Oriolan ongelmat lääkejakelussa vaikeuttavat yhä apteekkien normaalia toimintaa, vaikka... Lue lisää »

Fimea suosittelee Oriolan asiakkaita huomioimaan mahdolliset toimitusviiveet omissa til... Lue lisää »

Apteekin Terveyspiste tukee ja täydentää julkista terveydenhuoltoa ja helpottaa esimerk... Lue lisää »

On ymmärrettävää, että tietojärjestelmäuudistukset ovat haasteellisia. Jokin tässä kuit... Lue lisää »

Lääketukkuri Oriolan lääketoimituksissa on tapahtunut hieman parannusta, mutta Apteekka... Lue lisää »

Onnistuminen tuo suurimmat säästöt

Blogivieras   28.04.2017 10:44  ARJA KARJALAINEN

POHJOIS-POHJANMAAN sote-valmistelu on alkanut jo hyvän aikaa sitten, ja tavoitteena on päästä finaaliin tämän vuoden lopussa.

Valmistelutyötä PoPSTer-hankkeessa on tehty useissa eri työryhmissä ja alatyöryhmissä.

Yksi työryhmistä oli lääkehuollon työryhmä, jossa sain olla mukana.

Tehtävämme oli kartoittaa tulevaa uudistusta sairaala-, terveyskeskus- ja avopuolen lääkehuollon kannalta.

Osallistuminen työryhmän työskentelyyn avoapteekkien edustajana oli todella mielenkiintoista ja antoisaa.

Me ja muut työryhmät jätimme loppuraporttimme helmikuussa. Niiden perusteella laaditaan synteesi raportiksi, jossa kuvataan malli ja toimintatavat sote-palveluiden järjestämiseksi ja tuottamiseksi Pohjois-Pohjanmaalla.


SOTESSA ON KYSE isoista muutoksista Suomen terveydenhuollossa.

Jotta tavoitteisiin päästään, tarvitaan uudenlaista ajattelua ja toimintaa.

Lääkkeet ja lääkehuolto nähdään monesti vain kuluna. Tämä on vanhaa, kapea-alaista ajattelua, josta uusissa sote-rakenteissa pitää päästä pois.

Onnistunut, rationaalinen lääkehoito tuo suurimmat säästöt ja mikä tärkeämpää, sen avulla saadaan inhimillistä hyvinvointia.


POPSTERISSA ON TAVOITTEENA, että 94 prosenttia yli 75-vuotiaista kansalaisista asuu kotonaan. Siis lähes kaikki!

Tavoite ei ole realistinen ilman hyvin toimivaa, moniammatillista ja rationaalista lääkehoitoa. Apteekkien ja hoitohenkilöstön yhteistyö onkin syytä nostaa esille kaikessa sote-valmistelussa.

Apteekkien tekemä neuvonta säästää jo nyt miljardeja, ja apteekkien roolia vahvistamalla päästään entistä parempiin tuloksiin – myös säästöjen osalta.

Tulevaisuudessa lääkehoidot yksilöllistyvät ja moninaistuvat, ja silloin apteekkien neuvonnan rooli kasvaa entisestään.

On erittäin tärkeää, että lääke otetaan ja että se otetaan oikein. Apteekkien lääkeosaamisen hyödyntäminen yhteistyössä terveydenhuollon kanssa on modernia tulevaisuutta


Kirjoittaja on Kuusamon I apteekin apteekkari.

Lisää aiheesta


Apteekit ja omaishoito yhteistyöhön 21.03.2017 14:20 SIRKKA-LIISA KIVELÄ

Blogivieras   21.03.2017 14:20 SIRKKA-LIISA KIVELÄ


Yhteiskunnallinen vaikuttavuus korostuu 12.01.2017 09:14 JOUNI HIRVONEN

Blogivieras   12.01.2017 09:14 JOUNI HIRVONEN


Lääkkeiden ympäristövaikutukset omavalvonnan alle 05.01.2017 09:14 JUSSI MERIKALLIO

Blogivieras   05.01.2017 09:14 JUSSI MERIKALLIO


Lääkejäämät kannattaa puhdistaa jo päästölähteillä 23.09.2016 11:11 Taina Nystén

Blogivieras   23.09.2016 11:11 Taina Nystén


Liikuntaresepti apteekista 18.08.2016 10:00 SARI ESSAYAH

Blogivieras     18.08.2016 10:00 SARI ESSAYAH


Tutkimus ja kestävä kehitys – lääkekehityksen uhka vai mahdollisuus? 11.08.2016 09:24 JARI YLI-KAUHALUOMA

Blogivieras   11.08.2016 09:24 JARI YLI-KAUHALUOMA


Korvaushoitoa apteekista Kanadan malliin 01.08.2016 10:00 HARRI OVASKAINEN

Blogivieras   01.08.2016 10:00 HARRI OVASKAINEN


Itsehoitolääkkeet voivat tehostaa terveydenhuoltoa 30.06.2016 10:10 NADIA TAMMINEN

Blogivieras   30.06.2016 10:10 NADIA TAMMINEN


Vihreä farmasia odottaa kansainvälistä hyväksyntää 23.06.2016 10:00 EEVA TERÄSALMI

Blogivieras   23.06.2016 10:00 EEVA TERÄSALMI