Sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila näkee apteekit matalan kynnyksen palveluna... Lue lisää »

Twiittivirta kertoo apteekin arjesta ja asiakkaiden itsehoidon onnistumiseksi tehtäväst... Lue lisää »

Valtakunnallista Lääkehoidon päivää vietetään torstaina 22. maaliskuuta. Lue lisää »

Opioideista voi olla jopa enemmän haittaa kuin hyötyä, sillä monet saavat niistä haitta... Lue lisää »

"Käsittelytapa konkretisoi sen, mitä kriisi tarkoitti apteekeille ja asiakkaille", Aika... Lue lisää »

Asiantuntemus riittää, mutta riittääkö riippumattomuus?

   09.03.2018 08:03  ERKKI KOSTIAINEN

PÄIVITTÄISTAVARAKAUPPA ry:n tilaaman lääkejakeluselvityksen väliraportti  on pääosin hyvin kirjoitettu kuvaus apteekkialaa koskevassa keskustelussa esiintyneistä teemoista.

Kelasta eläköityneen pääjohtaja Liisa Hyssälän vetämä selvitysryhmä on talven aikana hahmotellut apteekkitoiminnan uudistamisen suuntaviivoja, mutta varsinaisia ehdotuksia on luvassa vasta loppuraportissa ennen kesää.

Työryhmä linjaa, että apteekki olisi nähtävä nykyistä monipuolisempana toimijana ja resurssina terveydenhuollossa, ja että tämän vuoksi lainsäädännössä olisi määriteltävä yksiselitteisesti apteekkitoiminta terveydenhuollon palveluksi.

Työryhmän mielestä tämän tulisi olla uudistusten lähtökohta toisin kuin Ruotsissa, jonka virheistä pitäisi ottaa opiksi.

Tästä ja monista muista väliraportin linjauksista ei voi olla kuin samaa mieltä.


VÄLIRAPORTIN ALKULEHDILLÄ kerrotaan, että selvitysryhmä toimii riippumattomana asiantuntijaryhmänä eikä toimeksiantaja, Päivittäistavarakauppa ry, anna selvitysryhmälle selvityksen johtopäätöksiin liittyviä ohjeita tai osallistu selvitysryhmän työhön.

Asiantuntemus ryhmässä varmasti riittää, mutta riittääkö riippumattomuus?

Vaikka väliraportissa ei vielä olekaan ehdotuksia, ketjumuotoista toimintaa kuvaillaan raportissa hyvin myönteiseen sävyyn. Aamu-TV:ssä puhuttiin ”leveämmistä hartioista”.

En olisi lainkaan yllättynyt, jos työryhmä ehdottaisi loppuraportissaan apteekkien omistuksen vapauttamista, jotta Kesko ja S-ryhmäkin voisivat ryhtyä apteekin pitoon.


MUUTAMASSA KOHDASSA RAPORTTI floppaa pahasti.

Raportin keskiaukeamalla vertaillaan eri hintaisten lääkkeiden myyntikatteita Suomessa ja Ruotsissa.

Vertailussa ei ole otettu lainkaan huomioon Suomen apteekkien katteita tuntuvasti leikkaavaa apteekkiveroa eikä Ruotsin apteekkien katteita kasvattavia ostoalennuksia.

Tämä kyllä sanallisesti kerrotaan, mutta kaavioiden visuaalisesti väärä viesti on saanut monet asiaa tuntemattomat haukkomaan henkeään.

Kuten alla oleva kuva kertoo, etenkin kalliissa lääkkeissä tilanne muuttuu oleellisesti jo keskimääräisellä 7 prosentin apteekkiverolla: Suurten apteekkien 10 prosentin apteekkiverosta puhumattakaan:

Raportissa on myös heittoja, joita ei ole mietitty loppuun asti.

Työryhmän mielestä apteekkivero on jäänne ja tulisi korvata lääketaksan ja arvonlisäverotuksen muutoksella.

Jokainen asiaa paremmin tunteva tietää, että tämä olisi tulonsiirto pieniltä apteekeilta suurille apteekeille ja johtaisi maankattavien apteekkipalveluiden heikentymiseen.


SELVITYSRYHMÄLTÄ ON JÄÄNYT huomaamatta myös apteekkien voimakas digitalisoituminen viime vuosina.

Terveydenhuollon toimijoista apteekit olivat ensimmäisinä kattavasti mukana sähköisessä reseptissä jo vuonna 2012, ja parhaillaan on menossa asiakasrajapinnan vauhdilla etenevä digitalisaatio, jota esittelevän videon voi katsoa tästä > 

Päivittäistavarakaupan tilausselvitys on kuitenkin hyvä keskustelun avaus.

Apteekkariliitto julkistaa oman keskustelun avauksensa ja ehdotuksensa apteekkitoiminnan kehittämiseksi ensi tiistaina (13.3.).

Hienoa, että keskustellaan. Se on ainoa tapa saada esille myös faktat, jotka ovat ajoittain olleet joiltakin keskustelijoilta hukassa.


Kirjoittaja on proviisori ja Suomen Apteekkariliiton viestintäjohtaja.


Osallistu keskusteluun

Kommenttisi tulee näkyviin vasta kun keskustelun valvoja on hyväksynyt sen julkaistavaksi. Emme julkaise hyvien tapojen vastaisia emmekä aiheeseen liittymättömiä kommentteja.


Apteekkirokotusten määrä kasvaa maailmalla
19.02.2018 11:25 ANNIKA KOIVISTO

   19.02.2018 11:25 ANNIKA KOIVISTO


Apteekkien neuvoilla torjutaan itsehoitolääkkeiden haittoja
08.02.2018 09:00 ELINA AALTONEN

   08.02.2018 09:00 ELINA AALTONEN


Valeapteekki jatkaa harhaanjohtamista
10.11.2017 10:41 ERKKI KOSTIAINEN

   10.11.2017 10:41 ERKKI KOSTIAINEN


Käsi pystyyn, Oriola
05.10.2017 09:00 OLLI-PEKKA TIAINEN

   05.10.2017 09:00 OLLI-PEKKA TIAINEN


Tylsää? No ei ole ollut!
28.09.2017 12:12 MIKKO KANANEN

   28.09.2017 12:12 MIKKO KANANEN


Kriisi näytti farmaseuttisen osaamisen merkityksen
25.09.2017 14:48 EIJA KARI

   25.09.2017 14:48 EIJA KARI


Hammastikkuja lääkepulaan
19.09.2017 10:51 HARRI OVASKAINEN

   19.09.2017 10:51 HARRI OVASKAINEN


Läpihuutojuttu!
11.08.2017 09:13 MIKKO KANANEN

   11.08.2017 09:13 MIKKO KANANEN


Väärät luulot itsehoidossa voivat olla kohtalokkaita
01.08.2017 09:59 ELINA AALTONEN

   01.08.2017 09:59 ELINA AALTONEN


Apteekista annettavat neuvot suojaavat vääriltä lääkevalinnoilta
13.07.2017 12:05 CHARLOTTA SANDLER

   13.07.2017 12:05 CHARLOTTA SANDLER