Sivusto keräsi vaikuttajien ja kansalaisten lupauksia antibioottiresistenssin torjumise... Lue lisää »

"Mahtava, ihana". Farmasian Päivillä palkittu apteekki sai oppilailta arvosanan 9,7. Lue lisää »

Alan suurin koulutustapahtuma käsittelee tänä vuonna lääkeammattilasten kasvavaa terved... Lue lisää »

Järjestöjen mukaan apteekkialaa pitää uudistaa, mutta Ruotsin virheitä ei kannata toist... Lue lisää »

Omega-3-rasvahappo- ja D-vitamiinipillerit eivät näytä ehkäisevän sydän- ja verisuonit... Lue lisää »

Lääkejäämät kannattaa puhdistaa jo päästölähteillä

   23.09.2016 11:11  Taina Nystén

LÄÄKEAINEIDEN JÄÄMIÄ päätyy ympäristöön niiden käytöstä sekä lääkejätteiden ja tuotantolaitosten päästöistä mm. puhdistettujen jätevesien sekä puhdistamolietteiden kautta Suomessa ja muualla maailmassa.

Ongelman laajuuden voimme ymmärtää kunnolla vasta sitten, kun lääkeaineiden havaitsemiseen tarvittava analytiikka on riittävän tarkka ja laadukas – toistaiseksi näin ei vielä täysin ole.

Pitoisuuksia ympäristössä on kuvattu ”pieniksi”, mutta lääkkeet on kehitetty aiheuttamaan vasteita jo hyvinkin pieninä pitoisuuksina.

Lisäksi lääkejäämien monimutkaista ympäristökäyttäytymistä tai -vaikutuksia sekä yhteisvaikutuksia jäteveden ”kemikaalicocktaileissa” ei vielä tunneta riittävän hyvin.

Haitallisten aineiden ekotoksikologisia vaikutuksia tarkastellessa 1+1 saattaa olla enemmän kuin 2.

Lääkkeet on kehitetty aiheuttamaan vasteita jo hyvinkin pieninä pitoisuuksina."JOILLAKIN YMPÄRISTÖSTÄ havaituilla lääkejäämillä on osoitettu olevan haitallisia vaikutuksia, kuten esimerkiksi antibioottien aiheuttama mikrobiresistenssin yleistyminen tai eliöissä havaittavat hormonaaliset sekä käyttäytymishäiriöt.

Lisäksi jotkut lääkeaineet ja niiden muuntumistuotteet ovat biokertyviä ja erittäin pysyviä.

Suomessa runsaasti käytetyn ibuprofeiinin on todettu muuntuvan nopeasti jätevedenpuhdistamolla ja vesistöissämme, mutta antaako lääkeaineen pitoisuuden mittaaminen realistisen kuvan lääkejäämien ympäristöriskeistä?

Esimerkiksi Lappeenrannan alueelta on ahvenen sapesta mitattu 50 kertaa suurempia ibubrofeiinipitoisuuksia kuin sen elinympäristöstä (4).

Lisäksi lääkejäämät voivat vahingoittaa myös jäteveden käsittelyprosessia.TEKNISESTI ON kustannustehokkaampaa puhdistaa lääkejäämät niiden alkuperäisellä päästölähteellä – kuten hoitolaitoksista, sairaaloista ja lääketehtailta – kuin kunnallisen puhdistamon jätevedestä ja lietteestä tai juomavedestä.


Lääkejäämien esiintyminen lietteessä tekee puhtaan kiertotalouden tavoitteiden toteuttamisen haasteelliseksi."

Puhdistamien on perusteltua suuria lääkejäämiä päästävistä yksiköistä ennen kuin jäämät sekoittuvat ja laimenevat kunnallisella jätevedenpuhdistamolla muun tyyppisiin jätevesiin kuormittamaan jätevedenpuhdistamoa ja likaamaan sen puhdistamolietettä.

Lääkejäämien esiintyminen lietteessä tekee puhtaan kiertotalouden tavoitteiden toteuttamisen lietteen jatkohyödyntämisestä haasteelliseksi, sen sisältämistä ravinteista huolimatta.KOKOSIMME JOUKON avoimeen ratkaisuhakuisuuteen motivoituneita tutkijoita, terveydenhuoltoalan, jätevesilaitosten ja veden puhdistusteknologian toimijoita kehittämään ratkaisuja lääkejäämiä sisältävän jätevedenpuhdistuksen tehostamiseen.

Tekesin tuella aloitimme EPIC-hankkeen (Efficient Treatment of Pharmaceutical Residue at Source).

Tämän hankkeen tarkoituksena on tunnistaa erilaisista päästölähteistä kunnalliseen jäteveteen päätyviä lääkejäämiä ja testata pilot-mittakaavassa kustannustehokkaita puhdistustekniikoita suoraan lääkejäämien alkuperäisillä päästölähteillä.

Tämän lisäksi hankkeessa laaditaan suosituksia ohjauskeinoista lääkeaineiden kestävään hallintaan yhdessä aihealueen keskeisten sidosryhmien kanssa.


Kirjoittaja on EPIC-hankkeen koordinaattori ja toimiin Suomen ympäristökeskuksessa (SYKEssä) kulutuksen ja tuotannon keskuksen kehittämispäällikkönä.

Kirjoituksen lähteenä on käytetty myös: Munne P., & Äystö L. 2015. Eräiden lääkeaineiden ja triklosaanin esiintyminen puhdistamolietteissä sekä käyttäytyminen suomalaisilla maatalousmailla. Ympäristö ja Terveys 4/2015:34-39.


Osallistu keskusteluun

Kommenttisi tulee näkyviin vasta kun keskustelun valvoja on hyväksynyt sen julkaistavaksi. Emme julkaise hyvien tapojen vastaisia emmekä aiheeseen liittymättömiä kommentteja.


Omistajat ohjaavat apteekkien kehitystä
04.10.2018 08:30 ELINA AALTONEN

   04.10.2018 08:30 ELINA AALTONEN


Annosjakelun keskittyminen vaarantaa lääkitysturvallisuuden
12.09.2018 09:54 ANNIKA KOIVISTO

   12.09.2018 09:54 ANNIKA KOIVISTO


Miksi apteekeista luotiin totuudenvastaista mielikuvaa?
02.07.2018 09:29 ERKKI KOSTIAINEN

   02.07.2018 09:29 ERKKI KOSTIAINEN


Valikoituja faktoja
26.06.2018 09:20 MERJA HIRVONEN

   26.06.2018 09:20 MERJA HIRVONEN


Tupakoinnin vähentämisen uudet suuntaukset
11.06.2018 13:33 EEVA TERÄSALMI

   11.06.2018 13:33 EEVA TERÄSALMI


Suun kautta Itämereen
04.05.2018 11:30 SANNA SIISSALO

   04.05.2018 11:30 SANNA SIISSALO


Asiantuntemus riittää, mutta riittääkö riippumattomuus?
09.03.2018 08:03 ERKKI KOSTIAINEN

   09.03.2018 08:03 ERKKI KOSTIAINEN


Apteekkirokotusten määrä kasvaa maailmalla
19.02.2018 11:25 ANNIKA KOIVISTO

   19.02.2018 11:25 ANNIKA KOIVISTO


Apteekkien neuvoilla torjutaan itsehoitolääkkeiden haittoja
08.02.2018 09:00 ELINA AALTONEN

   08.02.2018 09:00 ELINA AALTONEN


Valeapteekki jatkaa harhaanjohtamista
10.11.2017 10:41 ERKKI KOSTIAINEN

   10.11.2017 10:41 ERKKI KOSTIAINEN