Sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattilan mukaan toimivaa apteekkijärjestelmää ei k... Lue lisää »

Ongelmat liittyivät lääkehaittoihin, lääkkeiden ottoajankohtiin ja lääkkeiden yhteisvai... Lue lisää »

Vuoden 2020 alusta lähtien proviisorin pitää omistaa apteekista vähintään 51 prosenttia... Lue lisää »

Uudistus kasvatti sivuapteekkien määrää yli sadalla. Samalla apteekin palveluita lisätt... Lue lisää »

Määräaikainen nimitys kestää syyskuun loppuun 2018 asti. Lue lisää »

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus korostuu

Blogivieras   12.01.2017 09:14  JOUNI HIRVONEN

YLIOPISTOILLA JA TIEDEKUNNILLA on tänä päivänä kolme tärkeää ja toisiinsa linkittyvää tehtävää: tutkimus, tutkimukseen perustuva opetus, sekä näihin kiinteästi liittyvä yhteiskunnallinen vuorovaikutus (YVV).

Farmasian tiedekunnan missiona on korkeatasoinen, kansainvälisesti arvostettu monitieteinen lääkealan tutkimus sekä siihen perustuva asiantuntijoiden ja tutkijoiden koulutus kotimaisiin ja kansainvälisiin tehtäviin.

Lisäksi tiedekunta on aktiivinen toimija lääke- ja terveydenhuollon aloilla yhteiskunnassa.MONITIETEISESSÄ ja työelämärelevantissa farmasian yliopistotutkimuksessa ja -koulutuksessa YVV nousee luonnollisesti ja monipuolisesti esille.

Tiedekunnan tutkimusta kehitetään lääketutkimuksen keskuksessa painoaloina kolmessa päätutkimusalueessa: lääkkeen keksiminen ja kehittäminen (Drug Discovery), lääkeaineen kuljetus (Drug Delivery) sekä lääkkeen vaikutus ja lääkehoito (Drug Action and Therapy).

Koulutusohjelmaa ja koulutussisältöjä kehitetään tiiviissä yhteistyössä henkilöstön, opiskelijoiden ja alan kaikkien keskeisten sidosryhmien kanssa.

Kuuden kuukauden pakollinen harjoittelujakso apteekissa ja sairaala-apteekissa on erinomainen näyteikkuna opiskelijoille työelämään ja työnantajille potentiaalisiin rekrytointeihin jo opiskeluvaiheessa.

Useimmat yliopistokoulutusalat voivat vain haaveilla tällaisesta suorasta kontaktista akateemisen maailman ja käytännön työelämän välillä.FARMASIAN TIEDEKUNNAN YVV-neuvottelukunta kokoaa yhteen säännöllisesti kaikki alan sidosryhmät pohtimaan ja keskustelemaan alan ajankohtaisista tapahtumista ja kehitysnäkymistä.

Säännölliset tapaamiset ja vuorovaikutus kaikkien alan toimijoiden kanssa ovat arkipäivää tiedekunnan opettajille ja tutkijoille.


Useimmat yliopistokoulutusalat voivat vain haaveilla tällaisesta suorasta kontaktista akateemisen maailman ja käytännön työelämän välillä."

Tiedekunnan strategisiksi yhteistyökumppaneiksi ovat valikoituneet Yliopiston Apteekki ja HUS-Apteekki. Varainhankinta ja alumni-toiminta, mukaan lukien Farmasian Päivien päivystysvuorot, ovat näkyvä ja kuuluva osa tiedekunnan YVV-aktiviteetteja.GENERATION GREEN -hanke on ollut tiedekunnan lippulaivaprojekti yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen näkökulmasta.

Vallankumouksellisen vihreän sukupolven koulutus ja kestävän kehityksen teemaan liittyvä tutkimus ovat hankkeessa ja lukuisissa tapahtumissa luontevasti yhdistyneet myös poliittiseen ja yhteiskunnalliseen, jopa EU-lainsäädännölliseen, vaikuttamiseen.

Helsingin yliopisto on perustamassa Sustainability Sciences Research Center -nimistä yhteistyöverkostoa ja tutkimuskeskusta.

