Sen sijaan pakkauksen nimilipussa on poikkeamia teknisissä yksityiskohdissa. Lue lisää »

Lääkärit kirjoittivat viime vuonna lähes 32 miljoonaa reseptiä ja apteekit tekivät yli ... Lue lisää »

Fimea edellyttää lääketukkua korjaamaan tarkastuksessa havaitut puutteet välittömästi. Lue lisää »

Tämä on toinen kerta, kun lääkeväärennökseksi epäilty tuote on päässyt lailliseen lääke... Lue lisää »

Joistakin apteekista on myyty asiakkaalle itsehoitoon tarkoitettuja särkylääkevalmistei... Lue lisää »

Onnistuminen tuo suurimmat säästöt

   28.04.2017 10:44  ARJA KARJALAINEN

POHJOIS-POHJANMAAN sote-valmistelu on alkanut jo hyvän aikaa sitten, ja tavoitteena on päästä finaaliin tämän vuoden lopussa.

Valmistelutyötä PoPSTer-hankkeessa on tehty useissa eri työryhmissä ja alatyöryhmissä.

Yksi työryhmistä oli lääkehuollon työryhmä, jossa sain olla mukana.

Tehtävämme oli kartoittaa tulevaa uudistusta sairaala-, terveyskeskus- ja avopuolen lääkehuollon kannalta.

Osallistuminen työryhmän työskentelyyn avoapteekkien edustajana oli todella mielenkiintoista ja antoisaa.

Me ja muut työryhmät jätimme loppuraporttimme helmikuussa. Niiden perusteella laaditaan synteesi raportiksi, jossa kuvataan malli ja toimintatavat sote-palveluiden järjestämiseksi ja tuottamiseksi Pohjois-Pohjanmaalla.


SOTESSA ON KYSE isoista muutoksista Suomen terveydenhuollossa.

Jotta tavoitteisiin päästään, tarvitaan uudenlaista ajattelua ja toimintaa.

Lääkkeet ja lääkehuolto nähdään monesti vain kuluna. Tämä on vanhaa, kapea-alaista ajattelua, josta uusissa sote-rakenteissa pitää päästä pois.

Onnistunut, rationaalinen lääkehoito tuo suurimmat säästöt ja mikä tärkeämpää, sen avulla saadaan inhimillistä hyvinvointia.


POPSTERISSA ON TAVOITTEENA, että 94 prosenttia yli 75-vuotiaista kansalaisista asuu kotonaan. Siis lähes kaikki!

Tavoite ei ole realistinen ilman hyvin toimivaa, moniammatillista ja rationaalista lääkehoitoa. Apteekkien ja hoitohenkilöstön yhteistyö onkin syytä nostaa esille kaikessa sote-valmistelussa.

Apteekkien tekemä neuvonta säästää jo nyt miljardeja, ja apteekkien roolia vahvistamalla päästään entistä parempiin tuloksiin – myös säästöjen osalta.

Tulevaisuudessa lääkehoidot yksilöllistyvät ja moninaistuvat, ja silloin apteekkien neuvonnan rooli kasvaa entisestään.

On erittäin tärkeää, että lääke otetaan ja että se otetaan oikein. Apteekkien lääkeosaamisen hyödyntäminen yhteistyössä terveydenhuollon kanssa on modernia tulevaisuutta


Kirjoittaja on Kuusamon I apteekin apteekkari.


Apteekit ja omaishoito yhteistyöhön 21.03.2017 14:20 SIRKKA-LIISA KIVELÄ

   21.03.2017 14:20 SIRKKA-LIISA KIVELÄ


Yhteiskunnallinen vaikuttavuus korostuu 12.01.2017 09:14 JOUNI HIRVONEN

   12.01.2017 09:14 JOUNI HIRVONEN


Lääkkeiden ympäristövaikutukset omavalvonnan alle 05.01.2017 09:14 JUSSI MERIKALLIO

   05.01.2017 09:14 JUSSI MERIKALLIO


Lääkejäämät kannattaa puhdistaa jo päästölähteillä 23.09.2016 11:11 Taina Nystén

   23.09.2016 11:11 Taina Nystén


Liikuntaresepti apteekista 18.08.2016 10:00 SARI ESSAYAH

     18.08.2016 10:00 SARI ESSAYAH


Tutkimus ja kestävä kehitys – lääkekehityksen uhka vai mahdollisuus? 11.08.2016 09:24 JARI YLI-KAUHALUOMA

   11.08.2016 09:24 JARI YLI-KAUHALUOMA


Korvaushoitoa apteekista Kanadan malliin 01.08.2016 10:00 HARRI OVASKAINEN

   01.08.2016 10:00 HARRI OVASKAINEN


Itsehoitolääkkeet voivat tehostaa terveydenhuoltoa 30.06.2016 10:10 NADIA TAMMINEN

   30.06.2016 10:10 NADIA TAMMINEN


Vihreä farmasia odottaa kansainvälistä hyväksyntää 23.06.2016 10:00 EEVA TERÄSALMI

   23.06.2016 10:00 EEVA TERÄSALMI