Kilpailu- ja kuluttajaviraston Kirsi Leivo kaipaa lääkejakeluun lisää kilpailua, mutta ... Lue lisää »

Tamron järjestämän kilpailun kummassakin sarjassa kilpailee kolme finalistia. Voittajat... Lue lisää »

Suomen Apteekki uhmaa saamansa markkinointikieltoa – kuluttajaviranomainenkin on saanut... Lue lisää »

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on myöntänyt ansiomerkit kuudelle farmasian alan ... Lue lisää »

Apteekkien neuvonta toteutuu Fimean tekemän mukaan varsin hyvin, mutta laatu vaihtelee.... Lue lisää »

Puheenjohtajakauden loppumietteitä

   13.12.2018 08:30  MARJA RITALA PHARMAPRESS

PUHEENJOHTAJAKAUTENI lähestyy loppuaan. Neljä työntäyteistä vuotta puheenjohtajana on takana ja vielä useampi vuosi Apteekkariliiton muissa luottamustehtävissä.

Apteekit ovat näiden vuosien aikana uudistuneet nopealla tahdilla. Ne toimivat nyt hyvin digitaalisesti ja reaaliaikaisesti. Harppaukset tietoteknisissä ratkaisuissa, digitalisaatiossa ja robotiikassa eivät jää apteekkien palveluita käyttäviltä huomaamatta. Apteekit myös näyttävät erilaisilta, sillä moni on ottanut käyttöön yhteisen vihreän ristin brändi-ilmeemme.

Apteekit ovat luoneet vuosien saatossa konseptin, jossa lääkkeiden käytön opastus, lääkkeen toimitus, lääkkeiden käyttöön ja korvauksiin liittyvät palvelut sekä terveydenhoitoon läheisesti liittyvien tuotteiden myynti palvelevat asiakasta erittäin tarkoituksenmukaisesti.

Terveydestään huolehtiva asiakas on apteekissa keskiössä. Farmasian ammattilaiset kuuntelevat häntä ja kartoittavat hänen tarpeensa. Asiakastyytyväisyystutkimus tältä vuodelta kertoo, että apteekkien asiakkaat ovat erittäin tyytyväisiä saamaansa palveluun.


TÄRKEINTÄ MEILLE APTEEKKIN ammattilaisille on kuitenkin huolehtia siitä, että lääkkeitä käytetään oikein. Siihen tähtää myös hallituksen rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelma, joka valmistui alkuvuodesta. Odotan ja uskon, että sen toimeenpanoonkin ryhdytään.

Kehittyminen ja uusiutuminen ovat elinehtoja. Siksi Apteekkariliittokin on tehnyt tukun ehdotuksia.


Hallitus pohti myös apteekkitoimintaa puolivälissä kauttaan. Sen apteekkitoimintaa koskevat linjaukset ovat nyt odottamassa eduskunnan käsittelyä kahdessakin eri lakipaketissa. Linjaukset tehtiin kuunnellen poliittista keskustelua, joka on käynyt vilkkaana koko vaalikauden.

Hallituksella ja ministeriöllä eivät kuitenkaan puurot ja vellit menneet sekaisin, kuten keskustelun kiihkeimmissä vaiheissa kävi innokkaimmille, rajujen liberaalien uudistusten vaatijoille. Hallitus päätyi esittämään maltillisia uudistuksia, joiden takana alan toimijatkin seisovat. Terveydenhuollolliset lähtökohdat apteekkitoiminnan kehittämiselle tunnustettiin.


KUN NYT VAALIKAUSIKIN kääntyy kohti loppusuoraa, voin ilokseni todeta, että apteekkitoiminnan peruspilarit – proviisoriomistus, sijainnin ohjaus, lääketaksa-apteekkivero ja lääkkeet vain apteekista ammattilaisen neuvonnan kera – ovat edelleen jykevästi paikoillaan.

Nykymaailmassa kehittyminen ja uusiutuminen ovat elinehtoja. Siksi Apteekkariliittokin on tehnyt tukun ehdotuksia, joilla apteekkeja ja apteekkeihin ja lääkkeisiin liittyvää sääntelyä voidaan edelleen kehittää. Niin, että asiakkaat saavat apteekista maailman parasta ja samalla kustannustehokkainta lääkehuollon palvelua kaikkialla Suomessa.

Jätän levollisin ja kiitollisin mielin vastuun näiden ehdotusten eteenpäin viemisestä Apteekkariliiton tulevalle hallitukselle ja sen uudelle puheenjohtajalle.

Kirjoittaja on Apteekkariliiton puheenjohtaja.