Keskus ja Viikin kampuksen muut kestävän kehityksen toimijat, mukaan lukien Suomen Ympäristökeskus, EVIRA ja Luonnonvarakeskus, tarjoavat Generation Green -hankkeelle ja alueen toiminnalle ja yhteistyölle aivan uusiakin mahdollisuuksia jatkossa.


Kirjoittaja on farmasian tiedekunnan dekaani.

Lisää aiheesta


Lääkkeiden ympäristövaikutukset omavalvonnan alle 05.01.2017 09:14 JUSSI MERIKALLIO

Blogivieras   05.01.2017 09:14 JUSSI MERIKALLIO


Lääkejäämät kannattaa puhdistaa jo päästölähteillä 23.09.2016 11:11 Taina Nystén

Blogivieras   23.09.2016 11:11 Taina Nystén


Liikuntaresepti apteekista 18.08.2016 10:00 SARI ESSAYAH

Blogivieras     18.08.2016 10:00 SARI ESSAYAH


Tutkimus ja kestävä kehitys – lääkekehityksen uhka vai mahdollisuus? 11.08.2016 09:24 JARI YLI-KAUHALUOMA

Blogivieras   11.08.2016 09:24 JARI YLI-KAUHALUOMA


Korvaushoitoa apteekista Kanadan malliin 01.08.2016 10:00 HARRI OVASKAINEN

Blogivieras   01.08.2016 10:00 HARRI OVASKAINEN


Itsehoitolääkkeet voivat tehostaa terveydenhuoltoa 30.06.2016 10:10 NADIA TAMMINEN

Blogivieras   30.06.2016 10:10 NADIA TAMMINEN


Vihreä farmasia odottaa kansainvälistä hyväksyntää 23.06.2016 10:00 EEVA TERÄSALMI

Blogivieras   23.06.2016 10:00 EEVA TERÄSALMI


Apteekkimaksu on muuttumassa apteekkiveroksi 16.06.2016 14:00 SAMI VARONEN

Blogivieras   16.06.2016 14:00 SAMI VARONEN


Farmasian opetus uudistuu – näkyykö ympäristönäkökulma? 26.05.2016 11:13 OUTI SALMINEN

Blogivieras   26.05.2016 11:13 OUTI SALMINENYhteiskunnallinen vaikuttavuus korostuu 12.01.2017 09:14 JOUNI HIRVONEN

Blogivieras   12.01.2017 09:14 JOUNI HIRVONEN


Lääkkeiden ympäristövaikutukset omavalvonnan alle 05.01.2017 09:14 JUSSI MERIKALLIO

Blogivieras   05.01.2017 09:14 JUSSI MERIKALLIO


Lääkejäämät kannattaa puhdistaa jo päästölähteillä 23.09.2016 11:11 Taina Nystén

Blogivieras   23.09.2016 11:11 Taina Nystén


Liikuntaresepti apteekista 18.08.2016 10:00 SARI ESSAYAH

Blogivieras     18.08.2016 10:00 SARI ESSAYAH


Tutkimus ja kestävä kehitys – lääkekehityksen uhka vai mahdollisuus? 11.08.2016 09:24 JARI YLI-KAUHALUOMA

Blogivieras   11.08.2016 09:24 JARI YLI-KAUHALUOMA


Korvaushoitoa apteekista Kanadan malliin 01.08.2016 10:00 HARRI OVASKAINEN

Blogivieras   01.08.2016 10:00 HARRI OVASKAINEN


Itsehoitolääkkeet voivat tehostaa terveydenhuoltoa 30.06.2016 10:10 NADIA TAMMINEN

Blogivieras   30.06.2016 10:10 NADIA TAMMINEN


Vihreä farmasia odottaa kansainvälistä hyväksyntää 23.06.2016 10:00 EEVA TERÄSALMI

Blogivieras   23.06.2016 10:00 EEVA TERÄSALMI


Apteekkimaksu on muuttumassa apteekkiveroksi 16.06.2016 14:00 SAMI VARONEN

Blogivieras   16.06.2016 14:00 SAMI VARONEN


Farmasian opetus uudistuu – näkyykö ympäristönäkökulma? 26.05.2016 11:13 OUTI SALMINEN

Blogivieras   26.05.2016 11:13 OUTI SALMINEN