteekkijärjestelmästä.

Kilpailu on hyvä renki, mutta huono isäntä. Kilpailua kannattaa hyödyntää silloin, kun sillä ei aiheuteta haittaa terveydenhuollon tavoitteiden toteutumiselle, mutta itsetarkoitukseksi sitä ei pidä asettaa.

Apteekkitoiminnan kehittämistyötä kannattaa tehdä maltillisin mutta määrätietoisin, terveydenhuollon tavoitteista lähtevin askelin.

Kirjoittaja on Apteekkariliiton toimitusjohtaja.

**

I riktning mot Det nya APOTEKET


HUR FÅR VI läkemedelsbehandlingarna att fungera bättre? Hur minskar vi hälsoskillnaderna? Hur får vi ner läkemedlens pris?

Hur ökar vi antalet apotek? Hur sköter vi läkemedelssäkerheten? Hur gör vi apoteken till en ännu mer integrerad del av hälsovården?

Diskussionen går het om apoteksverksamhetens framtid.

I diskussionens centrum står frågan om i vilken riktning apoteket ska utvecklas.

Enligt en indelning är riktningarna tre: Ett apotek som är inriktat på hälsovård, ett apotek som närmast är en specialaffär eller ett apotek som koncentrerar sig på läkemedelsdistribution och läkemedelstillverkning.

Innan vi beslutar hur apoteken ska utvecklas, måste vi besluta i vilken riktning vi vill att förnyelsen går.APOTEKAREFÖRBUNDET introducerade sitt program Det nya APOTEKET i medlet av mars.

Vårt program Det nya APOTEKET riktar blicken mot framtiden och utgår ifrån att apoteksverksamheten ska integreras allt mer i hälsovården – till nytta för kunderna och till stöd för läkarna.

Programmet grundar sig på ett smidigare apotekstillståndssystem och möjliggör hälsovårdstjänster med låg tröskel i områden där det nu är dålig tillgång på dem.

Apoteken har redan nu fler kundbesök än alla andra hälsovårdsenheter sammanlagt.

Apoteket är den enda hälsovårdstjänsten i stor skala där kunden kan diskutera sina besvär med en hälsovårdsexpert utan att boka tid.

Denna roll som serviceställe med låg tröskel lönar det sig att förstärka även i fortsättningen när apoteksverksamheten utvecklas.VI HAR UTARBETAT vårt program tillsammans med kunder, apotekare och intressentgrupper.

Förnyelseprogrammet består av fyra helheter: apoteksverksamheten som en del av hälsovården, förnyandet av tillståndssystemet, främjandet av digitaliseringen och förnyandet av läkemedelsersättningssystemet.

Arbetet med att utveckla apoteksverksamheten – precis som annat samhälleligt utvecklingsarbete – innebär att väga olika utvecklingsriktningar mot varandra.

I Finland har apoteken utvecklats med utgångspunkt i läkemedelssäkerhet och god tillgång på läkemedel.

Nu hörs i diskussionen en önskan om att utveckla apotekssystemet med utgångspunkt i konkurrens.

Konkurrensen är en bra dräng, men en dålig husbonde. Konkurrens kan gärna utnyttjas när den inte gör det svårare att nå hälsovårdens målsättningar, men något självändamål bör den inte bli.

Apoteksverksamheten bör utvecklas med lugna men målmedvetna steg och med utgångspunkt i hälsovårdens
målsättningar.


Skribenten är verkställande direktör i Apotekareförbundet.


Juokseva vesi ei pilaannu
04.10.2018 10:25 KIRSI PIETILÄ

   04.10.2018 10:25 KIRSI PIETILÄ


Apteekkien sijainnin ohjaus on tarpeen
12.06.2018 11:18 ERKKI KOSTIAINEN

   12.06.2018 11:18 ERKKI KOSTIAINEN


Reseptilääkkeiden hintojen aleneminen jatkuu
15.02.2018 09:46 MARJA RITALA

   15.02.2018 09:46 MARJA RITALA


Satavuotias Suomi tarvitsee apteekin apua
08.12.2017 10:05 CHARLOTTA SANDLER

   08.12.2017 10:05 CHARLOTTA SANDLER


Lääkkeiden hyvä saatavuus ei ole itsestäänselvyys
05.10.2017 10:00 ERKKI KOSTIAINEN

   05.10.2017 10:00 ERKKI KOSTIAINEN


Terveydenhuollon tavoitteita, kilpailun lisäämistä – ja leikkauksia
08.06.2017 14:18 MERJA HIRVONEN

   08.06.2017 14:18 MERJA HIRVONEN


Luotettavaa työtä muutosten keskellä
06.04.2017 14:38 MARJA RITALA

   06.04.2017 14:38 MARJA RITALA


Soten apuna lähellä ja kaikkialla
09.02.2017 12:35 VESA KUJALA

   09.02.2017 12:35 VESA KUJALA


Ravistusten vuosi
15.12.2016 12:00 MERJA HIRVONEN

   15.12.2016 12:00 MERJA HIRVONEN