Funderingar vid slutet av ordförandeperioden

MIN ORDFÖRANDEPERIOD närmar sig sitt slut. Fyra arbetsdryga år som ordförande ligger bakom och ännu fler år i andra förtroendeuppgifter i Apotekareförbundet.

Apoteken har under dessa år förnyats i snabb takt. De fungerar nu bra digitalt och i realtid. De som använder apotekens tjänster märker säkert våra framsteg inom datateknik, digitalisering och robotik. Apoteken ser också annorlunda ut, eftersom många har tagit i bruk vår gemensamma symbol, det gröna korset.

Apoteken har genom åren skapat ett koncept där kunden betjänas ytterst ändamålsenligt, med läkemedelsrådgivning, läkemedelsexpedition, tjänster som har att göra med läkemedelsanvändning och ersättningar samt försäljning av produkter som är förknippade med hälsovård.

Kunden som vill sköta sin hälsa står i centrum på apoteket. Farmaciexperter lyssnar på kunden och kartlägger kundens behov. Årets studie i kundnöjdhet berättar att apotekens kunder är väldigt nöjda med den betjäning de fått.

DET VIKTIGASTE FÖR OSS som arbetar på apoteket är ändå att se till att läkemedlen används rätt. Det är också målet med regeringens genomförandeprogram för rationell läkemedelsbehandling, som blev klart i början av året. Jag väntar och tror på att man också kommer att genomföra det.

I dagens värld är utveckling och förnyelse livsvillkor. Därför har också Apotekareförbundet gjort en bunt med förslag.Regeringen begrundade också apoteksverksamheten i mitten av sin period. Riktlinjerna för apoteksverksamheten väntar nu på att behandlas i riksdagen i form av två lagpaket. Riktlinjerna drogs upp med hänsyn till den politiska diskussionen, som varit livlig hela valperioden.

Regeringen och ministeriet tappade inte koncepterna, som de ivrigaste som krävde våldsamt liberala reformer gjorde när diskussionen gick som hetast. Regeringen stannade för sansade reformer som också apoteksbranschen kan stöda. Man erkände att apoteksverksamheten bör utvecklas ur hälsovårdsperspektiv.


NÄR DU ÄVEN VALPERIODEN närmar sig sitt slut kan jag till min glädje konstatera att apoteksverksamhetens grundpelare - provisorsägande, lägesstyrning, läkemedelstaxa-apoteksskatt och läkemedel endast från apoteket med expertrådgivning - står stadigt på sin plats.

I dagens värld är utveckling och förnyelse livsvillkor. Därför har också Apotekareförbundet gjort en bunt med förslag om ytterligare utveckling av apoteken och reglerna gällande apotek och läkemedel. Så att kunderna på apoteken kan få världens bästa och samtidigt kostnadseffektivaste läkemedelsförsörjning med tillhörande tjänster överallt i Finland.

Med tacksamhet och lugn i sinnet överlåter jag ansvaret att föra dessa förslag vidare till Apotekareförbundets nya styrelse och ordförande.

Skribenten är ordförande i Apotekareförbundet.


Juokseva vesi ei pilaannu 04.10.2018 10:25 KIRSI PIETILÄ

   04.10.2018 10:25 KIRSI PIETILÄ


Apteekkien sijainnin ohjaus on tarpeen 12.06.2018 11:18 ERKKI KOSTIAINEN

   12.06.2018 11:18 ERKKI KOSTIAINEN


Suuntana Uusi APTEEKKI 12.04.2018 09:55 MERJA HIRVONEN

   12.04.2018 09:55 MERJA HIRVONEN


Reseptilääkkeiden hintojen aleneminen jatkuu 15.02.2018 09:46 MARJA RITALA

   15.02.2018 09:46 MARJA RITALA


Satavuotias Suomi tarvitsee apteekin apua 08.12.2017 10:05 CHARLOTTA SANDLER

   08.12.2017 10:05 CHARLOTTA SANDLER


Lääkkeiden hyvä saatavuus ei ole itsestäänselvyys 05.10.2017 10:00 ERKKI KOSTIAINEN

   05.10.2017 10:00 ERKKI KOSTIAINEN


Terveydenhuollon tavoitteita, kilpailun lisäämistä – ja leikkauksia 08.06.2017 14:18 MERJA HIRVONEN

   08.06.2017 14:18 MERJA HIRVONEN


Luotettavaa työtä muutosten keskellä 06.04.2017 14:38 MARJA RITALA

   06.04.2017 14:38 MARJA RITALA


Soten apuna lähellä ja kaikkialla 09.02.2017 12:35 VESA KUJALA

   09.02.2017 12:35 VESA KUJALA